ZIEMIA KOLSKA W FOTOGRAFII RYSZARDA FÓRMANKA W LATACH 1978 - 2000

Od 20 października 2020 r. do 20 listopada 2020 r. w Muzeum Technik Ceramicznych w Kole można oglądać wystawę "Ziemia Kolska w fotografii Ryszarda Fórmanka w latach 1978 - 2000".

Wystawa Ryszarda Fórmanka to fragment historii części Wielkopolski Wschodniej widziany oczami dokumentalisty, fotoreportera i artysty-fotografa w jednym. Prace pochodzą z bogatego archiwum autora liczącego ogółem ponad 160 tys. klatek negatywów i obejmują teren miasta Kola i powiatu kolskiego z drugiej połowy XX wieku, a więc epoki ,.późnego Gierka" i pierwszego okresu naszej ustrojowej transformacji. Prace Ryszarda to z racji wykonywanego zawodu zbiór informacji o wydarzeniach tamtych czasów takich jak uroczystości państwowe, dożynki, powódź, zawody sportowe czy też: przecinanie wstęgi. Między tymi faktami autor przemyca zwykłe życie i realne problemy lokalnej społeczności, ze szczególnym upodobaniem polskiej wsi, ludzi pracy i kultury oraz osób niepełnosprawnych. Fotografie Ryszarda to też dokumentacja zmian w architekturze Koła i miast powiatu kolskiego - można je zaliczyć do popularnych ostatnio kierunków fotografii takich jak Street Photography, czy fotografia przedmieść, gdzie nowoczesne w tych czasach bloki z wielkiej płyty widzimy z perspektywy przedmiejskiego podwórka a zabytkową farę w kontraście z kryjącą się w jej bliskim otoczeniu biedą. Z estymą wspominam pracę z Ryszardem w zarządzie Kolskiego Klubu FAKT jako kolegi zawsze gotowego do pomocy i aktywnej współpracy.


Robert Andre - Kurator Wystawy

Ryszard Fórmanek - fotografia KOŁO Ryszard Fórmanek - fotografia KOŁO

Ryszard Fórmanek - fotografia KOŁO Ryszard Fórmanek - fotografia KOŁO

Ekspozycja jest jedną z dwóch wystaw kolskich w ramach w kolejnej edycji jednej z najbardziej oryginalnych i największych imprez fotograficznych w Polsce – 5. Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki. Motywem przewodnim tegorocznego Festiwalu jest hasło „Śladami Mistrzów” – próba przypomnienia sylwetek kilku wielkopolskich artystów, których twórczość może być inspiracją dla współczesnych miłośników fotografii. Nie chodzi tu o naśladownictwo, ale o twórczy dialog z przeszłością, z konkretnymi twórcami i charakterystycznymi dla nich pracami. Organizatorem festiwalu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (WBPiCAK), Patronat Honorowy nad projektem objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, a dofinansowuje wydarzenie MKiDN.Ryszard FórmanekRyszard Fórmanek - fotograf, fotoreporter, instruktor fotografii i filmu urodził się w 1940 r. w Śremie a od 1965 r. jest mieszkańcem Konina. Jako fotoreporter był związany z redakcjami Wielkopolskiego Zagłębia i Przeglądu Konińskiego. Przez ponad 30 lat fotografował wszystkie zakątki byłego woj. konińskiego oraz najważniejsze wydarzenia i postaci sceny gospodarczej i politycznej. Jest autorem kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Uznany powszechnie w swoim środowisku za legendę konińskiej fotografii i tytana pracy. Jest członkiem Klubu Fotografii Prasowej Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.


 

V Wielkopolski Festiwal Fotografii im Ireneusza Zjeżdżałki.

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:
Wycieczka Kółka Muzealnego

Wycieczka Kółka Muzealnego

W dniu 19 czerwca b.r. odbyła się wycieczka Kółka Muzealnego działającego przy Muzeum Technik Ceramicznych w Kole. Celem wyjazdu był Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie. Hasłem przewodnim tegorocznej, siódmej już edycji, były „Ziemia, Dom i Goście” – można więc było zakosztować życia na wsi około 1000 lat temu, spróbować wczesnośredniowiecznej strawy, wdać się w uczoną dysputę z arabskim wędrowcem, kontemplować piękno natury z cysterskimi mnichami, czy spróbować swych sił w rycerskim rzemiośle.

Grupa rozpoczęła wizytę w Lądzie od zwiedzenia pocysterskiego klasztoru, założonego ok. połowy XII wieku. Obecnie gospodarzami obiektu są księża Salezjanie, którzy na czas trwania festiwalu przywdziali cysterskie habity, służąc pomocą zwiedzającym. Wędrując klasztornymi krużgankami młodzi muzealnicy mieli możliwość zaznajomienia się z metodami pracy archeologów, oglądali ciekawe obiekty przez mikroskop, podziwiali makietę wczesnośredniowiecznego Poznania. Nie lada gratką była wizyta w średniowiecznej drukarni oraz pokaz przygotowywania pieczęci. W jednej z klasztornych sal można było podziwiać przedmioty z czterech stron świata znalezione przez archeologów na terenie Wielkopolski – między innymi arabskie i angielskie monety czy broń i ozdoby z epoki brązu. W tym samym pomieszczeniu zainstalowano warsztat konserwatora zabytków – dzieci  mogły się przekonać jak trudnym zadaniem jest renowacja zniszczonego przez czas obrazu czy rzeźby.
Na klasztornym wirydarzu na zwiedzających czekały kolejne atrakcje – tym razem rodem z Bliskiego Wschodu. Arabski uczony prezentował trudną sztukę kaligrafii – śmiałkowie próbowali napisać swe imię, dzieci wcieliły się również w dekoratorów kolorując płytki pokryte arabeskami, skosztowały także przywiezionych z Egiptu daktyli. Chłopcy byli szczególnie zainteresowani opowieściami cysterskiego naukowca, który przybliżał im zasady optyki (zwierciadła, soczewki, camera obscura) i balistyki (modele katapult).

Nieco dalej pracownicy Muzeum Archeologicznego w Poznaniu przygotowali próbny wykop, w którym młodzi adepci archeologii przeczesywali kolejne warstwy ziemi odsłaniając ślady działalności człowieka, między innymi palenisko.

Przerwa obiadowa była okazją do posmakowania klasztornej kuchni – placki ziemniaczane, żurek czy pieczone pierogi cieszyły się wielkim zainteresowaniem gości festiwalu.

Kolejnym punktem programu wycieczki było zwiedzanie grodu i podgrodzia, położonych w niewielkim oddaleniu od klasztoru. Teren podgrodzia zmienił się w pole bitwy – starły się dwie grupy słowiańskich wojów, zagrzewane do walki przez mieszkające w gródku niewiasty. Wojowie ścierali się kilka razy – ku uciesze żądnej wrażeń publiczności. Po pokazie walk można było zwiedzić obozowisko – przymierzyć hełmy, zbroje, zapoznać się z różnoraką bronią. Ciekawość dzieci wzbudziły zgromadzone na podgrodziu zwierzęta – konie, kozy i owce. Przed ulewnym deszczem grupa schroniła się w zrekonstruowanym gródku – gdzie można było sprawdzić znajomość ziół i obserwować kowala przy pracy.

Zorganizowana przez muzeum wycieczka była z pewnością ciekawą lekcją historii średniowiecza, a przede wszystkim doskonałą zabawą.

 

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2021

Template by Joomla Themes & Copywriter.