Ekspozycja prezentująca odkrycia dwóch sezonów wykopalisk archeologicznych prowadzonych na zamku w Kole w sierpniu 2019 r. i we wrześniu 2020 r. przez zespół naukowców z łódzkiej Pracowni Archeologicznej „Trecento” we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Przedsięwzięciem kierowali dr Tomasz Olszacki i prof. Artur Różański. Prace wspomagał wiceprzewodniczący rady kolskiego muzeum Piotr Śniegocki. Badania finansował Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Wystawa przygotowana specjalnie na rocznicę lokacji dokonanej przez króla Kazimierza Wielkiego, budowniczego warowni. Ważnym elementem wystawy są insygnia władzy: korona, berło i jabłko – wypożyczone z Kowala, rodzinnego miasta monarchy oraz możliwość zapoznania się z tekstem dokumentu lokacyjnego, jaki dla Koła wydał 18 lipca 1362 r. król Kazimierz Wielki. Pozostałą część ekspozycji stanowią znaleziska. Podczas prac przy najstarszej części zamku, którą są pozostałości wieży mieszkalnej (donżonu) znajdującej się w północnej części, czyli rezydencji królewskiej, w wapiennej wylewce fundamentowej znaleziono monetę - kazimierzowski kwartnik (półgrosz) wybity w mennicy krakowskiej w latach 1367 – 1370. Bardzo rzadko spotykany i krótko emitowany. Z postacią króla na awersie i piastowskim orłem na rewersie. Z kolei podczas kolejnych prac badawczych prowadzonych w otoczeniu zamku znaleziono tysiące eksponatów, m.in. fragmenty ceramiki, w tym renesansowych kafli piecowych i zamkowych dachówek, elementów metalowych, grotów do bełtów kusz oraz okuć rycerskich pasów. Najcenniejszy jest pierścień należący do dostojnika lub króla Kazimierza Jagiellończyka, który na naszym zamku spotykał się z rycerstwem i szlachtą.

Znaleziskom archeologicznym towarzyszy bogata część ikonograficzna pokazująca jak zmieniał się zamek i jego otoczenie na przestrzeni minionych wieków oraz koski fajans okolicznościowy z wcześniejszych rocznic lokacji miasta.

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:
Wycieczka Kółka Muzealnego

Wycieczka Kółka Muzealnego

W dniu 19 czerwca b.r. odbyła się wycieczka Kółka Muzealnego działającego przy Muzeum Technik Ceramicznych w Kole. Celem wyjazdu był Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie. Hasłem przewodnim tegorocznej, siódmej już edycji, były „Ziemia, Dom i Goście” – można więc było zakosztować życia na wsi około 1000 lat temu, spróbować wczesnośredniowiecznej strawy, wdać się w uczoną dysputę z arabskim wędrowcem, kontemplować piękno natury z cysterskimi mnichami, czy spróbować swych sił w rycerskim rzemiośle.

Grupa rozpoczęła wizytę w Lądzie od zwiedzenia pocysterskiego klasztoru, założonego ok. połowy XII wieku. Obecnie gospodarzami obiektu są księża Salezjanie, którzy na czas trwania festiwalu przywdziali cysterskie habity, służąc pomocą zwiedzającym. Wędrując klasztornymi krużgankami młodzi muzealnicy mieli możliwość zaznajomienia się z metodami pracy archeologów, oglądali ciekawe obiekty przez mikroskop, podziwiali makietę wczesnośredniowiecznego Poznania. Nie lada gratką była wizyta w średniowiecznej drukarni oraz pokaz przygotowywania pieczęci. W jednej z klasztornych sal można było podziwiać przedmioty z czterech stron świata znalezione przez archeologów na terenie Wielkopolski – między innymi arabskie i angielskie monety czy broń i ozdoby z epoki brązu. W tym samym pomieszczeniu zainstalowano warsztat konserwatora zabytków – dzieci  mogły się przekonać jak trudnym zadaniem jest renowacja zniszczonego przez czas obrazu czy rzeźby.
Na klasztornym wirydarzu na zwiedzających czekały kolejne atrakcje – tym razem rodem z Bliskiego Wschodu. Arabski uczony prezentował trudną sztukę kaligrafii – śmiałkowie próbowali napisać swe imię, dzieci wcieliły się również w dekoratorów kolorując płytki pokryte arabeskami, skosztowały także przywiezionych z Egiptu daktyli. Chłopcy byli szczególnie zainteresowani opowieściami cysterskiego naukowca, który przybliżał im zasady optyki (zwierciadła, soczewki, camera obscura) i balistyki (modele katapult).

Nieco dalej pracownicy Muzeum Archeologicznego w Poznaniu przygotowali próbny wykop, w którym młodzi adepci archeologii przeczesywali kolejne warstwy ziemi odsłaniając ślady działalności człowieka, między innymi palenisko.

Przerwa obiadowa była okazją do posmakowania klasztornej kuchni – placki ziemniaczane, żurek czy pieczone pierogi cieszyły się wielkim zainteresowaniem gości festiwalu.

Kolejnym punktem programu wycieczki było zwiedzanie grodu i podgrodzia, położonych w niewielkim oddaleniu od klasztoru. Teren podgrodzia zmienił się w pole bitwy – starły się dwie grupy słowiańskich wojów, zagrzewane do walki przez mieszkające w gródku niewiasty. Wojowie ścierali się kilka razy – ku uciesze żądnej wrażeń publiczności. Po pokazie walk można było zwiedzić obozowisko – przymierzyć hełmy, zbroje, zapoznać się z różnoraką bronią. Ciekawość dzieci wzbudziły zgromadzone na podgrodziu zwierzęta – konie, kozy i owce. Przed ulewnym deszczem grupa schroniła się w zrekonstruowanym gródku – gdzie można było sprawdzić znajomość ziół i obserwować kowala przy pracy.

Zorganizowana przez muzeum wycieczka była z pewnością ciekawą lekcją historii średniowiecza, a przede wszystkim doskonałą zabawą.

 

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2022

Template by Joomla Themes & Copywriter.