ZIEMIA KOLSKA W FOTOGRAFII RYSZARDA FÓRMANKA W LATACH 1978 - 2000

Od 20 października 2020 r. do 20 listopada 2020 r. w Muzeum Technik Ceramicznych w Kole można oglądać wystawę "Ziemia Kolska w fotografii Ryszarda Fórmanka w latach 1978 - 2000".

Wystawa Ryszarda Fórmanka to fragment historii części Wielkopolski Wschodniej widziany oczami dokumentalisty, fotoreportera i artysty-fotografa w jednym. Prace pochodzą z bogatego archiwum autora liczącego ogółem ponad 160 tys. klatek negatywów i obejmują teren miasta Kola i powiatu kolskiego z drugiej połowy XX wieku, a więc epoki ,.późnego Gierka" i pierwszego okresu naszej ustrojowej transformacji. Prace Ryszarda to z racji wykonywanego zawodu zbiór informacji o wydarzeniach tamtych czasów takich jak uroczystości państwowe, dożynki, powódź, zawody sportowe czy też: przecinanie wstęgi. Między tymi faktami autor przemyca zwykłe życie i realne problemy lokalnej społeczności, ze szczególnym upodobaniem polskiej wsi, ludzi pracy i kultury oraz osób niepełnosprawnych. Fotografie Ryszarda to też dokumentacja zmian w architekturze Koła i miast powiatu kolskiego - można je zaliczyć do popularnych ostatnio kierunków fotografii takich jak Street Photography, czy fotografia przedmieść, gdzie nowoczesne w tych czasach bloki z wielkiej płyty widzimy z perspektywy przedmiejskiego podwórka a zabytkową farę w kontraście z kryjącą się w jej bliskim otoczeniu biedą. Z estymą wspominam pracę z Ryszardem w zarządzie Kolskiego Klubu FAKT jako kolegi zawsze gotowego do pomocy i aktywnej współpracy.


Robert Andre - Kurator Wystawy

Ryszard Fórmanek - fotografia KOŁO Ryszard Fórmanek - fotografia KOŁO

Ryszard Fórmanek - fotografia KOŁO Ryszard Fórmanek - fotografia KOŁO

Ekspozycja jest jedną z dwóch wystaw kolskich w ramach w kolejnej edycji jednej z najbardziej oryginalnych i największych imprez fotograficznych w Polsce – 5. Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki. Motywem przewodnim tegorocznego Festiwalu jest hasło „Śladami Mistrzów” – próba przypomnienia sylwetek kilku wielkopolskich artystów, których twórczość może być inspiracją dla współczesnych miłośników fotografii. Nie chodzi tu o naśladownictwo, ale o twórczy dialog z przeszłością, z konkretnymi twórcami i charakterystycznymi dla nich pracami. Organizatorem festiwalu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (WBPiCAK), Patronat Honorowy nad projektem objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, a dofinansowuje wydarzenie MKiDN.Ryszard FórmanekRyszard Fórmanek - fotograf, fotoreporter, instruktor fotografii i filmu urodził się w 1940 r. w Śremie a od 1965 r. jest mieszkańcem Konina. Jako fotoreporter był związany z redakcjami Wielkopolskiego Zagłębia i Przeglądu Konińskiego. Przez ponad 30 lat fotografował wszystkie zakątki byłego woj. konińskiego oraz najważniejsze wydarzenia i postaci sceny gospodarczej i politycznej. Jest autorem kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Uznany powszechnie w swoim środowisku za legendę konińskiej fotografii i tytana pracy. Jest członkiem Klubu Fotografii Prasowej Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.


 

V Wielkopolski Festiwal Fotografii im Ireneusza Zjeżdżałki.

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:
Letnie półkolonie w muzeum już za nami

Letnie półkolonie w muzeum już za nami

W dniach od 5 do 8 lipca br. odbywały się w kolskim muzeum letnie półkolonie dla dzieci z kolskich szkół podstawowych. Program zajęć adekwatny był do hasła przewodniego tegorocznego wypoczynku, a było nim "Lato z historią". W założeniu organizatorów uczestnicy poprzez zabawę i czynny wypoczynek poznawać mieli tajniki historii.

Pierwszego dnia dzieci wcieliły się w rolę archeologa. Nieopodal zamku, posługujac się fachowymi instrumentami mierniczymi, wymierzyły wykop archeologiczny, a następnie przystąpiły do pracy. Odkrytych zostało wiele "bezcennych zabytków" ceramicznych, a nawet monety, tzw. boratynki. Te ostatnie dzięki użyciu wykrywacza metali. Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy ukończenia kursu archeologii. Drugiego dnia uczestnicy przenieśli się tysiąc lat wstecz zwiedzając Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy i uczestnicząc w lekcji muzealnej dotyczącej wczesnośredniowiecznych strojów i ozdób. Zwiedziły również Wielkopolski Park Etnograficzny poznając polską wieś sprzed lat.

Następny dzień dzieci spędziły na terenie miasta Koła uczestnicząc w grze terenowej "Pamiątki kolskiej historii". Podzieleni na dwie grupy wykonywali polecenia polegające na szukaniu konkretnych zabytków i śladów przeszłości miasta Koła.

Ostatni dzień uczestnicy półkolonii spędzili w Kopalni Soli w Kłodawie zwiedzajac podziemną trase turystyczną. Przy tej okazji dowiedzieli się wiele o geologicznych dziejach naszej planety i regionu. Udział w półkoloniach był bezpłatny. Przez cały czas dzieci były pod opieką pracowników muzeum Pana Bartłomieja Grzanki i Pana Dariusza Koniecznego. Dziećmi opiekowali się także: dyrektor muzeum Pan Krzysztof Witkowski oraz Pani Helena Kubiak.

Największą nagrodą dla organizatorów było zadowolenie dzieci oraz ich rodziców oraz wola wzięcia udziału w kolejnych edycjach muzealnych półkolonii.

 

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2021

Template by Joomla Themes & Copywriter.