Ekspozycja prezentująca odkrycia dwóch sezonów wykopalisk archeologicznych prowadzonych na zamku w Kole w sierpniu 2019 r. i we wrześniu 2020 r. przez zespół naukowców z łódzkiej Pracowni Archeologicznej „Trecento” we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Przedsięwzięciem kierowali dr Tomasz Olszacki i prof. Artur Różański. Prace wspomagał wiceprzewodniczący rady kolskiego muzeum Piotr Śniegocki. Badania finansował Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Wystawa przygotowana specjalnie na rocznicę lokacji dokonanej przez króla Kazimierza Wielkiego, budowniczego warowni. Ważnym elementem wystawy są insygnia władzy: korona, berło i jabłko – wypożyczone z Kowala, rodzinnego miasta monarchy oraz możliwość zapoznania się z tekstem dokumentu lokacyjnego, jaki dla Koła wydał 18 lipca 1362 r. król Kazimierz Wielki. Pozostałą część ekspozycji stanowią znaleziska. Podczas prac przy najstarszej części zamku, którą są pozostałości wieży mieszkalnej (donżonu) znajdującej się w północnej części, czyli rezydencji królewskiej, w wapiennej wylewce fundamentowej znaleziono monetę - kazimierzowski kwartnik (półgrosz) wybity w mennicy krakowskiej w latach 1367 – 1370. Bardzo rzadko spotykany i krótko emitowany. Z postacią króla na awersie i piastowskim orłem na rewersie. Z kolei podczas kolejnych prac badawczych prowadzonych w otoczeniu zamku znaleziono tysiące eksponatów, m.in. fragmenty ceramiki, w tym renesansowych kafli piecowych i zamkowych dachówek, elementów metalowych, grotów do bełtów kusz oraz okuć rycerskich pasów. Najcenniejszy jest pierścień należący do dostojnika lub króla Kazimierza Jagiellończyka, który na naszym zamku spotykał się z rycerstwem i szlachtą.

Znaleziskom archeologicznym towarzyszy bogata część ikonograficzna pokazująca jak zmieniał się zamek i jego otoczenie na przestrzeni minionych wieków oraz koski fajans okolicznościowy z wcześniejszych rocznic lokacji miasta.

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:
Letnie półkolonie w muzeum już za nami

Letnie półkolonie w muzeum już za nami

W dniach od 5 do 8 lipca br. odbywały się w kolskim muzeum letnie półkolonie dla dzieci z kolskich szkół podstawowych. Program zajęć adekwatny był do hasła przewodniego tegorocznego wypoczynku, a było nim "Lato z historią". W założeniu organizatorów uczestnicy poprzez zabawę i czynny wypoczynek poznawać mieli tajniki historii.

Pierwszego dnia dzieci wcieliły się w rolę archeologa. Nieopodal zamku, posługujac się fachowymi instrumentami mierniczymi, wymierzyły wykop archeologiczny, a następnie przystąpiły do pracy. Odkrytych zostało wiele "bezcennych zabytków" ceramicznych, a nawet monety, tzw. boratynki. Te ostatnie dzięki użyciu wykrywacza metali. Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy ukończenia kursu archeologii. Drugiego dnia uczestnicy przenieśli się tysiąc lat wstecz zwiedzając Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy i uczestnicząc w lekcji muzealnej dotyczącej wczesnośredniowiecznych strojów i ozdób. Zwiedziły również Wielkopolski Park Etnograficzny poznając polską wieś sprzed lat.

Następny dzień dzieci spędziły na terenie miasta Koła uczestnicząc w grze terenowej "Pamiątki kolskiej historii". Podzieleni na dwie grupy wykonywali polecenia polegające na szukaniu konkretnych zabytków i śladów przeszłości miasta Koła.

Ostatni dzień uczestnicy półkolonii spędzili w Kopalni Soli w Kłodawie zwiedzajac podziemną trase turystyczną. Przy tej okazji dowiedzieli się wiele o geologicznych dziejach naszej planety i regionu. Udział w półkoloniach był bezpłatny. Przez cały czas dzieci były pod opieką pracowników muzeum Pana Bartłomieja Grzanki i Pana Dariusza Koniecznego. Dziećmi opiekowali się także: dyrektor muzeum Pan Krzysztof Witkowski oraz Pani Helena Kubiak.

Największą nagrodą dla organizatorów było zadowolenie dzieci oraz ich rodziców oraz wola wzięcia udziału w kolejnych edycjach muzealnych półkolonii.

 

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2022

Template by Joomla Themes & Copywriter.