Ekspozycja prezentująca odkrycia dwóch sezonów wykopalisk archeologicznych prowadzonych na zamku w Kole w sierpniu 2019 r. i we wrześniu 2020 r. przez zespół naukowców z łódzkiej Pracowni Archeologicznej „Trecento” we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Przedsięwzięciem kierowali dr Tomasz Olszacki i prof. Artur Różański. Prace wspomagał wiceprzewodniczący rady kolskiego muzeum Piotr Śniegocki. Badania finansował Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Wystawa przygotowana specjalnie na rocznicę lokacji dokonanej przez króla Kazimierza Wielkiego, budowniczego warowni. Ważnym elementem wystawy są insygnia władzy: korona, berło i jabłko – wypożyczone z Kowala, rodzinnego miasta monarchy oraz możliwość zapoznania się z tekstem dokumentu lokacyjnego, jaki dla Koła wydał 18 lipca 1362 r. król Kazimierz Wielki. Pozostałą część ekspozycji stanowią znaleziska. Podczas prac przy najstarszej części zamku, którą są pozostałości wieży mieszkalnej (donżonu) znajdującej się w północnej części, czyli rezydencji królewskiej, w wapiennej wylewce fundamentowej znaleziono monetę - kazimierzowski kwartnik (półgrosz) wybity w mennicy krakowskiej w latach 1367 – 1370. Bardzo rzadko spotykany i krótko emitowany. Z postacią króla na awersie i piastowskim orłem na rewersie. Z kolei podczas kolejnych prac badawczych prowadzonych w otoczeniu zamku znaleziono tysiące eksponatów, m.in. fragmenty ceramiki, w tym renesansowych kafli piecowych i zamkowych dachówek, elementów metalowych, grotów do bełtów kusz oraz okuć rycerskich pasów. Najcenniejszy jest pierścień należący do dostojnika lub króla Kazimierza Jagiellończyka, który na naszym zamku spotykał się z rycerstwem i szlachtą.

Znaleziskom archeologicznym towarzyszy bogata część ikonograficzna pokazująca jak zmieniał się zamek i jego otoczenie na przestrzeni minionych wieków oraz koski fajans okolicznościowy z wcześniejszych rocznic lokacji miasta.

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:
Wycieczka w przeszłość

Wycieczka w przeszłość

W tym roku już po raz siedemnasty na terenie Muzeum Archeologicznego i zrekonstruowanej osady w Biskupinie odbył się festyn archeologiczny. Tym razem motywem przewodnim były dzieje starożytnej Grecji – kolebki europejskiej kultury. W dniu 17 września do Biskupina wybrała się grupa dzieci z Kółka Muzealnego działającego przy Muzeum Technik Ceramicznych, aby wziąć udział w tej niezwykle ciekawej imprezie. Opiekunem Kółka jest Pan Bartłomiej Grzanka. Już po przyjeździe na miejsce można było się przekonać, jak wielką popularnością cieszą się takie wydarzenia: parking przy muzeum był wypełniony po brzegi samochodami i autokarami, zaś ku wejściu kierowała się prawdziwa rzeka turystów.  Program imprezy był niezwykle bogaty, zaraz po przekroczeniu bramy można było obejrzeć kramy rzemieślników wytwarzających dawną broń, odzież czy naczynia według średniowiecznych wzorów. Przechodząc od kramu do kramu można było skompletować strój np. wojownika.

 

Teren samej osady przypominał miasteczko greckie w miniaturze. Na głównym placu zainscenizowano „amfiteatr”, gdzie można było oglądać pokaz tańca greckiego, przedstawienie teatru antycznego, ale największe wrażenie na widzach zrobiła demonstracja potęgi greckich hoplitów – zainscenizowana przez ateńską grupę rekonstrukcyjną „Koryvantes” – kilku rosłych Greków w przepięknych zbrojach z okresu świetności Aten (V w p.n.e.) prezentowało formację falangi (oczywiście w mniejszej skali), przykładowe starcia dwóch takich formacji, potyczki z lekkozbrojnymi harcownikami. Po zakończeniu pokazu nie brakowało chętnych do wspólnej fotografii z dziedzicami Miltiadesa.

 

W innej części osady znajdowały się kramy greckich rzemieślników, fragmenty Agory, gdzie można było porozmawiać z obywatelami Aten, jak również kapliczka wieszczki Pytii, która przepowiadała, w charakterystycznie zawiły sposób, przyszłość młodym muzealnikom. W jeszcze innym miejscu można było pod czujnym okiem studentek Akademii Sztuk Pięknych malować fragmenty kreteńskiego pałacu w Knossos. Spore zainteresowanie budziły też wojskowe obozy Greków i Persów. Oczywiście grupa zapoznała się także z historią Biskupina, wzięła udział w warsztatach lepienia ceramiki z gliny, wcielała się w rolę budowniczych osady składając z drewna modele chat czy wałów otaczających osadę, dziewczęta szczególnie zaciekawione były pracą tkaczek i starożytnego jubilera (miały możliwość własnoręcznego wykonania biżuterii). Nie lada atrakcją był dla dzieci rejs statkiem po wodach jeziora Biskupińskiego. Większość dzieci dopiero będzie uczyć się w szkole o starożytnej Grecji, tak więc zetknięcie się z nią na imprezie tego typu będzie z pewnością pomocą w rozumieniu jej dziejów.

 

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2022

Template by Joomla Themes & Copywriter.