Ekspozycja prezentująca odkrycia dwóch sezonów wykopalisk archeologicznych prowadzonych na zamku w Kole w sierpniu 2019 r. i we wrześniu 2020 r. przez zespół naukowców z łódzkiej Pracowni Archeologicznej „Trecento” we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Przedsięwzięciem kierowali dr Tomasz Olszacki i prof. Artur Różański. Prace wspomagał wiceprzewodniczący rady kolskiego muzeum Piotr Śniegocki. Badania finansował Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Wystawa przygotowana specjalnie na rocznicę lokacji dokonanej przez króla Kazimierza Wielkiego, budowniczego warowni. Ważnym elementem wystawy są insygnia władzy: korona, berło i jabłko – wypożyczone z Kowala, rodzinnego miasta monarchy oraz możliwość zapoznania się z tekstem dokumentu lokacyjnego, jaki dla Koła wydał 18 lipca 1362 r. król Kazimierz Wielki. Pozostałą część ekspozycji stanowią znaleziska. Podczas prac przy najstarszej części zamku, którą są pozostałości wieży mieszkalnej (donżonu) znajdującej się w północnej części, czyli rezydencji królewskiej, w wapiennej wylewce fundamentowej znaleziono monetę - kazimierzowski kwartnik (półgrosz) wybity w mennicy krakowskiej w latach 1367 – 1370. Bardzo rzadko spotykany i krótko emitowany. Z postacią króla na awersie i piastowskim orłem na rewersie. Z kolei podczas kolejnych prac badawczych prowadzonych w otoczeniu zamku znaleziono tysiące eksponatów, m.in. fragmenty ceramiki, w tym renesansowych kafli piecowych i zamkowych dachówek, elementów metalowych, grotów do bełtów kusz oraz okuć rycerskich pasów. Najcenniejszy jest pierścień należący do dostojnika lub króla Kazimierza Jagiellończyka, który na naszym zamku spotykał się z rycerstwem i szlachtą.

Znaleziskom archeologicznym towarzyszy bogata część ikonograficzna pokazująca jak zmieniał się zamek i jego otoczenie na przestrzeni minionych wieków oraz koski fajans okolicznościowy z wcześniejszych rocznic lokacji miasta.

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:
VII Konkurs Wiedzy Historycznej

VII Konkurs Wiedzy Historycznej

W dniu 16 grudnia br. odbył się w Szkole Podstawowej Nr 1 VII Konkurs Wiedzy Historycznej o Mieście Kole. W konkursie brali udział uczniowie ze szkół podstawowych oraz gimnazjów, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska w Kole. Reprezentowany był również Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kole. Konkurs organizowany jest przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole oraz Urząd Miejski w Kole. Uczniów klasyfikowano w dwóch kategoriach: szkół podstawowych i gimnazjów.

Zwycięzcami w kategorii szkół podstawowych zostali:

  1. Dawid Nowowiejski, Szkoła Podstawowa Nr 3
  2. Patrycja Strzelińska, Szkoła Podstawowa Nr 1
  3. Klaudia Andrzejewska, Szkoła Podstawowa Nr 2

Natomiast zwycięzcami w kategorii gimnazjów zostali

  1. Dominik Tarnas, Gimnazjum Nr 2
  2. Jakub Nykiel, Gimnazjum Nr 2
  3. Kamil Czukowicz, Gimnazjum Nr 3

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

W klasyfikacji drużynowej w kategorii szkół podstawowych zwyciężyła Szkoła Podstawowa Nr 3, a w kategorii gimnazjów Gimnazjum Nr 2. Zwycięskie szkoły otrzymały Puchar Burmistrza Miasta Koła i książki do szkolnej biblioteki. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody pocieszenia.

Konkurs ma za cel przybliżyć uczniom historię naszego miasta oraz zachęcić do pogłębiania wiedzy na ten temat. W tym miejscu chcielibyśmy  podziękować uczniom za udział natomiast nauczycielom za przygotowanie swoich podopiecznych do konkursu. Dziękujemy również Panu Romualdowi Adamkowi, dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1, za gościnne przyjęcie.

 

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2022

Template by Joomla Themes & Copywriter.