Ekspozycja prezentująca odkrycia dwóch sezonów wykopalisk archeologicznych prowadzonych na zamku w Kole w sierpniu 2019 r. i we wrześniu 2020 r. przez zespół naukowców z łódzkiej Pracowni Archeologicznej „Trecento” we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Przedsięwzięciem kierowali dr Tomasz Olszacki i prof. Artur Różański. Prace wspomagał wiceprzewodniczący rady kolskiego muzeum Piotr Śniegocki. Badania finansował Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Wystawa przygotowana specjalnie na rocznicę lokacji dokonanej przez króla Kazimierza Wielkiego, budowniczego warowni. Ważnym elementem wystawy są insygnia władzy: korona, berło i jabłko – wypożyczone z Kowala, rodzinnego miasta monarchy oraz możliwość zapoznania się z tekstem dokumentu lokacyjnego, jaki dla Koła wydał 18 lipca 1362 r. król Kazimierz Wielki. Pozostałą część ekspozycji stanowią znaleziska. Podczas prac przy najstarszej części zamku, którą są pozostałości wieży mieszkalnej (donżonu) znajdującej się w północnej części, czyli rezydencji królewskiej, w wapiennej wylewce fundamentowej znaleziono monetę - kazimierzowski kwartnik (półgrosz) wybity w mennicy krakowskiej w latach 1367 – 1370. Bardzo rzadko spotykany i krótko emitowany. Z postacią króla na awersie i piastowskim orłem na rewersie. Z kolei podczas kolejnych prac badawczych prowadzonych w otoczeniu zamku znaleziono tysiące eksponatów, m.in. fragmenty ceramiki, w tym renesansowych kafli piecowych i zamkowych dachówek, elementów metalowych, grotów do bełtów kusz oraz okuć rycerskich pasów. Najcenniejszy jest pierścień należący do dostojnika lub króla Kazimierza Jagiellończyka, który na naszym zamku spotykał się z rycerstwem i szlachtą.

Znaleziskom archeologicznym towarzyszy bogata część ikonograficzna pokazująca jak zmieniał się zamek i jego otoczenie na przestrzeni minionych wieków oraz koski fajans okolicznościowy z wcześniejszych rocznic lokacji miasta.

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:
Konserwacja Tory zakończona

Konserwacja Tory zakończona

W 2006 r., nieżyjąca już obecnie, Pani doktor Krystyna Golik przekazała Muzeum Technik Ceramicznych w Kole Torę żydowską z początków XX wieku. Wymagała ona jednak działań konserwacyjnych, które przeprowadzone zostały niedawno przez toruńskich konserwatorów dzieł sztuki, Panie: Joannę Konkolewską-Buchholz i Agnieszkę Ziębę.

Tora to święta księga judaizmu zawierająca pięć pierwszych ksiąg Biblii. Zwoje są przechowywane w synagogach, a przepisywane są przez specjalnych kaligrafów.
Kolski eksponat miał 18 metrów długości, był zerwany i nie posiadał żadnych wałków, na które był nawijany. Konserwacja Tory polegała na przywróceniu wartości estetycznych i użytkowych, czyli jej pierwotnego wyglądu. Poprzez kilkumiesięczne, mozolne prace prowadzone na pergaminie, odczytanie tekstu, stwierdzenie brakujących zapisów Księgi Liczb oraz Powtórzonego Prawa, rekonstrukcję wałków, nadaje się już do ekspozycji.

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2022

Template by Joomla Themes & Copywriter.