Ekspozycja prezentująca odkrycia dwóch sezonów wykopalisk archeologicznych prowadzonych na zamku w Kole w sierpniu 2019 r. i we wrześniu 2020 r. przez zespół naukowców z łódzkiej Pracowni Archeologicznej „Trecento” we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Przedsięwzięciem kierowali dr Tomasz Olszacki i prof. Artur Różański. Prace wspomagał wiceprzewodniczący rady kolskiego muzeum Piotr Śniegocki. Badania finansował Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Wystawa przygotowana specjalnie na rocznicę lokacji dokonanej przez króla Kazimierza Wielkiego, budowniczego warowni. Ważnym elementem wystawy są insygnia władzy: korona, berło i jabłko – wypożyczone z Kowala, rodzinnego miasta monarchy oraz możliwość zapoznania się z tekstem dokumentu lokacyjnego, jaki dla Koła wydał 18 lipca 1362 r. król Kazimierz Wielki. Pozostałą część ekspozycji stanowią znaleziska. Podczas prac przy najstarszej części zamku, którą są pozostałości wieży mieszkalnej (donżonu) znajdującej się w północnej części, czyli rezydencji królewskiej, w wapiennej wylewce fundamentowej znaleziono monetę - kazimierzowski kwartnik (półgrosz) wybity w mennicy krakowskiej w latach 1367 – 1370. Bardzo rzadko spotykany i krótko emitowany. Z postacią króla na awersie i piastowskim orłem na rewersie. Z kolei podczas kolejnych prac badawczych prowadzonych w otoczeniu zamku znaleziono tysiące eksponatów, m.in. fragmenty ceramiki, w tym renesansowych kafli piecowych i zamkowych dachówek, elementów metalowych, grotów do bełtów kusz oraz okuć rycerskich pasów. Najcenniejszy jest pierścień należący do dostojnika lub króla Kazimierza Jagiellończyka, który na naszym zamku spotykał się z rycerstwem i szlachtą.

Znaleziskom archeologicznym towarzyszy bogata część ikonograficzna pokazująca jak zmieniał się zamek i jego otoczenie na przestrzeni minionych wieków oraz koski fajans okolicznościowy z wcześniejszych rocznic lokacji miasta.

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:
Sesja popularnonaukowa "Z dziejów Żydów kolskich"

Sesja popularnonaukowa "Z dziejów Żydów kolskich"

W dniu 17 stycznia 2012 r. w Sali sesyjnej Ratusza Miejskiego odbyła się sesja popularnonaukowa pt.: „Z dziejów Żydów kolskich- w 70. rocznicę Zagłady w obozie zagłady Kulmhof”, której organizatorami byli: Gmina Miejska Koło, Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła n. Wartą oraz Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kole. Na samym początku w imieniu władz miasta wszystkich przybyłych przywitał burmistrz Koła Pan Mieczysław Drożdżewski. Podczas obrad wystąpiło dziesięciu prelegentów, którzy przedstawili referaty o różnorodnej tematyce związanej z dziejami Żydów w Kole. Sesję uświetnił koncert muzyki żydowskiej w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Kole oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kole. Gościem obrad był ordynariusz diecezji włocławskiej Wiesław Alojzy Mering. W przerwie goście mogli skosztować tradycyjnej macy żydowskiej. Na koniec obrad burmistrz oraz przewodnicząca Rady Miejskiej w Kole Pani Urszula Pękacz, podziękowali wspólnie prelegentom za wygłoszone referaty. Ostatnią częścią uroczystości było odsłonięcie pamiątkowej tablicy na murach Ratusza Miejskiego, poświęconej pomordowanym Żydom kolskim. Należy podkreślić duże zainteresowanie tym wydarzeniem mieszkańców miasta, i nie tylko, czego dowodem była duża frekwencja na sali podczas obrad sesyjnych.

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2022

Template by Joomla Themes & Copywriter.