Ekspozycja prezentująca odkrycia dwóch sezonów wykopalisk archeologicznych prowadzonych na zamku w Kole w sierpniu 2019 r. i we wrześniu 2020 r. przez zespół naukowców z łódzkiej Pracowni Archeologicznej „Trecento” we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Przedsięwzięciem kierowali dr Tomasz Olszacki i prof. Artur Różański. Prace wspomagał wiceprzewodniczący rady kolskiego muzeum Piotr Śniegocki. Badania finansował Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Wystawa przygotowana specjalnie na rocznicę lokacji dokonanej przez króla Kazimierza Wielkiego, budowniczego warowni. Ważnym elementem wystawy są insygnia władzy: korona, berło i jabłko – wypożyczone z Kowala, rodzinnego miasta monarchy oraz możliwość zapoznania się z tekstem dokumentu lokacyjnego, jaki dla Koła wydał 18 lipca 1362 r. król Kazimierz Wielki. Pozostałą część ekspozycji stanowią znaleziska. Podczas prac przy najstarszej części zamku, którą są pozostałości wieży mieszkalnej (donżonu) znajdującej się w północnej części, czyli rezydencji królewskiej, w wapiennej wylewce fundamentowej znaleziono monetę - kazimierzowski kwartnik (półgrosz) wybity w mennicy krakowskiej w latach 1367 – 1370. Bardzo rzadko spotykany i krótko emitowany. Z postacią króla na awersie i piastowskim orłem na rewersie. Z kolei podczas kolejnych prac badawczych prowadzonych w otoczeniu zamku znaleziono tysiące eksponatów, m.in. fragmenty ceramiki, w tym renesansowych kafli piecowych i zamkowych dachówek, elementów metalowych, grotów do bełtów kusz oraz okuć rycerskich pasów. Najcenniejszy jest pierścień należący do dostojnika lub króla Kazimierza Jagiellończyka, który na naszym zamku spotykał się z rycerstwem i szlachtą.

Znaleziskom archeologicznym towarzyszy bogata część ikonograficzna pokazująca jak zmieniał się zamek i jego otoczenie na przestrzeni minionych wieków oraz koski fajans okolicznościowy z wcześniejszych rocznic lokacji miasta.

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:
Półkolonie już za nami

Półkolonie już za nami

W dniach od 21 do 24 lutego odbywały się półkolonie zorganizowane przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole. Co roku kolska instytucja organizuje zimowy i letni wypoczynek dla małych podopiecznych.

Pierwszego dnia dzieci uczestniczyły w zajęciach w muzeum, które związane były z obchodzoną w tym roku 650. rocznicą lokacji miasta Koła. Obejrzały pokaz multimedialny przygotowany przez opiekuna kolonii Pana Bartłomieja Grzankę, a w części drugiej namiętnie grały, w strategiczną grę planszową Carcassonne, wcielając się w rolę średniowiecznych władców. Dzień kolejny był dniem wyjazdowym. Stałym elementem każdych półkolonii są odwiedziny w innych ośrodkach muzealnych. Tak też było i w tym roku. Dzieci wraz z opiekunami odwiedzili Muzeum w Łęczycy i... diabła Borutę. Oprócz zwiedzania interesujących ekspozycji muzealnych uczestniczyli w lekcji muzealnej tematycznie związanej z rycerstwem. Była to niezapomniana okazja do spróbowania się w roli rycerza i uzyskania interesujących informacji łamiących czasem panujące, na temat rycerzy, stereotypy. Po wizycie w Łęczycy grupa odwiedziła również archikolegiatę w Tumie. Kolejny dzień zajęć w muzeum związany był tematycznie z ceramiką. Ostatni dzień wyjazdowy koloniści, spędzili na zamku w Gołuchowie zwiedzając przepiękne wnętrza tej rezydencji, która jest dziś oddziałem Muzeum Narodowego w Poznaniu. Udział w zajęciach był bezpłatny. Cóż pozostaje dzieciom...piękne wspomnienia i oczekiwanie na ferie letnie.

 

 

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2022

Template by Joomla Themes & Copywriter.