Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj: Sesja popularnonaukowa

Sesja popularnonaukowa

Serdecznie zapraszamy do udziału w sesji popularnonaukowej „Mniejszości narodowe i wyznaniowe w dziejach Ziemi Kolskiej”.

Sesja odbędzie się w dniu 8 maja b.r. (piątek) w Sali Sesyjnej Ratusza Miejskiego w Kole.

Program sesji:

 • 10.00 – Otwarcie sesji
 • 10.10 – dr hab. prof. UAM Piotr Gołdyn,  Szkolnictwo ewangelickie i żydowskie na Ziemi Kolskiej w latach 1918–1939
 • 10.30 – dr Aleksander Krzysztof Sitnik OFM, Ludwik Filmuth OFM (1793-1882) i jego dzieło
 • 10.50 – dr Mariusz Kaszyński, Wyznawcy prawosławia na Ziemi Kolskiej
 • 11.10 – dr Krzysztof Witkowski, Rola i znaczenie społeczności żydowskiej w dziejach miasta Koła do 1795 roku
 • 11.30 – Dyskusja
 • 11.40 – Przerwa kawowa
 • 11.55 –  ks. mgr Andrzej Mendrok, Parafia ewangelicka w Kole w latach 1919–1939 w świetle ksiąg metrykalnych
 • 12.15 – Adam Grabowski, Cmentarze ewangelickie na terenie Gminy Dąbie
 • 12.35 – mgr Bartłomiej Grzanka, Rosyjscy naczelnicy powiatu kolskiego w świetle dokumentów z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi – zarys problematyki
 • 12.50 – Dyskusja
 • 13.00 – Zamknięcie obrad

Wstęp wolny

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2019

Template by Joomla Themes & Copywriter.