Ekspozycja prezentująca odkrycia dwóch sezonów wykopalisk archeologicznych prowadzonych na zamku w Kole w sierpniu 2019 r. i we wrześniu 2020 r. przez zespół naukowców z łódzkiej Pracowni Archeologicznej „Trecento” we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Przedsięwzięciem kierowali dr Tomasz Olszacki i prof. Artur Różański. Prace wspomagał wiceprzewodniczący rady kolskiego muzeum Piotr Śniegocki. Badania finansował Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Wystawa przygotowana specjalnie na rocznicę lokacji dokonanej przez króla Kazimierza Wielkiego, budowniczego warowni. Ważnym elementem wystawy są insygnia władzy: korona, berło i jabłko – wypożyczone z Kowala, rodzinnego miasta monarchy oraz możliwość zapoznania się z tekstem dokumentu lokacyjnego, jaki dla Koła wydał 18 lipca 1362 r. król Kazimierz Wielki. Pozostałą część ekspozycji stanowią znaleziska. Podczas prac przy najstarszej części zamku, którą są pozostałości wieży mieszkalnej (donżonu) znajdującej się w północnej części, czyli rezydencji królewskiej, w wapiennej wylewce fundamentowej znaleziono monetę - kazimierzowski kwartnik (półgrosz) wybity w mennicy krakowskiej w latach 1367 – 1370. Bardzo rzadko spotykany i krótko emitowany. Z postacią króla na awersie i piastowskim orłem na rewersie. Z kolei podczas kolejnych prac badawczych prowadzonych w otoczeniu zamku znaleziono tysiące eksponatów, m.in. fragmenty ceramiki, w tym renesansowych kafli piecowych i zamkowych dachówek, elementów metalowych, grotów do bełtów kusz oraz okuć rycerskich pasów. Najcenniejszy jest pierścień należący do dostojnika lub króla Kazimierza Jagiellończyka, który na naszym zamku spotykał się z rycerstwem i szlachtą.

Znaleziskom archeologicznym towarzyszy bogata część ikonograficzna pokazująca jak zmieniał się zamek i jego otoczenie na przestrzeni minionych wieków oraz koski fajans okolicznościowy z wcześniejszych rocznic lokacji miasta.

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:
X Konkurs Wiedzy Historycznej o Mieście Kole

X Konkurs Wiedzy Historycznej o Mieście Kole

W Zespole Szkół nr 1 odbył się finał miejski Konkursu Wiedzy Historycznej o Mieście Kole. Wzięli w nim udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Koła oraz uczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Organizatorami było nasze muzeum oraz  Urząd Miejski w Kole. Pytania konkursowe dotyczyły dziejów miasta od czasów najdawniejszych, aż po współczesność.

Ponieważ w tym roku obchodzimy  1050. rocznicę chrztu Polski  oraz 550. rocznicę klasztoru o. o. bernardynów w Kole pytania dotyczyły również i tych zagadnień. W klasyfikacji zespołowej najlepiej wypadli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Kole oraz reprezentanci Gimnazjum nr 3 im. Papieża Jana Pawła II w Kole zdobywając pamiątkowe puchary Burmistrza Miasta Koła Stanisława Maciaszka. Okolicznościowy puchar od burmistrza otrzymał także Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy za długoletnie uczestnictwo w tym konkursie.

 

Natomiast indywidualne wyniki X Konkursu Wiedzy Historycznej o Mieście Kole wyglądają następująco:

Gimnazja

  • III miejsce - Oliwia Łukanowska Gimnazjum nr 2 w Kole
  • II miejsce - Nadia Madalińska Gimnazjum nr 3 w Kole
  • I miejsce - Jakub Jadczak Gimnazjum nr 2 w Kole

Szkoły Podstawowe

  • III miejsce - Otylia Polewska SP nr 3
  • II miejsce - Paweł Grabowicz SP nr 1
  • I miejsce - Aleksander Felczyński SP nr 2

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy potwierdzające ich udział w konkursie, a laureaci i szkoły z największą ilością punktów, książki o tematyce historycznej ufundowane przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2022

Template by Joomla Themes & Copywriter.