Ekspozycja prezentująca odkrycia dwóch sezonów wykopalisk archeologicznych prowadzonych na zamku w Kole w sierpniu 2019 r. i we wrześniu 2020 r. przez zespół naukowców z łódzkiej Pracowni Archeologicznej „Trecento” we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Przedsięwzięciem kierowali dr Tomasz Olszacki i prof. Artur Różański. Prace wspomagał wiceprzewodniczący rady kolskiego muzeum Piotr Śniegocki. Badania finansował Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Wystawa przygotowana specjalnie na rocznicę lokacji dokonanej przez króla Kazimierza Wielkiego, budowniczego warowni. Ważnym elementem wystawy są insygnia władzy: korona, berło i jabłko – wypożyczone z Kowala, rodzinnego miasta monarchy oraz możliwość zapoznania się z tekstem dokumentu lokacyjnego, jaki dla Koła wydał 18 lipca 1362 r. król Kazimierz Wielki. Pozostałą część ekspozycji stanowią znaleziska. Podczas prac przy najstarszej części zamku, którą są pozostałości wieży mieszkalnej (donżonu) znajdującej się w północnej części, czyli rezydencji królewskiej, w wapiennej wylewce fundamentowej znaleziono monetę - kazimierzowski kwartnik (półgrosz) wybity w mennicy krakowskiej w latach 1367 – 1370. Bardzo rzadko spotykany i krótko emitowany. Z postacią króla na awersie i piastowskim orłem na rewersie. Z kolei podczas kolejnych prac badawczych prowadzonych w otoczeniu zamku znaleziono tysiące eksponatów, m.in. fragmenty ceramiki, w tym renesansowych kafli piecowych i zamkowych dachówek, elementów metalowych, grotów do bełtów kusz oraz okuć rycerskich pasów. Najcenniejszy jest pierścień należący do dostojnika lub króla Kazimierza Jagiellończyka, który na naszym zamku spotykał się z rycerstwem i szlachtą.

Znaleziskom archeologicznym towarzyszy bogata część ikonograficzna pokazująca jak zmieniał się zamek i jego otoczenie na przestrzeni minionych wieków oraz koski fajans okolicznościowy z wcześniejszych rocznic lokacji miasta.

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:
Otwarcie dwóch nowych wystaw czasowych

Otwarcie dwóch nowych wystaw czasowych

19 kwietnia o godz. 15.00 wspólnie z Kolskim Klubem Fotograficznym "fakt" i lokalnym kolekcjonerem Piotrem Śniegockim otworzyliśmy dwie wystawy czasowe.

Pierwszą prezentowana w pomieszczeniach przy wejściu jest wystawa fotograficzna "PORTRETY. Dzień Sztuki Kolskiej 2016", a drugą prezentowana w dwóch głównych salach wystawa pn. TADEUSZ KOŚCIUSZKO. W kręgu tradycji ludowej i narodowej.

Wystawa fotograficzna prezentuję tylko cześć portretów powstałych w studio fotograficznym Kolskiego Klubu Fotograficznego podczas Dnia Sztuki Kolskiej w roku 2016. Od 5 lat druga sobota maja jest dniem kiedy mieszkańcy naszego miasta mają szansę spotkać się z kulturą i sztuka na ulicy. Właśnie tego dnia rodzime szkoły i grupy artystyczne, instytucje kultury oraz twórcy indywidualni prezentują swoją twórczość i dorobek artystyczny, przeprowadzane są konkursy i warsztaty oraz kiermasze sztuki.

Plenerowe studio fotograficzne KKF Fakt, które pojawia się na tej właśnie imprezie jest świetną okazją dla mieszkańców miasta do zrobienia sobie zdjęcia portretowego, które jeśli pojawia się na wystawie można odkupić od klubu. Każde ze zdjęć prezentowane na wystawie sygnowane jest przez autora i wykonane tylko w jednej kopii.

Więcej informacji na temat wystawy TUTAJ

 


 

Jak rozwinęła się legenda Kościuszki i kosynierów? Czy w okolicach Koła przebywało wojsko pod dowództwem Kościuszki? Dlaczego jest on bohaterem narodowym nie tylko polaków? Na te pytania można znaleźć odpowiedź odwiedzając najnowszą wystawę czasową.

Inspiracją do jej powstania jest dwusetna rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki i obchodzony Rok Tadeusza Kościuszki. Wystawa powstała we współpracy z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, Muzeum im. Jerzego Dunin - Borkowskiego w Krośniewicach oraz kolskiego kolekcjonera Pana Piotra Śniegockiego i składa się zarówno z plansz tekstowo-ilustracyjnych, jak i licznych eksponatów.

Więcej informacji na temat wystawy TUTAJ

Zapraszamy do zaglądania na naszą stronę oraz Facebooka

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2022

Template by Joomla Themes & Copywriter.