Dzieje miasta związane są z osobami je zamieszkującymi.
Czasami związani są oni z miastem od chwili urodzenia, czasami to los sprowadza ich w dane miejsce, część tych osób pozostawia ślad w historii danego miejsca poprzez swoje działania. Tak, też było w przypadku 5 osób - Władysława Klimaszewskiego, Michała  Ostrowskiego, Władysława Krzyckiego, Stefana Grabowskiego i Michała Beksiaka, którzy w okresie dwudziestolecia międzywojennego pełnili funkcję Burmistrza i wpływali na miasto oraz jego mieszkańców.

Więcej …

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:
Archiwum wystawa Wypędzeni 1939

Wypędzeni 1939

 

Muzeum Technik Ceramicznych zaprasza na wystawę powstałą z inicjatywy Związku Miast Polskich, przy współpracy z Wielkopolskim Muzeum Niepodległości pt. "Wypędzeni 1939...", której autorami są: Jacek Kubiak, Małgorzata Schmidt oraz Janusz Zemer.

Deportacje z ziem wcielonych do III Rzeszy, m. in. z Kraju Warty, rozpoczęte jesienią 1939 r., to zapomniany rozdział historii niemieckiej okupacji. Mało kto wie także, że były one również oprócz agresji ZSRR z 17 września 1939 r. efektem współpracy Berlina i Moskwy. Bez ścisłego, sojuszniczego współdziałania Niemiec i ZSRR deportacje obywateli polskich i napływ Niemców ze Wschodu m.in. Niemców bałtyckich, wołyńskich i z Besarabii nie mógłby się w ogóle odbyć. Pakt Hitler - Stalin był przyczyną zdarzeń prowadzących do tragedii setek tysięcy deportowanych obywateli polskich. Wysiedlenia dotknęły około półtora miliona mieszkańców tzw. Kraju Warty i wraz z masowymi egzekucjami były pierwszym ogniwem zbrodni niemieckich w Polsce, które znalazły potem swą kulminację w obozach zagłady.

Prezentowana wystawa składa się z plansz wielkoformatowych, obejmujących około 500 fotografii na których ukazano utrwalone na kliszy fotograficznej liczne akty związane z deportacją ludności polskich miast i miasteczek. Na terenie powiatu kolskiego wysiedlano całe miejscowości. Zważywszy na skalę i znaczenie tych wypędzeń, nie zapisały się one należycie w zbiorowej pamięci o II wojnie światowej, w której centralne miejsce zajmuje Zagłada Żydów, konspiracja i okupacja w Generalnym Gubernatorstwie oraz hekatomba Kresów wschodnich. Chcemy, by historia tych wysiedleń była obecna w świadomości dzisiejszych Polaków.

Wystawa ta to nie tylko plansze prezentowane w naszym muzeum, to również projekcje filmowe, na które składają się fragmenty niemieckich kronik filmowych, relacje świadków i komentarze historyków, jaki i warsztaty dla młodzieży oraz spotkania dyskusyjne.

 


 

wystawa czasowa | czas trwania: 20 września 2017 - 10 listopada 2017

wernisaż: 21 września 2017, czwartek godz. 14.00

Wystawa przygotowane przez Związek Miast Polskich, Instytut Pamięci Narodowej

przy współpracy Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Urzędu Miasta Poznania.

Autorzy wystawa: Jacek Kubiak, Małgorzata Schmidt oraz Janusz Zemer.


Honorowy patronat Burmistrza Miasta Koła Stanisława Maciaszka

Honorowy Patronat Starosty Powiatu Kolskiego Wieńczysława Oblizajka

Współorganizacja: Urząd Miejski w Kole, Starostwo Powiatowe w Kole

Deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2022

Template by Joomla Themes & Copywriter.