Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj: KOLSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁEJ

KOLSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁEJ

Z okazji Roku Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości w naszym muzeum można obejrzeć wystawę "Kolskie drogi do Niepodległej" składającą się z ekspozycji kolekcjonerów Piotra Śniegockiego i Janusza Jaworskiego, zbiorów własnych muzeum oraz wystawy - "Chłopcy malowani. Poezja i proza Legionów Polskich". Wystawa odbywa się w ramach projektu "Zagrajmy jak w 1918" i została dofinansowana ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

11 listopada 1918 r. to bardzo ważna data w polskiej historii, choć nie jedyna, która daje świadomość złożonych i burzliwych losów naszej Ojczyzny. Podpisany tego dnia układ rozejmowy kończący rozpoczętą w 1914 r. I wojnę światową - "wojnę powszechną za wolność ludów", o którą modlił się Adam Mickiewicz, przyniósł naszemu Narodowi od dawna oczekiwane wyzwolenie. Mało kto wie, że w tej wojnie do jednego z pierwszych i największych starć pomiędzy zaborcami - Niemcami i Rosją doszło w okolicach Koła. Na wystawie w naszym muzeum można poznać jego przebieg.

 

Jak pisał o odzyskaniu niepodległości Jan Paweł II: Ten akt dziejowej sprawiedliwości nie był tylko skutkiem sprzyjającej sytuacji politycznej w ówczesnej Europie, ale był owocem wytrwałego dążenia całego narodu do zachowania tożsamości i duchowej wolności (…) Odzyskanie niepodległości było efektem licznych zabiegów dyplomatycznych, waleczności polskich żołnierzy, determinacji mężów stanu i umiłowania wolności przez polskich obywateli. Na rzecz wolnej Ojczyzny wielu synów polskiej ziemi poświęciło osobiste talenty, siły, pracę  oraz zapłaciło najwyższą cenę, przelewając krew i oddając życie za wolność Polski. Wszystkie te wysiłki przodkowie nasi opierali na sile patriotycznych ideałów i Wiary Ojców. Były one oparciem również wtedy, gdy po odzyskaniu niepodległości trzeba było szukać jedności pomimo różnic, aby wspólnymi siłami odbudowywać państwo i bronić, przy udziale Opatrzności, jego granic.

Osamotnione, nękane i osłabiane polskie społeczeństwo, dokonało rzeczy niezwykłej. Utworzono silną armię, zbudowano od podstaw administrację i uchwalono demokratyczną konstytucję. Siła Narodu Polskiego objawiła się wówczas we wspólnym konstruktywnym wysiłku na rzecz odbudowy państwa. Najnowsza wystawa w kolskim muzeum to hołd oddany Rodakom, którzy mieli udział w tym wielkim dziele oraz ważna lekcja historii i patriotyzmu dla najmłodszych pokoleń, które będą kształtować oblicze naszej Ojczyzny w przyszłości. Miasto Koło i jego dziedzictwo to bowiem także zmagania o polską suwerenność, chwalebne tradycje wojskowe i obywatelskie.

 

 

 

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2020

Template by Joomla Themes & Copywriter.