Dawne fotografie artystyczne utrwalone na kruchym papierze przyciągają uwagę dzisiejszego odbiorcy, posługującego się przecież już cyfrowymi nośnikami. Co powoduje, że pomimo upływu ponad stu lat obrazy te nadal pozostają czymś więcej niż tylko odbiciem minionej rzeczywistości? Dlaczego tak jest możemy się przekonać na wystawie prezentującej dwór w Krzykosach uwieczniony na fotografiach Zygmunta Grudzińskiego. Ekspozycja jest czynna w kolskim Muzeum Technik Ceramicznych od 20 października 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. Kuratorem wystawy jest Robert Andre.

Więcej …

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:
KOLSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁEJ

KOLSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁEJ

Z okazji Roku Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości w naszym muzeum można obejrzeć wystawę "Kolskie drogi do Niepodległej" składającą się z ekspozycji kolekcjonerów Piotra Śniegockiego i Janusza Jaworskiego, zbiorów własnych muzeum oraz wystawy - "Chłopcy malowani. Poezja i proza Legionów Polskich". Wystawa odbywa się w ramach projektu "Zagrajmy jak w 1918" i została dofinansowana ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

11 listopada 1918 r. to bardzo ważna data w polskiej historii, choć nie jedyna, która daje świadomość złożonych i burzliwych losów naszej Ojczyzny. Podpisany tego dnia układ rozejmowy kończący rozpoczętą w 1914 r. I wojnę światową - "wojnę powszechną za wolność ludów", o którą modlił się Adam Mickiewicz, przyniósł naszemu Narodowi od dawna oczekiwane wyzwolenie. Mało kto wie, że w tej wojnie do jednego z pierwszych i największych starć pomiędzy zaborcami - Niemcami i Rosją doszło w okolicach Koła. Na wystawie w naszym muzeum można poznać jego przebieg.

 

Jak pisał o odzyskaniu niepodległości Jan Paweł II: Ten akt dziejowej sprawiedliwości nie był tylko skutkiem sprzyjającej sytuacji politycznej w ówczesnej Europie, ale był owocem wytrwałego dążenia całego narodu do zachowania tożsamości i duchowej wolności (…) Odzyskanie niepodległości było efektem licznych zabiegów dyplomatycznych, waleczności polskich żołnierzy, determinacji mężów stanu i umiłowania wolności przez polskich obywateli. Na rzecz wolnej Ojczyzny wielu synów polskiej ziemi poświęciło osobiste talenty, siły, pracę  oraz zapłaciło najwyższą cenę, przelewając krew i oddając życie za wolność Polski. Wszystkie te wysiłki przodkowie nasi opierali na sile patriotycznych ideałów i Wiary Ojców. Były one oparciem również wtedy, gdy po odzyskaniu niepodległości trzeba było szukać jedności pomimo różnic, aby wspólnymi siłami odbudowywać państwo i bronić, przy udziale Opatrzności, jego granic.

Osamotnione, nękane i osłabiane polskie społeczeństwo, dokonało rzeczy niezwykłej. Utworzono silną armię, zbudowano od podstaw administrację i uchwalono demokratyczną konstytucję. Siła Narodu Polskiego objawiła się wówczas we wspólnym konstruktywnym wysiłku na rzecz odbudowy państwa. Najnowsza wystawa w kolskim muzeum to hołd oddany Rodakom, którzy mieli udział w tym wielkim dziele oraz ważna lekcja historii i patriotyzmu dla najmłodszych pokoleń, które będą kształtować oblicze naszej Ojczyzny w przyszłości. Miasto Koło i jego dziedzictwo to bowiem także zmagania o polską suwerenność, chwalebne tradycje wojskowe i obywatelskie.

 

 

 

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2024

Template by Joomla Themes & Copywriter.