Dzieje miasta związane są z osobami je zamieszkującymi.
Czasami związani są oni z miastem od chwili urodzenia, czasami to los sprowadza ich w dane miejsce, część tych osób pozostawia ślad w historii danego miejsca poprzez swoje działania. Tak, też było w przypadku 5 osób - Władysława Klimaszewskiego, Michała  Ostrowskiego, Władysława Krzyckiego, Stefana Grabowskiego i Michała Beksiaka, którzy w okresie dwudziestolecia międzywojennego pełnili funkcję Burmistrza i wpływali na miasto oraz jego mieszkańców.

Więcej …

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:
Archiwum wystawa „Zdawałoby się im, że go unicestwili, a to on przeszedł do nieśmiertelności”

„Zdawałoby się im, że go unicestwili, a to on przeszedł do nieśmiertelności”

Ekspozycja w 37 ujęciach ukazuje najważniejsze momenty życia ks. Jerzego Popiełuszki – od jego młodości poprzez działalność duszpasterską i w Solidarności aż po męczeńską śmierć z rąk SB. Pierwsza prezentacja wystawy miała miejsce 14 września 2017 roku w 70. urodziny męczennika za wiarę i kapelana Solidarności.

Otworzył ją prezes IPN dr Jarosław Szarek:

"Nie jest łatwo mówić o człowieku świętym, a takim był ksiądz Jerzy i to już za życia – podkreślił podczas uroczystego otwarcia wystawy prezes IPN Jarosław Szarek. Przypomniał, że ks. Popiełuszko swojej świętości dowodził każdego dnia, nie tylko jako duszpasterz słowem, ale także konkretnymi czynami, gdy wspierał ludzi ubogich. – Ks. Popiełuszko przeczytał Ewangelię i to, co tam było potraktował poważnie i stosował w życiu – zaznaczył Szarek. Prezes IPN dodał też, że ks. Popiełuszko – charyzmatyczny kapłan Solidarności – nigdy nie zawierał kompromisów ze złem, którym za jego życia i dla wielu Polaków był komunizm. Podobną postawę wobec reżimu PRL – jak mówił Szarek – miała Anna Walentynowicz, z którą ks. Popiełuszko się przyjaźnił. – To bohaterowie, którzy dotarli już do nieśmiertelności i z naszej pamięci już nigdy nie zostaną usunięci – podkreślił."


Ekspzycja została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Biuro Edukacji Narodowej w Warszawie. Autorami wystawy są: dr Katarzyna Maniewska, Michał Milewczyk (projekt graficzny) i Aleksandra Kaiper-Miszułowicz.

Wystawa "Zdawałoby się im, że go unicestwili, a to on przeszedł do niesmiertleności"

 


wystawa czasowa | czas trwania: 7 lutego - 19 lutego 2018

Wystawa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Biuro Edukacji w Warszawie.

Patronat Honorowy Poseł na Sejm RP Leszek Galemba

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2022

Template by Joomla Themes & Copywriter.