Ekspozycja prezentująca odkrycia dwóch sezonów wykopalisk archeologicznych prowadzonych na zamku w Kole w sierpniu 2019 r. i we wrześniu 2020 r. przez zespół naukowców z łódzkiej Pracowni Archeologicznej „Trecento” we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Przedsięwzięciem kierowali dr Tomasz Olszacki i prof. Artur Różański. Prace wspomagał wiceprzewodniczący rady kolskiego muzeum Piotr Śniegocki. Badania finansował Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Wystawa przygotowana specjalnie na rocznicę lokacji dokonanej przez króla Kazimierza Wielkiego, budowniczego warowni. Ważnym elementem wystawy są insygnia władzy: korona, berło i jabłko – wypożyczone z Kowala, rodzinnego miasta monarchy oraz możliwość zapoznania się z tekstem dokumentu lokacyjnego, jaki dla Koła wydał 18 lipca 1362 r. król Kazimierz Wielki. Pozostałą część ekspozycji stanowią znaleziska. Podczas prac przy najstarszej części zamku, którą są pozostałości wieży mieszkalnej (donżonu) znajdującej się w północnej części, czyli rezydencji królewskiej, w wapiennej wylewce fundamentowej znaleziono monetę - kazimierzowski kwartnik (półgrosz) wybity w mennicy krakowskiej w latach 1367 – 1370. Bardzo rzadko spotykany i krótko emitowany. Z postacią króla na awersie i piastowskim orłem na rewersie. Z kolei podczas kolejnych prac badawczych prowadzonych w otoczeniu zamku znaleziono tysiące eksponatów, m.in. fragmenty ceramiki, w tym renesansowych kafli piecowych i zamkowych dachówek, elementów metalowych, grotów do bełtów kusz oraz okuć rycerskich pasów. Najcenniejszy jest pierścień należący do dostojnika lub króla Kazimierza Jagiellończyka, który na naszym zamku spotykał się z rycerstwem i szlachtą.

Znaleziskom archeologicznym towarzyszy bogata część ikonograficzna pokazująca jak zmieniał się zamek i jego otoczenie na przestrzeni minionych wieków oraz koski fajans okolicznościowy z wcześniejszych rocznic lokacji miasta.

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:
Półkolonie "Lato w muzeum"

Półkolonie "Lato w muzeum"

W dniach od 20 do 23 lipca kolskie muzeum zorganizowało letnie półkolonie dla dzieci z kolskich szkół. Założeniem organizatorów było przekazanie dzieciom wiadomości poprzez zabawę i rozrywkę. Pierwszy dzień minął na zwiedzaniu zabytków miasta. Odwiedzono Ratusz i wieżę, kościół farny oraz kościół i klasztor oo. Bernardynów, gdzie gości przyjął O. gwardian Stanislaw Górka, który w sposób niezwykle interesujący opowiedział o historii klasztoru oprowadzając zebranych po zakamarkach klasztornego kompleksu, w tym również po podziemiach. Na zmęczoną grupę czekał ciepły posiłek w klasztornym refektarzu.

 

W drugim dniu okolice muzeum zamieniły się w indiańską wioskę. Dzieci podziwiały indiańskie tańce, samemu próbując, w nich, swoich sił. Goście przybliżyli historię i kulturę indian Ameryki Północnej. Na zakończenie było strzelanie z łuku, z dmuchawki i inne “indiańskie zabawy” przy których miluśińscy miło spędzili drugi dzień kolonii.

Dzień trzeci poświęcony był przybliżeniu dwóch zawodów: piekarza i szewca. Dzięki uprzejmości Państwa Edwarda i Jolanty Walkowiaków dzieci obejrzały proces produkcji chleba kosztując słodkich przysmaków. Następnie muzeum odwiedził szewc Pan Wojciech Wapiński z którego zbiorów eksponaty prezentowane są na wystawie w muzeum. Przybliżył tajniki szewskiego fachu i na oczach zaciekawionych dzieci naprawiał obuwie, które przynieśli uczestnicy półkolonii.

Ostatnim akcentem wypoczynku była wycieczka wyjazdowa do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, które dzięki uprzejmości tamtejszej dyrekcji udało się zwiedzić bezpłatnie. Po ekspozycjach oprowadzał gości przewodnik. Mali muzealnicy zwiedzili wystawę dotyczącą historii Kalisza oraz bursztynowego szlaku. Po budynku głównym muzeum przyszedł czas na odwiedzenie Skansenu Archeologicznego na Zawodziu, który jest częścią kaliskiego muzeum.

Do grodu “na Zawodziu” wchodzi się przez bramę wejściową z palisadą i ostrokołem oraz prowadzącym do niej drewnianym mostem. W ciągu zachowanego do dzisiaj wału obronnego powstała drewniana, dwupoziomowa wieża obronna z palisadą, a nieco dalej odbudowano fragment dawnych umocnień, za pomocą którego prezentowana jest technika budowy obwałowań. Z kolei na terenie wnętrza grodu “mali muzealnicy” podziwiali zrekonstruowane fundamenty i część przyziemną romańskiej kolegiaty wzniesionej w połowie XII w. W celu ukazania zabudowy mieszkalnej postawiono wewnątrz grodu siedem budynków różniących się od siebie wielkością, techniką konstrukcji ścian (sumikowo-łątkowa, palisadowa i zrębowa) oraz pokryciem dachów (słoma i glina oraz dranice). Dzieci z zaciekawieniem słuchali opowieści o średniowiecznym grodzie. Odtworzono też grób kurhanowy z czasów plemiennych (z VII w.). Na terenie Rezerwatu Archeologicznego dzieci obejrzały również przeniesiony z pobliskiego Starego Miasta – drewniany budynek mieszkalny pochodzący z końca XVIII w., w którym zorganizowana została wystawa etnograficzna. Była to z pewnością wspaniała lekcja historii.

Udział w półkoloniach był bezpłatny. O przyjęciu decydowała kolejność zgłoszeń. Dziećmi zajmowała się wykwalifikowana kadra opiekunów.

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2022

Template by Joomla Themes & Copywriter.