Ekspozycja prezentująca odkrycia dwóch sezonów wykopalisk archeologicznych prowadzonych na zamku w Kole w sierpniu 2019 r. i we wrześniu 2020 r. przez zespół naukowców z łódzkiej Pracowni Archeologicznej „Trecento” we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Przedsięwzięciem kierowali dr Tomasz Olszacki i prof. Artur Różański. Prace wspomagał wiceprzewodniczący rady kolskiego muzeum Piotr Śniegocki. Badania finansował Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Wystawa przygotowana specjalnie na rocznicę lokacji dokonanej przez króla Kazimierza Wielkiego, budowniczego warowni. Ważnym elementem wystawy są insygnia władzy: korona, berło i jabłko – wypożyczone z Kowala, rodzinnego miasta monarchy oraz możliwość zapoznania się z tekstem dokumentu lokacyjnego, jaki dla Koła wydał 18 lipca 1362 r. król Kazimierz Wielki. Pozostałą część ekspozycji stanowią znaleziska. Podczas prac przy najstarszej części zamku, którą są pozostałości wieży mieszkalnej (donżonu) znajdującej się w północnej części, czyli rezydencji królewskiej, w wapiennej wylewce fundamentowej znaleziono monetę - kazimierzowski kwartnik (półgrosz) wybity w mennicy krakowskiej w latach 1367 – 1370. Bardzo rzadko spotykany i krótko emitowany. Z postacią króla na awersie i piastowskim orłem na rewersie. Z kolei podczas kolejnych prac badawczych prowadzonych w otoczeniu zamku znaleziono tysiące eksponatów, m.in. fragmenty ceramiki, w tym renesansowych kafli piecowych i zamkowych dachówek, elementów metalowych, grotów do bełtów kusz oraz okuć rycerskich pasów. Najcenniejszy jest pierścień należący do dostojnika lub króla Kazimierza Jagiellończyka, który na naszym zamku spotykał się z rycerstwem i szlachtą.

Znaleziskom archeologicznym towarzyszy bogata część ikonograficzna pokazująca jak zmieniał się zamek i jego otoczenie na przestrzeni minionych wieków oraz koski fajans okolicznościowy z wcześniejszych rocznic lokacji miasta.

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:

Promocja nowego wydawnictwa muzeum

W dniu 9 stycznia 2012 r. w siedzibie Muzeum Technik Ceramicznych odbyła się oficjalna promocja najnowszego wydawnictwa muzeum „Archiwalia w zbiorach Muzeum Technik Ceramicznych w Kole. Przewodnik”. Na wstępie dyrektor placówki, dr Krzysztof Witkowski podziękował za przybycie gościom, wśród których znaleźli się przedstawiciele władz miasta i powiatu, radni rad miejskich Koła i Kłodawy oraz przedstawiciele środowisk regionalistycznych. Dyrektor złożył serdeczne podziękowania sponsorom, którzy wsparli finansowo druk publikacji. Następnie przedstawił autora oraz zarysował genezę powstania publikacji podkreślając jej wpisanie się w ustawowe zadania nałożone na muzea. Autorem publikacji jest Bartłomiej Grzanka, asystent muzealny, z wykształcenia historyk, a ponadto absolwent Podyplomowego Studium Archiwistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po słowie wstępnym dyrektora autor dokonał charakterystyki publikacji oraz zaprezentował na wybranych przykładach rodzaje archiwaliów zgromadzonych w dziale historycznym muzeum w formie pokazu multimedialnego z krótkim wykładem.

Więcej…

Rocznik Kolski nr 4

Nowy numer "Rocznika Kolskiego" już w sprzedaży. Cena 25,00 zł.

Rocznik Kolski

Spotkanie opłatkowe Kółka muzealnego

W dniu 20 grudnia 2011 r. odbyło się w muzeum spotkanie opłatkowe Kółka muzealnego. Oprócz podopiecznych w spotkaniu wzięli udział: opiekun kółka Pan Bartłomiej Grzanka oraz dyrektor Krzysztof Witkowski. Dzieci przygotowały małą niespodziankę przynosząc ze sobą potrawy wigilijne. W miłej i serdecznej atmosferze wszyscy złożyli sobie świąteczne i noworoczne życzenia.

Więcej…

VII Konkurs Wiedzy Historycznej

W dniu 16 grudnia br. odbył się w Szkole Podstawowej Nr 1 VII Konkurs Wiedzy Historycznej o Mieście Kole. W konkursie brali udział uczniowie ze szkół podstawowych oraz gimnazjów, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska w Kole. Reprezentowany był również Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kole. Konkurs organizowany jest przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole oraz Urząd Miejski w Kole. Uczniów klasyfikowano w dwóch kategoriach: szkół podstawowych i gimnazjów.

Więcej…

Nowa sygnatura kolskiej fabryki

Kolski kolekcjoner Pan Piotr Śniegocki zwrócił uwagę na nieopublikowany dotychczas znak kolskiej wytwórni, który odkrył na potłuczonych fragmentach naczyń znajdujących się wokół willi Czesława Freudenreicha. Po kwerendzie muzealnej okazało się, że kolskie muzeum posiada obiekty o takiej samej sygnaturze, jedynie w jednym przypadku bez kropki obok litery „F”. Wydaje się, biorąc pod uwagę, że jeden obiekt wydatowany jest na 1909 rok, iż omawianą sygnaturę należy odnieść do okresu kiedy fabryką kierowali wspólnie synowie Augusta: Czesław i Stefan. Chodzi tu o lata 1904 do ok. 1914 roku. Później kiedy fabrykę objął samodzielnie Czesław, wprowadził już powszechnie, nieco zmienione, oznaczenie wykorzystujące trójkąt z literą ”F”.

Sygnatura

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2022

Template by Joomla Themes & Copywriter.