Dawne fotografie artystyczne utrwalone na kruchym papierze przyciągają uwagę dzisiejszego odbiorcy, posługującego się przecież już cyfrowymi nośnikami. Co powoduje, że pomimo upływu ponad stu lat obrazy te nadal pozostają czymś więcej niż tylko odbiciem minionej rzeczywistości? Dlaczego tak jest możemy się przekonać na wystawie prezentującej dwór w Krzykosach uwieczniony na fotografiach Zygmunta Grudzińskiego. Ekspozycja jest czynna w kolskim Muzeum Technik Ceramicznych od 20 października 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. Kuratorem wystawy jest Robert Andre.

Więcej …

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:
Zbiory Dział archeologiczny

Dział archeologiczny

ArcheologicznyNajstarsze zabytki znajdujące się w Muzeum Technik Ceramicznych gromadzi dział archeologiczny. Chronologicznie reprezentują one – aczkolwiek w różnym stopniu – prawie wszystkie ważniejsze kultury archeologiczne ziem polskich, od schyłkowego paleolitu poczynając, aż po czasy średniowiecza. Obszar  z którego je pozyskano to wschodnia Wielkopolska i Kujawy, a więc terytorialnie są związane z okolicami Koła i z samym miastem.

Z najdawniejszych śladów działalności ludzkiej na wyróżnienie zasługuje kolekcja narzędzi krzemiennych z epoki kamiennej oraz zbiór neolitycznych toporków kamiennych. Jest to dziedzictwo po pierwszych osadnikach zamieszkujących w okolicy  Koła – paleolitycznych łowcach i neolitycznych rolnikach.

Liczba zabytków archeologicznych w MTC zwiększa się co roku. Dzieje się tak za sprawą obiektów przekazywanych przez ich przypadkowych znalazców, lecz przede wszystkim w wyniku organizowanych przez muzeum wykopalisk. Ostatnie takie prace prowadzono w 2006 roku w Straszkowie. W ich wyniku znacznie powiększył się zbiór ceramiki kultury łużyckiej. Liczy on teraz ponad 30 eksponatów, głównie ceramiki grobowej.

Kolejną większą grupą w dziale archeologicznym są eksponaty z okresu średniowiecza, pozyskane w większości podczas kilku sezonów prac wykopaliskowych przy głównych zabytkach Koła. W zbiorze tym znajdują się: ceramika, kafle, wyroby metalowe i fragmenty skórzanego obuwia.

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2024

Template by Joomla Themes & Copywriter.