Ekspozycja prezentująca odkrycia dwóch sezonów wykopalisk archeologicznych prowadzonych na zamku w Kole w sierpniu 2019 r. i we wrześniu 2020 r. przez zespół naukowców z łódzkiej Pracowni Archeologicznej „Trecento” we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Przedsięwzięciem kierowali dr Tomasz Olszacki i prof. Artur Różański. Prace wspomagał wiceprzewodniczący rady kolskiego muzeum Piotr Śniegocki. Badania finansował Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Wystawa przygotowana specjalnie na rocznicę lokacji dokonanej przez króla Kazimierza Wielkiego, budowniczego warowni. Ważnym elementem wystawy są insygnia władzy: korona, berło i jabłko – wypożyczone z Kowala, rodzinnego miasta monarchy oraz możliwość zapoznania się z tekstem dokumentu lokacyjnego, jaki dla Koła wydał 18 lipca 1362 r. król Kazimierz Wielki. Pozostałą część ekspozycji stanowią znaleziska. Podczas prac przy najstarszej części zamku, którą są pozostałości wieży mieszkalnej (donżonu) znajdującej się w północnej części, czyli rezydencji królewskiej, w wapiennej wylewce fundamentowej znaleziono monetę - kazimierzowski kwartnik (półgrosz) wybity w mennicy krakowskiej w latach 1367 – 1370. Bardzo rzadko spotykany i krótko emitowany. Z postacią króla na awersie i piastowskim orłem na rewersie. Z kolei podczas kolejnych prac badawczych prowadzonych w otoczeniu zamku znaleziono tysiące eksponatów, m.in. fragmenty ceramiki, w tym renesansowych kafli piecowych i zamkowych dachówek, elementów metalowych, grotów do bełtów kusz oraz okuć rycerskich pasów. Najcenniejszy jest pierścień należący do dostojnika lub króla Kazimierza Jagiellończyka, który na naszym zamku spotykał się z rycerstwem i szlachtą.

Znaleziskom archeologicznym towarzyszy bogata część ikonograficzna pokazująca jak zmieniał się zamek i jego otoczenie na przestrzeni minionych wieków oraz koski fajans okolicznościowy z wcześniejszych rocznic lokacji miasta.

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:
Wydawnictwa

Wydawnictwa

Muzeum w ramach swojej statutowej działalności i prowadzonych badań wydało następujące publikacje:

 

Józef Piłsudski w świadomości mieszkańców Ziemi Kolskiej - wydawnictwo z okazji roku Marszałka Józefa Piłsudskiego

Józef Piłsudski
w świadomości mieszkańców Ziemi Kolskiej
wydawnictwo z okazji roku Marszałka Józefa Piłsudskiego

pod red. Tomasza Nuszkiewicza, Koło 2017.
Cena: 10 zł


550 lat Klasztoru Ojców Bernardynów w Kole

550 lat
Klasztoru Ojców Bernardynów w Kole

pod red. Tomasza Nuszkiewicza, Koło 2016.
Nakład wyczerpany

Wystawa Stała Muzeum Technik Ceramicznych w Kole

Wystawa stała Muzeum Technik Ceramicznych w Kole
"Fajans kolski - formy, dekoracje, techniki zdobnicze"
im. Czesława Freundenreicha,

Autorzy: Bartłomiej Grzanka; Tomasz Nuszkiewicz, Koło 2015.
Cena: 5 zł


Zakony i zgromadzenia zakonne

Zakony i zgromadzenia zakonne na ziemi kolskiej
– ich dzieje, rola i znaczenie,

pod red. K. Witkowskiego, Koło 2014.
Cena: 20 zł.

 

Kolski Słownik Biograficzny

Kolski Słownik Biograficzny, pod red. E. Jaśkowskiego, K. Kasperkiewicza,

T. Nuszkiewicza, K. Witkowskiego, Koło 2014.
Cena 30 zł.

 

Dzieje kościoła i szpitala św. Ducha w Kole

Dzieje kościoła i szpitala św. Ducha w Kole,
Krzysztof Witkowski, Koło 2013

Cena: 15 zł.

 

Powstanie Styczniowe na Ziemi Kolskiej

Powstanie Styczniowe na Ziemi Kolskiej - 
- w 150. rocznicę zrywu narodowego,
pod red. K. Witkowskiego, Koło 2013
(materiały z sesji popularnonaukowej,
która obyła się w dniu 6 maja 2013 r.).
Nakład wyczerpany

 

Królewskie miasto Koło

Królewskie miasto Koło. Studia w 650. rocznicę lokacji miasta Koła,
pod red. prof. Izabeli Skierskiej, Koło 2012.
Nakład wyczerpany.
Publikacja zdobyła II nagrodę w konkursie
na wydarzenie muzealne roku w Wielkopolsce IZABELLA 2012.

 

650 wydarzeń

K. Witkowski, M. Kaszyński, E. Jaśkowski, K. Kasperkiewicz, T. Nuszkiewicz,
650 wydarzeń na 650-lecie Koła, Koło 2012.
Wydawca: Urząd Miejski w Kole.
Cena: 25 zł.

 

Najdawniejsze dzieje Koła

Najdawniejsze dzieje Koła (wyd. II popr. i uzup.),
pod red. Krzysztofa Witkowskiego, Koło 2012.
Nakład wyczerpany.

 

Ceramika europejska

Ceramika europejska w zbiorach Muzeum Technik Ceramicznych w Kole (katalog wystawy), Koło 2011
Cena: 8 zł.

 

Archiwalia

Bartłomiej Grzanka,
Archiwalia w zbiorach Muzeum Technik Ceramicznych w Kole. Przewodnik, Koło 2011.
Cena: 15 zł.

 

Katalog zbiorów

Katalog zbiorów Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, Koło 2010
Publikacja wyróżniona w  Konkursie na Wielkopolskie Wydarzenie Muzealne Roku IZABELLA 2010.
Cena: 25 zł.

 

Koło na dawnej widokówce

Krzysztof Witkowski, Koło na dawnej widokówce,
Koło 2009
Nakład wyczerpany.

 

Janusz Kapusta w Kole

Janusz Kapusta w Kole (katalog wystawy),
Koło 2008
Nakład wyczerpany.

 

Najdawniejsze dzieje Koła

Krzysztof Gorczyca, Krzysztof Witkowski, Najdawniejsze dzieje Koła (do lat 20. XVI stulecia),
Koło 2007
Nakład wyczerpany.

 

Bernardyni w Kole

Bernardyni w Kole (materiały z sesji naukowej, która odbyła się 9 czerwca 2006 r. w Kole z okazji 540. rocznicy fundacji kolskiego klasztoru),
Koło 2006
Nakład wyczerpany.

 

Parafia Rzymskokatolicka

Józef Stanisław Mujta, Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Kole. Zarys dziejów,
Koło 2003
Cena: 25 zł.

 

Z dziejów Powstania Styczniowego

Józef Stanisław Mujta, Z dziejów Powstania Styczniowego 1863-1864 na Ziemi Kolskiej. Suplement,
Koło 2003
Nakład wyczerpany.

 

 

Katalog zbiorów MTC

Józef Stanisław Mujta, Katalog zbiorów Muzeum Technik Ceramicznych w Kole,
Warszawa 2001
Nakład wyczerpany

 

Z dziejów Polskiej Organizacji Wojskowej

Józef Stanisław Mujta, Z dziejów Polskiej Organizacji Wojskowej i Związku Peowiaków na Ziemi Kolskiej,
Koło 1999
Cena: 10 zł.

 

Miasto Koło w 200. rocznicę

Miasto Koło w 200. rocznicę urodzin Adama Mickiewicza, praca zb. pod red. J. S. Mujty,
Koło-Konin 1998. Wydawnictwo wydane wspólnie z Miejskim Domem Kultury w Kole i Kolskim Towarzystwem Kulturalnym
Cena: 10 zł.

 

Koło w dokumentach

Józef Stanisław Mujta, Koło w dokumentach,
Koło 1998
Cena: 15 zł.

 

25 lat działalności MTC

Józef Stanisław Mujta, 25 lat działalności Muzeum Technik Ceramicznych w Kole [Joanna Dziubkowa, W kręgu sztuki i obyczajowości sarmackiego baroku-katalog wystawy],
Koło 1997
Nakład wyczerpany.

 

635 lat miasta Koła

Józef Stanisław Mujta, 635 lat miasta Koła,
Koło 1997
Nakład wyczerpany.

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2022

Template by Joomla Themes & Copywriter.