Ekspozycja prezentująca odkrycia dwóch sezonów wykopalisk archeologicznych prowadzonych na zamku w Kole w sierpniu 2019 r. i we wrześniu 2020 r. przez zespół naukowców z łódzkiej Pracowni Archeologicznej „Trecento” we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Przedsięwzięciem kierowali dr Tomasz Olszacki i prof. Artur Różański. Prace wspomagał wiceprzewodniczący rady kolskiego muzeum Piotr Śniegocki. Badania finansował Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Wystawa przygotowana specjalnie na rocznicę lokacji dokonanej przez króla Kazimierza Wielkiego, budowniczego warowni. Ważnym elementem wystawy są insygnia władzy: korona, berło i jabłko – wypożyczone z Kowala, rodzinnego miasta monarchy oraz możliwość zapoznania się z tekstem dokumentu lokacyjnego, jaki dla Koła wydał 18 lipca 1362 r. król Kazimierz Wielki. Pozostałą część ekspozycji stanowią znaleziska. Podczas prac przy najstarszej części zamku, którą są pozostałości wieży mieszkalnej (donżonu) znajdującej się w północnej części, czyli rezydencji królewskiej, w wapiennej wylewce fundamentowej znaleziono monetę - kazimierzowski kwartnik (półgrosz) wybity w mennicy krakowskiej w latach 1367 – 1370. Bardzo rzadko spotykany i krótko emitowany. Z postacią króla na awersie i piastowskim orłem na rewersie. Z kolei podczas kolejnych prac badawczych prowadzonych w otoczeniu zamku znaleziono tysiące eksponatów, m.in. fragmenty ceramiki, w tym renesansowych kafli piecowych i zamkowych dachówek, elementów metalowych, grotów do bełtów kusz oraz okuć rycerskich pasów. Najcenniejszy jest pierścień należący do dostojnika lub króla Kazimierza Jagiellończyka, który na naszym zamku spotykał się z rycerstwem i szlachtą.

Znaleziskom archeologicznym towarzyszy bogata część ikonograficzna pokazująca jak zmieniał się zamek i jego otoczenie na przestrzeni minionych wieków oraz koski fajans okolicznościowy z wcześniejszych rocznic lokacji miasta.

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:
Konkurs historyczny

Konkurs historyczny

Uczestnicy, organizatorzy i laureaci X Konkursu wiedzy historycznej o mieście Kole.

 

Uczestnicy, organizatorzy i laureaci IX Konkursu wiedzy historycznej o mieście Kole.

 

Uczestnicy, organizatorzy i laureaci VIII Konkursu wiedzy historycznej o mieście Kole.

 

Uczestnicy, laureaci oraz organizatorzy VII Konkursu Wiedzy Historycznej o mieście Kole.

 

Konkurs Od 2005 r. muzeum organizuje wspólnie z Urzędem Miejskim Konkurs Wiedzy Historycznej o Mieście Kole. Składa się on z dwóch etapów: szkolnego i miejskiego. W etapie szkolnym każda ze szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu miasta Koła typuje po trzech uczestników do etapu miejskiego. Podczas etapu miejskiego dzieci rozwiązują test o różnej konstrukcji pytań.

Nagrody rozdawane są w dwóch kategoriach: szkół podstawowych i gimnazjów. Szkoła, która zwycięża drużynowo w każdej z dwóch kategorii, otrzymuje Puchar Burmistrza Miasta Koła oraz nagrody.

Konkurs ma za zadanie pogłębić przywiązanie młodego pokolenia do ich “malej ojczyzny”, a także zachęcić do samodzielnego pogłębiania wiedzy na temat historii miasta Koła.

 

Wyniki X Konkursu wiedzy historycznej o mieście Kole

Zwycięzcami w kategorii szkół podstawowych zostali:

 • Jakub Kwiatkowski, Szkoła Podstawowa nr 1 – 23 pkt. – opiekun: Iwona Mucha
 • Jakub Jadczak, Szkoła Podstawowa nr 5 - 20 pkt. – opiekun: Jolanta Jadczak
 • Alicja Sołtysiak, Szkoła Podstawowa nr 1 – 19 pkt. (dogrywka) – opiekun: Iwona Mucha

W kategorii gimnazjów najlepsi byli:

 • Klaudia Andrzejewska, Gimnazjum Nr 3 – 19 pkt. – opiekun: Iwona Domańska
 • Bartłomiej Gębka, Gimnazjum przy SOSW – 18 pkt. -  opiekun: Wioletta Świder
 • Jakub Sychowiec, Gimnazjum Nr 2 – 17 pkt. - opiekun: Anna Płaczek

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

W klasyfikacji drużynowej w kategorii szkół podstawowych zwyciężyła Szkoła Podstawowa Nr 1, a w kategorii gimnazjów Gimnazjum Nr 2.

 

Wyniki IX Konkursu wiedzy historycznej o mieście Kole

Zwycięzcami w kategorii szkół podstawowych zostali:

 • Hubert Walczak, Szkoła Podstawowa nr 5 – 22 pkt. – opiekun: Jolanta Jadczak
 • Natalia Nowowiejska, Szkoła Podstawowa nr 3 - 19 pkt. – opiekun: Mirosława Rybicka
 • Nicole Gołdyn, Szkoła Podstawowa nr 2 – 18 pkt. – opiekun: Bogumiła Bartłomiejczak

W kategorii gimnazjów najlepsi byli:

 • Justyna Kotarska, Gimnazjum Nr 2 – 29 pkt. – opiekun: Anna Płaczek
 • Klaudia Andrzejewska, Gimnazjum Nr 3 – 24 pkt. -  opiekun: Iwona Domańska
 • Patrycja Walczak, Gimnazjum Nr 2 – 23 pkt. - opiekun: Anna Płaczek

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

W klasyfikacji drużynowej w kategorii szkół podstawowych zwyciężyła Szkoła Podstawowa Nr 3, a w kategorii gimnazjów Gimnazjum Nr 2.

 

Wyniki VIII Konkursu wiedzy historycznej o mieście Kole

Zwycięzcami w kategorii szkół podstawowych zostali:

 • Bartłomiej Gebka, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kole - 18 pkt. - opiekun: Wioletta Świder
 • Dawid Łuczak, Szkoła Podstawowa Nr 4 - Dawid Łuczak - 17 pkt. - opiekunowie: Elżbieta Łuczak, Izabela Tomankiewicz
 • Jakub Sychowiec, Szkoła Podstawowa Nr 5 - 16 pkt. - opiekun: Jolanta Jadczak

Natomiast zwycięzcami w kategorii gimnazjów zostali

  Jakub Nykiel, Gimnazjum Nr 2 - 27,5 pkt. - opiekun: Anna Płaczek
 • Marta Jachnik, Gimnazjum Nr 3 - 25 pkt. - opiekun: Iwona Domańska
 • Dominik Tarnas, Gimnazjum Nr 2 - 22 pkt. - opiekun: Anna Płaczek

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

W klasyfikacji drużynowej w kategorii szkół podstawowych zwyciężyła Szkoła Podstawowa Nr 4, a w kategorii gimnazjów Gimnazjum Nr 2.

 

Wyniki VII Konkursu wiedzy historycznej o mieście Kole

W kategorii szkół podstawowych:

 • I miejsce: Dawid Nowowiejski (Szkoła Podstawowa nr 3) - 26 pkt. + 1 pkt. dogrywka - opiekun: Mirosława Rybicka
 • II miejsce: Patrycja Strzelińska (Szkoła Podstawowa nr 1) - 26 pkt. - opiekunowie: Monika Broda, Iwona Mucha
 • III miejsce: Klaudia Andrzejewska (Szkoła Podstawowa nr 2) - 23 pkt. - opiekun: Iwona Domańska

W kategorii gimnazjów:

 • I miejsce: Dominik Tarnas (Gimnazjum nr 2) - 27 pkt. - opiekun: Anna Płaczek
 • II miejsce: Jakub Nykiel (Gimnazjum  nr 2) - 26 pkt. - opiekun: Anna Płaczek
 • III miejsce: Kamil Czukowicz (Gimnazjum Nr 3) - 25 pkt. - opiekun: Iwona Domańska

Drużynowo zwyciężyły:

 • W kategorii szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa nr 3 - 59 pkt. – opiekun: Mirosława Rybicka
 • W kategorii gimnazjów: Gimnazjum nr 2 - 65 pkt. - opiekun: Anna Płaczek

 

Wyniki VI Konkursu wiedzy historycznej o mieście Kole

W kategorii szkół podstawowych:

 • I miejsce: Milena Frątczak (Szkoła Podstawowa nr 4) - 19 pkt. - opiekunowie: Elżbieta Łuczak i Katarzyna Minikowska
 • II miejsce: Magdalena Kroszczyńska (Szkoła Podstawowa nr 3) - 18 pkt. + 1 dogrywka - opiekun: Mirosława Rybicka
 • III miejsce: Justyna Kotarska (Szkoła Podstawowa Nr 4) - 18 pkt. - opiekunowie: Elżbieta Łuczak i Katarzyna Minikowska

W kategorii gimnazjów:

 • I miejsce: Jakub Nykiel (Gimnazjum  nr 2) - 28 pkt. - opiekun: Anna Płaczek
 • II miejsce: Kamil Czukowicz (Gimnazjum Nr 3) - 25 pkt. - opiekun: Iwona Domańska
 • III miejsce: Dominik Tarnas (Gimnazjum nr 2) - 23 pkt. - opiekun: Anna Płaczek

Drużynowo zwyciężyły:

 • W kategorii szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa nr 4 - 52 pkt. - opiekunowie: Elżbieta Łuczak i Katarzyna Minikowska
 • W kategorii gimnazjów: Gimnazjum nr 2 - 66 pkt. - opiekun: Anna Płaczek

 

Wyniki V Konkursu wiedzy historycznej o mieście Kole, który odbył się 11 grudnia 2009 r. w Szkole Podstawowej nr 4

W kategorii szkół podstawowych:

 • I miejsce: Jakub Nykiel - SP nr 5 - (26 pkt.) - Opiekun: Jolanta Jadczak
 • II miejsce: Justyna Kotarska - SP nr 4 - (25 pkt.) - Opiekunowie: Elżbieta Łuczak, Izabela Tomankiewicz
 • III miejsce: Dominik Tarnas - SP nr 5 - (23 pkt.)

W kategorii gimnazjów:

 • I miejsce: Mateusz Sochacki - Gimnazjum nr 2 - (24 pkt.) - Opiekun: Anna Płaczek
 • II miejsce: Oliwia Pniewska - Gimnazjum nr 1 - (23 pkt.) - Opiekun: Marek Kaftan
 • III miejsce: Jan Tomczyk - Gimnazjum nr 2 - (21 pkt.)

Puchary Burmistrza Miasta Koła zostały przyznane:

 • Szkole Podstawowej nr 4 - (51 pk.) - Opiekunowie: Elżbieta Łuczak, Izabela Tomankiewicz
 • Gimnazjum nr 2 - (62 pkt.) - Opiekun: Anna Płaczek

W imieniu organizatorów pragniemy podziękować uczniom za ich wysiłek, który wkładają w przygotowanie się do współzawodnictwa, jak również opiekunom, którzy znajdują czas na merytoryczną opiekę nad swoimi podopiecznymi.

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2022

Template by Joomla Themes & Copywriter.