Ekspozycja prezentująca odkrycia dwóch sezonów wykopalisk archeologicznych prowadzonych na zamku w Kole w sierpniu 2019 r. i we wrześniu 2020 r. przez zespół naukowców z łódzkiej Pracowni Archeologicznej „Trecento” we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Przedsięwzięciem kierowali dr Tomasz Olszacki i prof. Artur Różański. Prace wspomagał wiceprzewodniczący rady kolskiego muzeum Piotr Śniegocki. Badania finansował Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Wystawa przygotowana specjalnie na rocznicę lokacji dokonanej przez króla Kazimierza Wielkiego, budowniczego warowni. Ważnym elementem wystawy są insygnia władzy: korona, berło i jabłko – wypożyczone z Kowala, rodzinnego miasta monarchy oraz możliwość zapoznania się z tekstem dokumentu lokacyjnego, jaki dla Koła wydał 18 lipca 1362 r. król Kazimierz Wielki. Pozostałą część ekspozycji stanowią znaleziska. Podczas prac przy najstarszej części zamku, którą są pozostałości wieży mieszkalnej (donżonu) znajdującej się w północnej części, czyli rezydencji królewskiej, w wapiennej wylewce fundamentowej znaleziono monetę - kazimierzowski kwartnik (półgrosz) wybity w mennicy krakowskiej w latach 1367 – 1370. Bardzo rzadko spotykany i krótko emitowany. Z postacią króla na awersie i piastowskim orłem na rewersie. Z kolei podczas kolejnych prac badawczych prowadzonych w otoczeniu zamku znaleziono tysiące eksponatów, m.in. fragmenty ceramiki, w tym renesansowych kafli piecowych i zamkowych dachówek, elementów metalowych, grotów do bełtów kusz oraz okuć rycerskich pasów. Najcenniejszy jest pierścień należący do dostojnika lub króla Kazimierza Jagiellończyka, który na naszym zamku spotykał się z rycerstwem i szlachtą.

Znaleziskom archeologicznym towarzyszy bogata część ikonograficzna pokazująca jak zmieniał się zamek i jego otoczenie na przestrzeni minionych wieków oraz koski fajans okolicznościowy z wcześniejszych rocznic lokacji miasta.

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:
Archiwum wystawa Wielkopolska Press Photo 2016

Wielkopolska Press Photo 2016

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu jest organizatorem Konkursu Fotograficznego „Wielkopolska Press Photo”, który od 2000 r. jest coroczną konfrontacją dokonań fotoreporterów województwa wielkopolskiego. Być we właściwym miejscu, we właściwym czasie i zrobić z tego wyjątkową opowieść – to się udało w tym roku, przede wszystkim, dwóm fotoreporterom: Adrianowi Wykrocie i Pawłowi F. Matysiakowi.

Po raz pierwszy w historii konkursów Wielkopolska Press Photo jury nie przyznało nagrody Grand Prix. Z bogactwa. Z powodu równej oceny dwóch zestawów zdjęć: Pawła F. Matysiaka „Czarny marsz” i Adriana Wykroty „Prezydent”.

„Czarny marsz to świetnie sfotografowany, mocny materiał. W pewnym sensie samograj, ale jest tu ranga wydarzenia, waga sytuacji i artyzm fotoreportera. Prezydent z kolei to chyba po raz pierwszy pokazanie w taki sposób polskiego polityka. To duża praca fotografa bez nadużycia zaufania polityka, który dopuścił tak blisko do siebie. To coś naprawdę wyjątkowego, nawet w skali europejskiej” – argumentowali jurorzy: Marek Lapis i Mariusz Forecki.

„Ten konkurs ma pokazywać, co ważnego i ciekawego wydarzyło się w Wielkopolsce i jak te wydarzenia zobaczyli nasi najlepsi fotoreporterzy. Ma także odkrywać wydarzenia mniej znane, mniej głośne, ale wyłapane przez wielkopolskich fotografów. Daje szansę na podsumowanie ich codziennej aktywności, na zawodową, koleżeńską konfrontację prac, ale przede wszystkim pokazuje wagę i społeczną rolę dobrej, bardzo dobrej fotografii reportażowej, prasowej. Fotografii, która z krótkim zdaniem podpisu potrafi powiedzieć więcej i mocniej, niż długi, wszystko wyjaśniający tekst. Czego się dowiadujemy o naszym życiu, o wydarzeniach z naszym udziałem i dookoła nas, o ulotnych emocjach? Jakie historie i w jaki sposób opowiedzą nam w tym roku fotografowie? Taka idea i takie pytania stoją za tym konkursem” – mówi Władysław Nielipiński, główny organizator z WBPiCAK.

Do ubiegłorocznej edycji konkursu zgłosiło swoje prace 75 uczestników przysyłając ponad 1000 fotografii. Jury pod przewodnictwem znanego gnieźnieńsko-poznańskiego fotoreportera – Marka Lapisa, oceniło nadesłane prace, kwalifikując blisko 200 do pokonkursowej wystawy. W jury byli także Jerzy Mianowski ze Stowarzyszenia Prasy Lokalnej, Władysław Nielipiński i Mateusz Kiszka z WBPiCAK.

 


wystawa czasowa | czas trwania: 18 maja 2017 - 20 czerwca 2017

wystawa przygotowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2022

Template by Joomla Themes & Copywriter.