Ekspozycja prezentująca odkrycia dwóch sezonów wykopalisk archeologicznych prowadzonych na zamku w Kole w sierpniu 2019 r. i we wrześniu 2020 r. przez zespół naukowców z łódzkiej Pracowni Archeologicznej „Trecento” we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Przedsięwzięciem kierowali dr Tomasz Olszacki i prof. Artur Różański. Prace wspomagał wiceprzewodniczący rady kolskiego muzeum Piotr Śniegocki. Badania finansował Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Wystawa przygotowana specjalnie na rocznicę lokacji dokonanej przez króla Kazimierza Wielkiego, budowniczego warowni. Ważnym elementem wystawy są insygnia władzy: korona, berło i jabłko – wypożyczone z Kowala, rodzinnego miasta monarchy oraz możliwość zapoznania się z tekstem dokumentu lokacyjnego, jaki dla Koła wydał 18 lipca 1362 r. król Kazimierz Wielki. Pozostałą część ekspozycji stanowią znaleziska. Podczas prac przy najstarszej części zamku, którą są pozostałości wieży mieszkalnej (donżonu) znajdującej się w północnej części, czyli rezydencji królewskiej, w wapiennej wylewce fundamentowej znaleziono monetę - kazimierzowski kwartnik (półgrosz) wybity w mennicy krakowskiej w latach 1367 – 1370. Bardzo rzadko spotykany i krótko emitowany. Z postacią króla na awersie i piastowskim orłem na rewersie. Z kolei podczas kolejnych prac badawczych prowadzonych w otoczeniu zamku znaleziono tysiące eksponatów, m.in. fragmenty ceramiki, w tym renesansowych kafli piecowych i zamkowych dachówek, elementów metalowych, grotów do bełtów kusz oraz okuć rycerskich pasów. Najcenniejszy jest pierścień należący do dostojnika lub króla Kazimierza Jagiellończyka, który na naszym zamku spotykał się z rycerstwem i szlachtą.

Znaleziskom archeologicznym towarzyszy bogata część ikonograficzna pokazująca jak zmieniał się zamek i jego otoczenie na przestrzeni minionych wieków oraz koski fajans okolicznościowy z wcześniejszych rocznic lokacji miasta.

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:
Archiwum wystawa KOLSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁEJ

KOLSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁEJ

 

Z okazji Roku Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości w naszym muzeum można obejrzeć wystawę "Kolskie drogi do Niepodległej" składającą się z ekspozycji kolekcjonerów Piotra Śniegockiego i Janusza Jaworskiego, zbiorów własnych muzeum oraz wystawy - "Chłopcy malowani. Poezja i proza Legionów Polskich". Wystawa odbywa się w ramach projektu "Zagrajmy jak w 1918" i została dofinansowana ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Wystawa składa się z trzech ekspozycji. Pierwsza poświęcona jest jednej z najkrwawszych operacji wojskowych I wojny światowej, „Operacji Łódzkiej 1914” a szczególnie jednej bitwie, która w dniach 14-16 listopada rozegrała się pod Chełmnem. Pamiątki tej bitwy znalezione przez Piotra Śniegockiego i Janusza Jaworskiego na polach działań wojennych jak elementy mundurów i łuski nabojów. Druga obejmuje pamiątki związane z Józefem Piłsudskim i jego żołnierzami, którzy pochodzili z naszego regionu. Obie ekspozycje uzupełnione zostały o plansze z tekstami poetyckimii i wspomnieniami stworzonymi w okopach przez piłsudczyków.  W  utworach  tych znajdujemy  nadzieje  związane z wyzwoleniem Polski, ale i dopadające żołnierzy zwątpienie. W poezji i prozie legionistów czytamy o bliskości śmierci, z którą żołnierze radzili sobie na różne sposoby – przypominaniem sensu poświęcenia, albo ucieczką w drwinę, żart. Ilustracją utworów poetyckich i wspomnieniowych są archiwalne fotografie scen z życia legionistów.


wystawa czasowa | czas trwania: 9 listopada 2017 - 31 stycznia 2018

wernisaż: 9 listopad 2017 / czwartek, godz. 14.00

Ekspozycja w ramach projektu "Zagrajmy jak w 1918"

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017- 2021 w ramach Programu Dotacyjnego "Niepodległa"

Patronat Honorowy Poseł na Sejm RP Leszek Galemba


wystawa czasowa | czas trwania: 20 grudnia 2017 - 18 luty 2018

wernisaż: 4 stycznia 2018 / czwartek, godz. 15.00

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2022

Template by Joomla Themes & Copywriter.