Ekspozycja prezentująca odkrycia dwóch sezonów wykopalisk archeologicznych prowadzonych na zamku w Kole w sierpniu 2019 r. i we wrześniu 2020 r. przez zespół naukowców z łódzkiej Pracowni Archeologicznej „Trecento” we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Przedsięwzięciem kierowali dr Tomasz Olszacki i prof. Artur Różański. Prace wspomagał wiceprzewodniczący rady kolskiego muzeum Piotr Śniegocki. Badania finansował Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Wystawa przygotowana specjalnie na rocznicę lokacji dokonanej przez króla Kazimierza Wielkiego, budowniczego warowni. Ważnym elementem wystawy są insygnia władzy: korona, berło i jabłko – wypożyczone z Kowala, rodzinnego miasta monarchy oraz możliwość zapoznania się z tekstem dokumentu lokacyjnego, jaki dla Koła wydał 18 lipca 1362 r. król Kazimierz Wielki. Pozostałą część ekspozycji stanowią znaleziska. Podczas prac przy najstarszej części zamku, którą są pozostałości wieży mieszkalnej (donżonu) znajdującej się w północnej części, czyli rezydencji królewskiej, w wapiennej wylewce fundamentowej znaleziono monetę - kazimierzowski kwartnik (półgrosz) wybity w mennicy krakowskiej w latach 1367 – 1370. Bardzo rzadko spotykany i krótko emitowany. Z postacią króla na awersie i piastowskim orłem na rewersie. Z kolei podczas kolejnych prac badawczych prowadzonych w otoczeniu zamku znaleziono tysiące eksponatów, m.in. fragmenty ceramiki, w tym renesansowych kafli piecowych i zamkowych dachówek, elementów metalowych, grotów do bełtów kusz oraz okuć rycerskich pasów. Najcenniejszy jest pierścień należący do dostojnika lub króla Kazimierza Jagiellończyka, który na naszym zamku spotykał się z rycerstwem i szlachtą.

Znaleziskom archeologicznym towarzyszy bogata część ikonograficzna pokazująca jak zmieniał się zamek i jego otoczenie na przestrzeni minionych wieków oraz koski fajans okolicznościowy z wcześniejszych rocznic lokacji miasta.

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:
Archiwum wystawa „Zdawałoby się im, że go unicestwili, a to on przeszedł do nieśmiertelności”

„Zdawałoby się im, że go unicestwili, a to on przeszedł do nieśmiertelności”

Ekspozycja w 37 ujęciach ukazuje najważniejsze momenty życia ks. Jerzego Popiełuszki – od jego młodości poprzez działalność duszpasterską i w Solidarności aż po męczeńską śmierć z rąk SB. Pierwsza prezentacja wystawy miała miejsce 14 września 2017 roku w 70. urodziny męczennika za wiarę i kapelana Solidarności.

Otworzył ją prezes IPN dr Jarosław Szarek:

"Nie jest łatwo mówić o człowieku świętym, a takim był ksiądz Jerzy i to już za życia – podkreślił podczas uroczystego otwarcia wystawy prezes IPN Jarosław Szarek. Przypomniał, że ks. Popiełuszko swojej świętości dowodził każdego dnia, nie tylko jako duszpasterz słowem, ale także konkretnymi czynami, gdy wspierał ludzi ubogich. – Ks. Popiełuszko przeczytał Ewangelię i to, co tam było potraktował poważnie i stosował w życiu – zaznaczył Szarek. Prezes IPN dodał też, że ks. Popiełuszko – charyzmatyczny kapłan Solidarności – nigdy nie zawierał kompromisów ze złem, którym za jego życia i dla wielu Polaków był komunizm. Podobną postawę wobec reżimu PRL – jak mówił Szarek – miała Anna Walentynowicz, z którą ks. Popiełuszko się przyjaźnił. – To bohaterowie, którzy dotarli już do nieśmiertelności i z naszej pamięci już nigdy nie zostaną usunięci – podkreślił."


Ekspzycja została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Biuro Edukacji Narodowej w Warszawie. Autorami wystawy są: dr Katarzyna Maniewska, Michał Milewczyk (projekt graficzny) i Aleksandra Kaiper-Miszułowicz.

Wystawa "Zdawałoby się im, że go unicestwili, a to on przeszedł do niesmiertleności"

 


wystawa czasowa | czas trwania: 7 lutego - 19 lutego 2018

Wystawa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Biuro Edukacji w Warszawie.

Patronat Honorowy Poseł na Sejm RP Leszek Galemba

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2022

Template by Joomla Themes & Copywriter.