Ekspozycja prezentująca odkrycia dwóch sezonów wykopalisk archeologicznych prowadzonych na zamku w Kole w sierpniu 2019 r. i we wrześniu 2020 r. przez zespół naukowców z łódzkiej Pracowni Archeologicznej „Trecento” we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Przedsięwzięciem kierowali dr Tomasz Olszacki i prof. Artur Różański. Prace wspomagał wiceprzewodniczący rady kolskiego muzeum Piotr Śniegocki. Badania finansował Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Wystawa przygotowana specjalnie na rocznicę lokacji dokonanej przez króla Kazimierza Wielkiego, budowniczego warowni. Ważnym elementem wystawy są insygnia władzy: korona, berło i jabłko – wypożyczone z Kowala, rodzinnego miasta monarchy oraz możliwość zapoznania się z tekstem dokumentu lokacyjnego, jaki dla Koła wydał 18 lipca 1362 r. król Kazimierz Wielki. Pozostałą część ekspozycji stanowią znaleziska. Podczas prac przy najstarszej części zamku, którą są pozostałości wieży mieszkalnej (donżonu) znajdującej się w północnej części, czyli rezydencji królewskiej, w wapiennej wylewce fundamentowej znaleziono monetę - kazimierzowski kwartnik (półgrosz) wybity w mennicy krakowskiej w latach 1367 – 1370. Bardzo rzadko spotykany i krótko emitowany. Z postacią króla na awersie i piastowskim orłem na rewersie. Z kolei podczas kolejnych prac badawczych prowadzonych w otoczeniu zamku znaleziono tysiące eksponatów, m.in. fragmenty ceramiki, w tym renesansowych kafli piecowych i zamkowych dachówek, elementów metalowych, grotów do bełtów kusz oraz okuć rycerskich pasów. Najcenniejszy jest pierścień należący do dostojnika lub króla Kazimierza Jagiellończyka, który na naszym zamku spotykał się z rycerstwem i szlachtą.

Znaleziskom archeologicznym towarzyszy bogata część ikonograficzna pokazująca jak zmieniał się zamek i jego otoczenie na przestrzeni minionych wieków oraz koski fajans okolicznościowy z wcześniejszych rocznic lokacji miasta.

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:
Ferie w Muzeum

Ferie w Muzeum

Ferie w muzeum

Tegoroczne Ferie w Muzeum już za nami. Uczestnikom z pewnością nie będzie brakowało miłych wspomnień.

W PIERWSZYM DNIU MUZEALNYCH PÓŁKOLONII - TWORZENIE WZORÓW WIELKANOCNYCH I POZNAWANIE BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ

20 lutego, w pierwszym dniu półkolonii zimowych "Ferie w Muzeum" zorganizowanych przez Muzeum Technik Ceramicznych, ich uczestnicy oprócz zajęć z tworzenia wzorów wielkanocnych, które prowadziła pani Teresa Brzoska spotkali się również z panią Beatą Biskupską z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kole oraz policjantami Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kole. W ramach spotkania „Bezpieczne Ferie 2018” przypomniano dzieciom jak należy bezpiecznie spędzać wolny czas, chronić się przed zachorowaniami - w szczególności grypowymi, gdzie się bawić, aby dni wolne od zajęć szkolnych upływały w sposób bezpieczny. Zwrócono uwagę na to, jak niebezpieczne mogą być zabawy w miejscach nam nieznanych, a w szczególności na zamarzniętych rzekach i zbiornikach wodnych. Policjanci poruszyli również inne ważne tematy dotyczące bezpieczeństwa podczas kontaktu z osobą „obcą”, sposobu zachowania się w przypadku napotkania agresywnego psa oraz właściwego zachowania w innych trudnych sytuacjach. Omówiono także zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Nie zabrakło również rozmowy o tym, że “odblaski” mogą ratować życie. Zdobyta wiedza przez dzieci została utrwalona przez profilaktyczny film, który wyświetlono uczestnikom muzealnych półkolonii. Wszystkim dzieciom wręczono kamizelki odblaskowe, aby były one zawsze widoczne i dzięki temu bezpieczne.

DRUGI DZIEŃ PÓŁKOLONII W MUZEUM - NA WYCIECZCE W GOSŁAWICACH

21 lutego w drugim dniu półkolonii zimowych "Ferie w Muzeum" organizowanych przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, ich uczestnicy wzięli udział w wycieczce do Muzeum Okręgowego w Gosławicach. Zwiedzili ekspozycje muzealne oraz wzięli udział w warsztatach z budowania grodów.

TRZECI DZIEŃ PÓŁKOLONII W MUZEUM

22 lutego uczestnicy dalej pracowali nad ozdobami wielkanocnymi i kwiatami pod okiem pani Teresy Brzoskiej.

OSTATNI DZIEŃ PÓŁKOLONII "FERIE W MUZEUM" NA WYCIECZCE W LICHENIU

23 lutego w ostatnim dniu zorganizowanych przez Muzeum Technik Ceramicznych półkolonii zimowych, uczestniczące w nich dzieci wzięły udział w wycieczce do Lichenia. Zwiedziły wystawy prezentujące dzieje Polski znajdujące się w Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego oraz zapoznały się z historią licheńskiego Sanktuarium Maryjnego również związaną z przeszłością naszego kraju.

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2022

Template by Joomla Themes & Copywriter.