W samym sercu Paryża, na wyspie św. Ludwika, na brzegu Sekwany mieści się założona w 1838 r. Biblioteka Polska. Jej twórcy, emigranci po powstaniu listopadowym 1830 r. skupieni w Towarzystwie Historyczno-Literackim, w tym m.in. Adam książę Czartoryski, Karol Sienkiewicz, Julian Ursyn Niemcewicz, Adam Mickiewicz pragnęli stworzyć bibliotekę gromadzącą polskie piśmiennictwo narodowe, ośrodek intelektualny dla emigrantów oraz archiwum dokumentujące życie polskiej emigracji na francuskiej ziemi. Z czasem biblioteka zaczęła gromadzić także obiekty muzealne, dziś zebrane w Muzeum Adama Mickiewicza oraz Saloniku Fryderyka Chopina, jak również obrazy i rzeźby autorstwa Polaków tworzących w Paryżu. Wystawa opowiada o tym wyjątkowym miejscu, które w okresie zaborów i po II wojnie światowej przed długie lata było prawdziwą „wyspą wolności”.

 

Więcej …

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Muzeum Technik Ceramicznych w Kole zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • załączniki w postaci skanów dokumentów np. w formacie .pdf, .jpg nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • nie wszystkie załączone pliki są dostępne cyfrowo w całości (większość została opublikowana przed dniem wejścia w życie ustawy o dostępności cyfrowej),

Wyłączenia

 • dokumenty podmiotów trzecich są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-29

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-17

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Telefon: 63 272 15 59
 • E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Muzeum Technik Ceramicznych w Kole

Każdy ma prawo:

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

Żądanie musi zawierać:

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych w Kole
 • Adres: ul. Michała Kajki 44, 62 – 600 Koło
 • E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Telefon: 63 272 15 59

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek, przy ul. Michała Kajki 44 w Kole, w którym siedzibę ma Muzeum Technik Ceramicznych w Kole jest częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową – trzy sale wystawiennicze na parterze. Brak podjazdu dla wózków oraz windy uniemożliwia korzystanie osobom z niepełnosprawnością ruchową z sali wystawienniczej na piętrze budynku.

Raport o stanie zapewnienia dostępności I

Raport o stanie zapewnienia dostępności II

Plan Działania

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2021

Template by Joomla Themes & Copywriter.