Ekspozycja prezentująca odkrycia dwóch sezonów wykopalisk archeologicznych prowadzonych na zamku w Kole w sierpniu 2019 r. i we wrześniu 2020 r. przez zespół naukowców z łódzkiej Pracowni Archeologicznej „Trecento” we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Przedsięwzięciem kierowali dr Tomasz Olszacki i prof. Artur Różański. Prace wspomagał wiceprzewodniczący rady kolskiego muzeum Piotr Śniegocki. Badania finansował Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Wystawa przygotowana specjalnie na rocznicę lokacji dokonanej przez króla Kazimierza Wielkiego, budowniczego warowni. Ważnym elementem wystawy są insygnia władzy: korona, berło i jabłko – wypożyczone z Kowala, rodzinnego miasta monarchy oraz możliwość zapoznania się z tekstem dokumentu lokacyjnego, jaki dla Koła wydał 18 lipca 1362 r. król Kazimierz Wielki. Pozostałą część ekspozycji stanowią znaleziska. Podczas prac przy najstarszej części zamku, którą są pozostałości wieży mieszkalnej (donżonu) znajdującej się w północnej części, czyli rezydencji królewskiej, w wapiennej wylewce fundamentowej znaleziono monetę - kazimierzowski kwartnik (półgrosz) wybity w mennicy krakowskiej w latach 1367 – 1370. Bardzo rzadko spotykany i krótko emitowany. Z postacią króla na awersie i piastowskim orłem na rewersie. Z kolei podczas kolejnych prac badawczych prowadzonych w otoczeniu zamku znaleziono tysiące eksponatów, m.in. fragmenty ceramiki, w tym renesansowych kafli piecowych i zamkowych dachówek, elementów metalowych, grotów do bełtów kusz oraz okuć rycerskich pasów. Najcenniejszy jest pierścień należący do dostojnika lub króla Kazimierza Jagiellończyka, który na naszym zamku spotykał się z rycerstwem i szlachtą.

Znaleziskom archeologicznym towarzyszy bogata część ikonograficzna pokazująca jak zmieniał się zamek i jego otoczenie na przestrzeni minionych wieków oraz koski fajans okolicznościowy z wcześniejszych rocznic lokacji miasta.

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:
Wystawy czasowe Pasja i Talent - artystyczny charakter fajansu

Pasja i Talent - artystyczny charakter fajansu

Wystawa Pasja i Talent - artystyczny charakter fajansu

Tegoroczna wystawa poświęcona jest trzem nieżyjącym już malarkom, które z biegiem lat tworzyły wzory kolskiego fajansu.

Ceramika dekoracyjna, bo takim był fajans, opierał się głównie na wzorach ludowych. Dlatego też w powojennej fabryce zatrudniano twórców ludowych, którzy nie tylko projektowali, wykonywali własne prace, ale i uczyli młodzież technik zdobienia wyrobów. Zdobione w ten sposób wyroby są niepowtarzalne.

 

Zatrudniano też profesjonalnych artystów takich jak Helena Teodorowicz, absolwentka ASP w Krakowie, która w latach 60-tych wprowadziła zdobienie szkliwieniem ociekającym. Na początku lat 70-tych, głównym projektantem zostaje Helena Majewska. Podczas pracy w zakładzie przeszła wszystkie szczeble zawodowe. Tworzyła kompozycje kwiatowe, które z czasem zapełniały cały wyrób. To ona wprowadziła większą ilość kolorów, które sama przygotowywała. Kolejną artystką zdobywającą umiejętności poparte talentem była Teresa Bąkowska. Nie tylko malarka, projektantka, ale i nauczyciel przekazujący swoją wiedzę adeptkom tego trudnego zawodu. Jej ulubionymi kolorami, były brąz i pomarańcz. To właśnie one charakteryzują jej autorskie prace.

Malarki z kolskiego zakładu uczestniczyły w corocznych konkursach- biennale, zdobywając główne nagrody i wyróżnienia, co było powodem, że w trzeciej edycji dyrekcja Włocławskich Zakładów Ceramiki Stołowej podzieliła konkurs na oba zakłady.

W kolskim zakładzie nie tylko kobiety prezentowały wysoki poziom artystyczny. Malowali też mężczyźni, których talent w osobie Kazimierza Wieczorkiewicza prezentujemy na wystawie towarzyszącej.

Aby zobaczyć w pełni gamę ich prac, zapraszamy do naszej siedziby na wystawę autorstwa Piotra Śniegockiego zatytułowaną „Pasja i Talent”- artystyczny charakter fajansu.

 


Wystawa: 11 październik 2021 - 28 lutego 2022

Lokalizacja: Siedziba muzeum - ul. M. Kajki 44

Autor i kurator wystawy: Piotr Śniegocki - Fajans i majolika Koło

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2022

Template by Joomla Themes & Copywriter.