Ekspozycja prezentująca odkrycia dwóch sezonów wykopalisk archeologicznych prowadzonych na zamku w Kole w sierpniu 2019 r. i we wrześniu 2020 r. przez zespół naukowców z łódzkiej Pracowni Archeologicznej „Trecento” we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Przedsięwzięciem kierowali dr Tomasz Olszacki i prof. Artur Różański. Prace wspomagał wiceprzewodniczący rady kolskiego muzeum Piotr Śniegocki. Badania finansował Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Wystawa przygotowana specjalnie na rocznicę lokacji dokonanej przez króla Kazimierza Wielkiego, budowniczego warowni. Ważnym elementem wystawy są insygnia władzy: korona, berło i jabłko – wypożyczone z Kowala, rodzinnego miasta monarchy oraz możliwość zapoznania się z tekstem dokumentu lokacyjnego, jaki dla Koła wydał 18 lipca 1362 r. król Kazimierz Wielki. Pozostałą część ekspozycji stanowią znaleziska. Podczas prac przy najstarszej części zamku, którą są pozostałości wieży mieszkalnej (donżonu) znajdującej się w północnej części, czyli rezydencji królewskiej, w wapiennej wylewce fundamentowej znaleziono monetę - kazimierzowski kwartnik (półgrosz) wybity w mennicy krakowskiej w latach 1367 – 1370. Bardzo rzadko spotykany i krótko emitowany. Z postacią króla na awersie i piastowskim orłem na rewersie. Z kolei podczas kolejnych prac badawczych prowadzonych w otoczeniu zamku znaleziono tysiące eksponatów, m.in. fragmenty ceramiki, w tym renesansowych kafli piecowych i zamkowych dachówek, elementów metalowych, grotów do bełtów kusz oraz okuć rycerskich pasów. Najcenniejszy jest pierścień należący do dostojnika lub króla Kazimierza Jagiellończyka, który na naszym zamku spotykał się z rycerstwem i szlachtą.

Znaleziskom archeologicznym towarzyszy bogata część ikonograficzna pokazująca jak zmieniał się zamek i jego otoczenie na przestrzeni minionych wieków oraz koski fajans okolicznościowy z wcześniejszych rocznic lokacji miasta.

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:

Święto Niepodległości

W dniu Święta Niepodległości grafika Katarzyny Bakuły, która powstała w ramach akcji Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku wysyłania kartek pocztowych i e-kartek z życzeniami z okazji tego święta narodowego.

Więcej…

Młodzież na Dekalogu

Dzięki przedłużeniu trwania w Muzeum Technik Ceramicznych wystawy "Świat według Kieślowskiego. Dekalog" kolejne grupy młodzieży miały możliwość jej zwiedzenia. Ostatnio nasze muzeum odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych pod opieką Pani Moniki Dudek. Wystawa będzie czynna do końca listopada. Zapraszamy.

Dekalog dłużej w muzeum

Ze względu na duże zainteresowanie wystawą "Świat według Kieślowskiego. Dekalog" możliwość jej zwiedzania w Muzeum Technik Ceramicznych w Kole została przedłużona do końca listopada. Muzeum jest czynne dla zwiedzających od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16 oraz w soboty w godzinach od 10 do 14. Zapraszamy.

Ogólnopolska konferencja naukowa o Janie Długoszu

Przedstawiciele naszego miasta - Grzegorz Mokrzycki - prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła wraz z członkiniami zarządu stowarzyszenia Teresą Brzoską - radną Rady Miejskiej i Aliną Frątczak oraz Tomasz Nuszkiewicz - dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych w Kole wzięli udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej w 600 rocznicę urodzin Jana Długosza, która odbyła się we Włocławku z inicjatywy Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego.

Więcej…

Dekalog Kieślowskiego

Otwarta w Muzeum Technik Ceramicznych w Kole wystawa „Świat według Kieślowskiego. Dekalog", to ekspozycja przygotowana przez łódzkie Muzeum Kinematografii. Nazwisko Krzysztofa Kieślowskiego zna cały filmowy świat. W przyszłym roku minie 20. rocznica jego śmierci i tą wystawą nasze muzeum niejako wybiega w przyszłość starając się przypomnieć najważniejszą część twórczości reżysera.

Więcej…

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2022

Template by Joomla Themes & Copywriter.