Ekspozycja prezentująca odkrycia dwóch sezonów wykopalisk archeologicznych prowadzonych na zamku w Kole w sierpniu 2019 r. i we wrześniu 2020 r. przez zespół naukowców z łódzkiej Pracowni Archeologicznej „Trecento” we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Przedsięwzięciem kierowali dr Tomasz Olszacki i prof. Artur Różański. Prace wspomagał wiceprzewodniczący rady kolskiego muzeum Piotr Śniegocki. Badania finansował Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Wystawa przygotowana specjalnie na rocznicę lokacji dokonanej przez króla Kazimierza Wielkiego, budowniczego warowni. Ważnym elementem wystawy są insygnia władzy: korona, berło i jabłko – wypożyczone z Kowala, rodzinnego miasta monarchy oraz możliwość zapoznania się z tekstem dokumentu lokacyjnego, jaki dla Koła wydał 18 lipca 1362 r. król Kazimierz Wielki. Pozostałą część ekspozycji stanowią znaleziska. Podczas prac przy najstarszej części zamku, którą są pozostałości wieży mieszkalnej (donżonu) znajdującej się w północnej części, czyli rezydencji królewskiej, w wapiennej wylewce fundamentowej znaleziono monetę - kazimierzowski kwartnik (półgrosz) wybity w mennicy krakowskiej w latach 1367 – 1370. Bardzo rzadko spotykany i krótko emitowany. Z postacią króla na awersie i piastowskim orłem na rewersie. Z kolei podczas kolejnych prac badawczych prowadzonych w otoczeniu zamku znaleziono tysiące eksponatów, m.in. fragmenty ceramiki, w tym renesansowych kafli piecowych i zamkowych dachówek, elementów metalowych, grotów do bełtów kusz oraz okuć rycerskich pasów. Najcenniejszy jest pierścień należący do dostojnika lub króla Kazimierza Jagiellończyka, który na naszym zamku spotykał się z rycerstwem i szlachtą.

Znaleziskom archeologicznym towarzyszy bogata część ikonograficzna pokazująca jak zmieniał się zamek i jego otoczenie na przestrzeni minionych wieków oraz koski fajans okolicznościowy z wcześniejszych rocznic lokacji miasta.

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:

Kółko muzealne na festynie

W dniu 19 maja 2012 r. odbyło się spotkanie Kółka Muzealnego z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów. Grupa, zebrała się przed budynkiem Muzeum Technik Ceramicznych po czym pod czym wraz z opiekunem, Bartłomiejem Grzanką udała się na wspólny obiad do pizzerii. Następnie przeszła na teren Miejskiego Domu Kultury w Kole, gdzie obozem rozłożyli się wikingowie. W tym bowiem dniu  groźnych wojów z północy odgrywali członkowie Bractwa Wojowników KRUKI. Odbyły się tam pokazy walk, oręża, formacji bitewnych, liczne konkursy (m.in.  łuczniczy, w którym udział wzięli członkowie Kółka), rozegrano scenki rodzajowe nawiązujące do kultury wikińskiej. Wojowie przedstawili także reguły ciekawej gry w Kubb (w obu drużynach startowali zawodnicy z Kółka). Impreza wpisywała się w obchody 650 – lecia miasta Koła. Spotkanie było dla dzieci ciekawą formą kontaktu z „żywą” historią i miła formą spędzenia wolnego czasu.

Więcej…

Najstarszy rękopis kolskiego muzeum już po konserwacji

Lustracja starostwa kolskiego z 1789 roku, najstarszy dokument rękopiśmienny w zbiorach kolskiej instytucji muzealnej, właśnie wrócił z konserwacji. Jest to poszyt oprawiony w późniejszą papierową obwolutę. Uwierzytelniony jest okrągłą pieczęcią lakową. Rękopis był silnie zabrudzony, poplamiony, a obwoluta nie spełniała swej funkcji ochronnej dla dokumentu. Papier był brudny, pożółkły, pozaginany i poprzedzierany na krawędziach.

Więcej…

Pierwszy, wstępny projekt zagospodarowania poddasza Ratusza gotowy

W budżecie miasta Koła na 2012 rok Pan Burmistrz oraz Rada Miejska w Kole przeznaczyli określone środki na remont poddasza Ratusza Miejskiego, z przeznaczeniem na organizację dwóch wystaw stałych dotyczących kolskiego fajansu oraz historii miasta.

Więcej…

Wystawa Motyle świata już otwarta

W dniu 16 kwietnia miało miejsce otwarcie nowej wystawy czasowej Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, zatytułowanej „Motyle świata”. Pokazane na niej eksponaty pochodzą ze zbiorów prywatnych dwóch kolekcjonerów: Wojciecha Czajczyńskiego z Poznania i Krzysztofa Turzańskiego z Krotoszyna. Ekspozycja obejmuje wybrane okazy motyli dziennych i nocnych głównie z terenów Azji Południowo – Wschodniej i Ameryki Południowej, jak również kilka gablot prezentujących inne typy owadów jak chrząszcze, modliszki czy patyczaki. Zgromadzonych na wernisażu w świat tych pięknych zwierząt wprowadził Pan Krzysztof Turzański, zajmujący się nimi od ponad 40 lat. Opowiadał między innymi o cyklu rozwojowym, sposobach odżywiania i zachowaniach motyli dziennych i nocnych, jak również o metodach pozyskiwania okazów do kolekcji, w tym o własnych doświadczeniach w krajach tropikalnych. Wystawę można będzie oglądać do 30 czerwca.

Więcej…

Motyle świata

 

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2022

Template by Joomla Themes & Copywriter.