ZIEMIA KOLSKA W FOTOGRAFII RYSZARDA FÓRMANKA W LATACH 1978 - 2000

Od 20 października 2020 r. do 20 listopada 2020 r. w Muzeum Technik Ceramicznych w Kole można oglądać wystawę "Ziemia Kolska w fotografii Ryszarda Fórmanka w latach 1978 - 2000".

Wystawa Ryszarda Fórmanka to fragment historii części Wielkopolski Wschodniej widziany oczami dokumentalisty, fotoreportera i artysty-fotografa w jednym. Prace pochodzą z bogatego archiwum autora liczącego ogółem ponad 160 tys. klatek negatywów i obejmują teren miasta Kola i powiatu kolskiego z drugiej połowy XX wieku, a więc epoki ,.późnego Gierka" i pierwszego okresu naszej ustrojowej transformacji. Prace Ryszarda to z racji wykonywanego zawodu zbiór informacji o wydarzeniach tamtych czasów takich jak uroczystości państwowe, dożynki, powódź, zawody sportowe czy też: przecinanie wstęgi. Między tymi faktami autor przemyca zwykłe życie i realne problemy lokalnej społeczności, ze szczególnym upodobaniem polskiej wsi, ludzi pracy i kultury oraz osób niepełnosprawnych. Fotografie Ryszarda to też dokumentacja zmian w architekturze Koła i miast powiatu kolskiego - można je zaliczyć do popularnych ostatnio kierunków fotografii takich jak Street Photography, czy fotografia przedmieść, gdzie nowoczesne w tych czasach bloki z wielkiej płyty widzimy z perspektywy przedmiejskiego podwórka a zabytkową farę w kontraście z kryjącą się w jej bliskim otoczeniu biedą. Z estymą wspominam pracę z Ryszardem w zarządzie Kolskiego Klubu FAKT jako kolegi zawsze gotowego do pomocy i aktywnej współpracy.


Robert Andre - Kurator Wystawy

Ryszard Fórmanek - fotografia KOŁO Ryszard Fórmanek - fotografia KOŁO

Ryszard Fórmanek - fotografia KOŁO Ryszard Fórmanek - fotografia KOŁO

Ekspozycja jest jedną z dwóch wystaw kolskich w ramach w kolejnej edycji jednej z najbardziej oryginalnych i największych imprez fotograficznych w Polsce – 5. Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki. Motywem przewodnim tegorocznego Festiwalu jest hasło „Śladami Mistrzów” – próba przypomnienia sylwetek kilku wielkopolskich artystów, których twórczość może być inspiracją dla współczesnych miłośników fotografii. Nie chodzi tu o naśladownictwo, ale o twórczy dialog z przeszłością, z konkretnymi twórcami i charakterystycznymi dla nich pracami. Organizatorem festiwalu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (WBPiCAK), Patronat Honorowy nad projektem objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, a dofinansowuje wydarzenie MKiDN.Ryszard FórmanekRyszard Fórmanek - fotograf, fotoreporter, instruktor fotografii i filmu urodził się w 1940 r. w Śremie a od 1965 r. jest mieszkańcem Konina. Jako fotoreporter był związany z redakcjami Wielkopolskiego Zagłębia i Przeglądu Konińskiego. Przez ponad 30 lat fotografował wszystkie zakątki byłego woj. konińskiego oraz najważniejsze wydarzenia i postaci sceny gospodarczej i politycznej. Jest autorem kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Uznany powszechnie w swoim środowisku za legendę konińskiej fotografii i tytana pracy. Jest członkiem Klubu Fotografii Prasowej Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.


 

V Wielkopolski Festiwal Fotografii im Ireneusza Zjeżdżałki.

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:

Rocznik Kolski nr 4

Nowy numer "Rocznika Kolskiego" już w sprzedaży. Cena 25,00 zł.

Rocznik Kolski

Spotkanie opłatkowe Kółka muzealnego

W dniu 20 grudnia 2011 r. odbyło się w muzeum spotkanie opłatkowe Kółka muzealnego. Oprócz podopiecznych w spotkaniu wzięli udział: opiekun kółka Pan Bartłomiej Grzanka oraz dyrektor Krzysztof Witkowski. Dzieci przygotowały małą niespodziankę przynosząc ze sobą potrawy wigilijne. W miłej i serdecznej atmosferze wszyscy złożyli sobie świąteczne i noworoczne życzenia.

Więcej…

VII Konkurs Wiedzy Historycznej

W dniu 16 grudnia br. odbył się w Szkole Podstawowej Nr 1 VII Konkurs Wiedzy Historycznej o Mieście Kole. W konkursie brali udział uczniowie ze szkół podstawowych oraz gimnazjów, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska w Kole. Reprezentowany był również Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kole. Konkurs organizowany jest przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole oraz Urząd Miejski w Kole. Uczniów klasyfikowano w dwóch kategoriach: szkół podstawowych i gimnazjów.

Więcej…

Nowa sygnatura kolskiej fabryki

Kolski kolekcjoner Pan Piotr Śniegocki zwrócił uwagę na nieopublikowany dotychczas znak kolskiej wytwórni, który odkrył na potłuczonych fragmentach naczyń znajdujących się wokół willi Czesława Freudenreicha. Po kwerendzie muzealnej okazało się, że kolskie muzeum posiada obiekty o takiej samej sygnaturze, jedynie w jednym przypadku bez kropki obok litery „F”. Wydaje się, biorąc pod uwagę, że jeden obiekt wydatowany jest na 1909 rok, iż omawianą sygnaturę należy odnieść do okresu kiedy fabryką kierowali wspólnie synowie Augusta: Czesław i Stefan. Chodzi tu o lata 1904 do ok. 1914 roku. Później kiedy fabrykę objął samodzielnie Czesław, wprowadził już powszechnie, nieco zmienione, oznaczenie wykorzystujące trójkąt z literą ”F”.

Sygnatura

Wielkie ssaki już w muzeum - otwarcie wystawy

W dniu 21 października 2011 r., w kolskim muzeum, odbył się wernisaż wystawy zatytułowanej: "Wielkie ssaki epoki lodowcowej", która to ekspozycja pochodzi ze zbiorów Polskiej Akademii Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie.

Więcej…

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2021

Template by Joomla Themes & Copywriter.