"Magiczny Lechistan" to wystawa składająca się z dwudziestu dwu obrazów, przede wszystkim z cyklu pod tym samym tytułem, ale także z kilku dzieł z wcześniejszych cykli, m.in. Moja Sarmacja i innych.

Więcej …

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:

Półkolonie już za nami

W dniach od 21 do 24 lutego odbywały się półkolonie zorganizowane przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole. Co roku kolska instytucja organizuje zimowy i letni wypoczynek dla małych podopiecznych.

Więcej…

Nabór dzieci na półkolonie zimowe

Nabór dzieci klas II-VI szkół podstawowych na półkolonie zimowe (21.02 – 24.02.2012 r.). Dzieci uczęszczające do szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Koło zapraszamy do udziału w zimowych półkoloniach organizowanych przez muzeum. W zajęciach mogą wziąć udział uczniowie klas II – VI szkół podstawowych. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Więcej…

Sesja popularnonaukowa "Z dziejów Żydów kolskich"

W dniu 17 stycznia 2012 r. w Sali sesyjnej Ratusza Miejskiego odbyła się sesja popularnonaukowa pt.: „Z dziejów Żydów kolskich- w 70. rocznicę Zagłady w obozie zagłady Kulmhof”, której organizatorami byli: Gmina Miejska Koło, Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła n. Wartą oraz Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kole. Na samym początku w imieniu władz miasta wszystkich przybyłych przywitał burmistrz Koła Pan Mieczysław Drożdżewski. Podczas obrad wystąpiło dziesięciu prelegentów, którzy przedstawili referaty o różnorodnej tematyce związanej z dziejami Żydów w Kole. Sesję uświetnił koncert muzyki żydowskiej w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Kole oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kole. Gościem obrad był ordynariusz diecezji włocławskiej Wiesław Alojzy Mering. W przerwie goście mogli skosztować tradycyjnej macy żydowskiej. Na koniec obrad burmistrz oraz przewodnicząca Rady Miejskiej w Kole Pani Urszula Pękacz, podziękowali wspólnie prelegentom za wygłoszone referaty. Ostatnią częścią uroczystości było odsłonięcie pamiątkowej tablicy na murach Ratusza Miejskiego, poświęconej pomordowanym Żydom kolskim. Należy podkreślić duże zainteresowanie tym wydarzeniem mieszkańców miasta, i nie tylko, czego dowodem była duża frekwencja na sali podczas obrad sesyjnych.

Więcej…

Konserwacja Tory zakończona

W 2006 r., nieżyjąca już obecnie, Pani doktor Krystyna Golik przekazała Muzeum Technik Ceramicznych w Kole Torę żydowską z początków XX wieku. Wymagała ona jednak działań konserwacyjnych, które przeprowadzone zostały niedawno przez toruńskich konserwatorów dzieł sztuki, Panie: Joannę Konkolewską-Buchholz i Agnieszkę Ziębę.

Więcej…

Promocja nowego wydawnictwa muzeum

W dniu 9 stycznia 2012 r. w siedzibie Muzeum Technik Ceramicznych odbyła się oficjalna promocja najnowszego wydawnictwa muzeum „Archiwalia w zbiorach Muzeum Technik Ceramicznych w Kole. Przewodnik”. Na wstępie dyrektor placówki, dr Krzysztof Witkowski podziękował za przybycie gościom, wśród których znaleźli się przedstawiciele władz miasta i powiatu, radni rad miejskich Koła i Kłodawy oraz przedstawiciele środowisk regionalistycznych. Dyrektor złożył serdeczne podziękowania sponsorom, którzy wsparli finansowo druk publikacji. Następnie przedstawił autora oraz zarysował genezę powstania publikacji podkreślając jej wpisanie się w ustawowe zadania nałożone na muzea. Autorem publikacji jest Bartłomiej Grzanka, asystent muzealny, z wykształcenia historyk, a ponadto absolwent Podyplomowego Studium Archiwistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po słowie wstępnym dyrektora autor dokonał charakterystyki publikacji oraz zaprezentował na wybranych przykładach rodzaje archiwaliów zgromadzonych w dziale historycznym muzeum w formie pokazu multimedialnego z krótkim wykładem.

Więcej…

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2023

Template by Joomla Themes & Copywriter.