Ekspozycja prezentująca odkrycia dwóch sezonów wykopalisk archeologicznych prowadzonych na zamku w Kole w sierpniu 2019 r. i we wrześniu 2020 r. przez zespół naukowców z łódzkiej Pracowni Archeologicznej „Trecento” we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Przedsięwzięciem kierowali dr Tomasz Olszacki i prof. Artur Różański. Prace wspomagał wiceprzewodniczący rady kolskiego muzeum Piotr Śniegocki. Badania finansował Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Wystawa przygotowana specjalnie na rocznicę lokacji dokonanej przez króla Kazimierza Wielkiego, budowniczego warowni. Ważnym elementem wystawy są insygnia władzy: korona, berło i jabłko – wypożyczone z Kowala, rodzinnego miasta monarchy oraz możliwość zapoznania się z tekstem dokumentu lokacyjnego, jaki dla Koła wydał 18 lipca 1362 r. król Kazimierz Wielki. Pozostałą część ekspozycji stanowią znaleziska. Podczas prac przy najstarszej części zamku, którą są pozostałości wieży mieszkalnej (donżonu) znajdującej się w północnej części, czyli rezydencji królewskiej, w wapiennej wylewce fundamentowej znaleziono monetę - kazimierzowski kwartnik (półgrosz) wybity w mennicy krakowskiej w latach 1367 – 1370. Bardzo rzadko spotykany i krótko emitowany. Z postacią króla na awersie i piastowskim orłem na rewersie. Z kolei podczas kolejnych prac badawczych prowadzonych w otoczeniu zamku znaleziono tysiące eksponatów, m.in. fragmenty ceramiki, w tym renesansowych kafli piecowych i zamkowych dachówek, elementów metalowych, grotów do bełtów kusz oraz okuć rycerskich pasów. Najcenniejszy jest pierścień należący do dostojnika lub króla Kazimierza Jagiellończyka, który na naszym zamku spotykał się z rycerstwem i szlachtą.

Znaleziskom archeologicznym towarzyszy bogata część ikonograficzna pokazująca jak zmieniał się zamek i jego otoczenie na przestrzeni minionych wieków oraz koski fajans okolicznościowy z wcześniejszych rocznic lokacji miasta.

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:
Zbiory Dział archeologiczny

Dział archeologiczny

ArcheologicznyNajstarsze zabytki znajdujące się w Muzeum Technik Ceramicznych gromadzi dział archeologiczny. Chronologicznie reprezentują one – aczkolwiek w różnym stopniu – prawie wszystkie ważniejsze kultury archeologiczne ziem polskich, od schyłkowego paleolitu poczynając, aż po czasy średniowiecza. Obszar  z którego je pozyskano to wschodnia Wielkopolska i Kujawy, a więc terytorialnie są związane z okolicami Koła i z samym miastem.

Z najdawniejszych śladów działalności ludzkiej na wyróżnienie zasługuje kolekcja narzędzi krzemiennych z epoki kamiennej oraz zbiór neolitycznych toporków kamiennych. Jest to dziedzictwo po pierwszych osadnikach zamieszkujących w okolicy  Koła – paleolitycznych łowcach i neolitycznych rolnikach.

Liczba zabytków archeologicznych w MTC zwiększa się co roku. Dzieje się tak za sprawą obiektów przekazywanych przez ich przypadkowych znalazców, lecz przede wszystkim w wyniku organizowanych przez muzeum wykopalisk. Ostatnie takie prace prowadzono w 2006 roku w Straszkowie. W ich wyniku znacznie powiększył się zbiór ceramiki kultury łużyckiej. Liczy on teraz ponad 30 eksponatów, głównie ceramiki grobowej.

Kolejną większą grupą w dziale archeologicznym są eksponaty z okresu średniowiecza, pozyskane w większości podczas kilku sezonów prac wykopaliskowych przy głównych zabytkach Koła. W zbiorze tym znajdują się: ceramika, kafle, wyroby metalowe i fragmenty skórzanego obuwia.

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2022

Template by Joomla Themes & Copywriter.