W samym sercu Paryża, na wyspie św. Ludwika, na brzegu Sekwany mieści się założona w 1838 r. Biblioteka Polska. Jej twórcy, emigranci po powstaniu listopadowym 1830 r. skupieni w Towarzystwie Historyczno-Literackim, w tym m.in. Adam książę Czartoryski, Karol Sienkiewicz, Julian Ursyn Niemcewicz, Adam Mickiewicz pragnęli stworzyć bibliotekę gromadzącą polskie piśmiennictwo narodowe, ośrodek intelektualny dla emigrantów oraz archiwum dokumentujące życie polskiej emigracji na francuskiej ziemi. Z czasem biblioteka zaczęła gromadzić także obiekty muzealne, dziś zebrane w Muzeum Adama Mickiewicza oraz Saloniku Fryderyka Chopina, jak również obrazy i rzeźby autorstwa Polaków tworzących w Paryżu. Wystawa opowiada o tym wyjątkowym miejscu, które w okresie zaborów i po II wojnie światowej przed długie lata było prawdziwą „wyspą wolności”.

 

Więcej …

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:
Zbiory Dział archeologiczny

Dział archeologiczny

ArcheologicznyNajstarsze zabytki znajdujące się w Muzeum Technik Ceramicznych gromadzi dział archeologiczny. Chronologicznie reprezentują one – aczkolwiek w różnym stopniu – prawie wszystkie ważniejsze kultury archeologiczne ziem polskich, od schyłkowego paleolitu poczynając, aż po czasy średniowiecza. Obszar  z którego je pozyskano to wschodnia Wielkopolska i Kujawy, a więc terytorialnie są związane z okolicami Koła i z samym miastem.

Z najdawniejszych śladów działalności ludzkiej na wyróżnienie zasługuje kolekcja narzędzi krzemiennych z epoki kamiennej oraz zbiór neolitycznych toporków kamiennych. Jest to dziedzictwo po pierwszych osadnikach zamieszkujących w okolicy  Koła – paleolitycznych łowcach i neolitycznych rolnikach.

Liczba zabytków archeologicznych w MTC zwiększa się co roku. Dzieje się tak za sprawą obiektów przekazywanych przez ich przypadkowych znalazców, lecz przede wszystkim w wyniku organizowanych przez muzeum wykopalisk. Ostatnie takie prace prowadzono w 2006 roku w Straszkowie. W ich wyniku znacznie powiększył się zbiór ceramiki kultury łużyckiej. Liczy on teraz ponad 30 eksponatów, głównie ceramiki grobowej.

Kolejną większą grupą w dziale archeologicznym są eksponaty z okresu średniowiecza, pozyskane w większości podczas kilku sezonów prac wykopaliskowych przy głównych zabytkach Koła. W zbiorze tym znajdują się: ceramika, kafle, wyroby metalowe i fragmenty skórzanego obuwia.

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2021

Template by Joomla Themes & Copywriter.