"Magiczny Lechistan" to wystawa składająca się z dwudziestu dwu obrazów, przede wszystkim z cyklu pod tym samym tytułem, ale także z kilku dzieł z wcześniejszych cykli, m.in. Moja Sarmacja i innych.

Więcej …

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:
Zbiory Dział historyczny

Dział historyczny

HistorycznyZbiory działu historycznego liczą 1050 eksponatów, w zdecydowanej większości związanych z miastem Koło i Ziemią Kolską. Można wśród nich wyodrębnić następujące zespoły:

  • dokumenty związane z funkcjonowaniem administracji państwowej i samorządowej z okresu zaborów, dwudziestolecia międzywojennego i powojenne (między innymi listy, dokumenty tożsamości, polisy ubezpieczeniowe, akty urodzenia itp.), dokumenty kościelne z XIX i I poł. XX w. (w tym zbiór 56 dokumentów dotyczących parafii w Borysławicach Kościelnych),
  • plakaty – obwieszczenia związane z miastem Koło i powiatem kolskim – I poł. XX w.,
  • gazety, między innymi kilka numerów „Gazety Kolskiej” sprzed 1939 r.,
  • książki wydane w Kole lub związane z tematyka regionalna, np. „Księga Pamiątkowa Powiatu Kolskiego” wydana w 1928 r. z okazji dziesięciolecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
  • numizmatyka, w tym skarb 456 monet znaleziony jesienią 1968 r. we wsi Młynek, kolekcja banknotów z lat 1916-1940 przekazana przez p. Leszka Nowickiego (miedzy innymi banknoty emitowane w łódzkim getcie),
  • pocztówki i fotografie przedstawiające głównie miasto Koło w I poł. XX w.

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2023

Template by Joomla Themes & Copywriter.