Dawne fotografie artystyczne utrwalone na kruchym papierze przyciągają uwagę dzisiejszego odbiorcy, posługującego się przecież już cyfrowymi nośnikami. Co powoduje, że pomimo upływu ponad stu lat obrazy te nadal pozostają czymś więcej niż tylko odbiciem minionej rzeczywistości? Dlaczego tak jest możemy się przekonać na wystawie prezentującej dwór w Krzykosach uwieczniony na fotografiach Zygmunta Grudzińskiego. Ekspozycja jest czynna w kolskim Muzeum Technik Ceramicznych od 20 października 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. Kuratorem wystawy jest Robert Andre.

Więcej …

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:
Zbiory Dział historyczny

Dział historyczny

HistorycznyZbiory działu historycznego liczą 1050 eksponatów, w zdecydowanej większości związanych z miastem Koło i Ziemią Kolską. Można wśród nich wyodrębnić następujące zespoły:

  • dokumenty związane z funkcjonowaniem administracji państwowej i samorządowej z okresu zaborów, dwudziestolecia międzywojennego i powojenne (między innymi listy, dokumenty tożsamości, polisy ubezpieczeniowe, akty urodzenia itp.), dokumenty kościelne z XIX i I poł. XX w. (w tym zbiór 56 dokumentów dotyczących parafii w Borysławicach Kościelnych),
  • plakaty – obwieszczenia związane z miastem Koło i powiatem kolskim – I poł. XX w.,
  • gazety, między innymi kilka numerów „Gazety Kolskiej” sprzed 1939 r.,
  • książki wydane w Kole lub związane z tematyka regionalna, np. „Księga Pamiątkowa Powiatu Kolskiego” wydana w 1928 r. z okazji dziesięciolecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
  • numizmatyka, w tym skarb 456 monet znaleziony jesienią 1968 r. we wsi Młynek, kolekcja banknotów z lat 1916-1940 przekazana przez p. Leszka Nowickiego (miedzy innymi banknoty emitowane w łódzkim getcie),
  • pocztówki i fotografie przedstawiające głównie miasto Koło w I poł. XX w.

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2024

Template by Joomla Themes & Copywriter.