W samym sercu Paryża, na wyspie św. Ludwika, na brzegu Sekwany mieści się założona w 1838 r. Biblioteka Polska. Jej twórcy, emigranci po powstaniu listopadowym 1830 r. skupieni w Towarzystwie Historyczno-Literackim, w tym m.in. Adam książę Czartoryski, Karol Sienkiewicz, Julian Ursyn Niemcewicz, Adam Mickiewicz pragnęli stworzyć bibliotekę gromadzącą polskie piśmiennictwo narodowe, ośrodek intelektualny dla emigrantów oraz archiwum dokumentujące życie polskiej emigracji na francuskiej ziemi. Z czasem biblioteka zaczęła gromadzić także obiekty muzealne, dziś zebrane w Muzeum Adama Mickiewicza oraz Saloniku Fryderyka Chopina, jak również obrazy i rzeźby autorstwa Polaków tworzących w Paryżu. Wystawa opowiada o tym wyjątkowym miejscu, które w okresie zaborów i po II wojnie światowej przed długie lata było prawdziwą „wyspą wolności”.

 

Więcej …

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:
Zbiory Dział historyczny

Dział historyczny

HistorycznyZbiory działu historycznego liczą 1050 eksponatów, w zdecydowanej większości związanych z miastem Koło i Ziemią Kolską. Można wśród nich wyodrębnić następujące zespoły:

  • dokumenty związane z funkcjonowaniem administracji państwowej i samorządowej z okresu zaborów, dwudziestolecia międzywojennego i powojenne (między innymi listy, dokumenty tożsamości, polisy ubezpieczeniowe, akty urodzenia itp.), dokumenty kościelne z XIX i I poł. XX w. (w tym zbiór 56 dokumentów dotyczących parafii w Borysławicach Kościelnych),
  • plakaty – obwieszczenia związane z miastem Koło i powiatem kolskim – I poł. XX w.,
  • gazety, między innymi kilka numerów „Gazety Kolskiej” sprzed 1939 r.,
  • książki wydane w Kole lub związane z tematyka regionalna, np. „Księga Pamiątkowa Powiatu Kolskiego” wydana w 1928 r. z okazji dziesięciolecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
  • numizmatyka, w tym skarb 456 monet znaleziony jesienią 1968 r. we wsi Młynek, kolekcja banknotów z lat 1916-1940 przekazana przez p. Leszka Nowickiego (miedzy innymi banknoty emitowane w łódzkim getcie),
  • pocztówki i fotografie przedstawiające głównie miasto Koło w I poł. XX w.

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2021

Template by Joomla Themes & Copywriter.