"Magiczny Lechistan" to wystawa składająca się z dwudziestu dwu obrazów, przede wszystkim z cyklu pod tym samym tytułem, ale także z kilku dzieł z wcześniejszych cykli, m.in. Moja Sarmacja i innych.

Więcej …

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:
Wydawnictwa

Wydawnictwa

Muzeum w ramach swojej statutowej działalności i prowadzonych badań wydało następujące publikacje:

 

Józef Piłsudski w świadomości mieszkańców Ziemi Kolskiej - wydawnictwo z okazji roku Marszałka Józefa Piłsudskiego

Józef Piłsudski
w świadomości mieszkańców Ziemi Kolskiej
wydawnictwo z okazji roku Marszałka Józefa Piłsudskiego

pod red. Tomasza Nuszkiewicza, Koło 2017.
Cena: 10 zł


550 lat Klasztoru Ojców Bernardynów w Kole

550 lat
Klasztoru Ojców Bernardynów w Kole

pod red. Tomasza Nuszkiewicza, Koło 2016.
Nakład wyczerpany

Wystawa Stała Muzeum Technik Ceramicznych w Kole

Wystawa stała Muzeum Technik Ceramicznych w Kole
"Fajans kolski - formy, dekoracje, techniki zdobnicze"
im. Czesława Freundenreicha,

Autorzy: Bartłomiej Grzanka; Tomasz Nuszkiewicz, Koło 2015.
Cena: 5 zł


Zakony i zgromadzenia zakonne

Zakony i zgromadzenia zakonne na ziemi kolskiej
– ich dzieje, rola i znaczenie,

pod red. K. Witkowskiego, Koło 2014.
Cena: 20 zł.

 

Kolski Słownik Biograficzny

Kolski Słownik Biograficzny, pod red. E. Jaśkowskiego, K. Kasperkiewicza,

T. Nuszkiewicza, K. Witkowskiego, Koło 2014.
Cena 30 zł.

 

Dzieje kościoła i szpitala św. Ducha w Kole

Dzieje kościoła i szpitala św. Ducha w Kole,
Krzysztof Witkowski, Koło 2013

Cena: 15 zł.

 

Powstanie Styczniowe na Ziemi Kolskiej

Powstanie Styczniowe na Ziemi Kolskiej - 
- w 150. rocznicę zrywu narodowego,
pod red. K. Witkowskiego, Koło 2013
(materiały z sesji popularnonaukowej,
która obyła się w dniu 6 maja 2013 r.).
Nakład wyczerpany

 

Królewskie miasto Koło

Królewskie miasto Koło. Studia w 650. rocznicę lokacji miasta Koła,
pod red. prof. Izabeli Skierskiej, Koło 2012.
Nakład wyczerpany.
Publikacja zdobyła II nagrodę w konkursie
na wydarzenie muzealne roku w Wielkopolsce IZABELLA 2012.

 

650 wydarzeń

K. Witkowski, M. Kaszyński, E. Jaśkowski, K. Kasperkiewicz, T. Nuszkiewicz,
650 wydarzeń na 650-lecie Koła, Koło 2012.
Wydawca: Urząd Miejski w Kole.
Cena: 25 zł.

 

Najdawniejsze dzieje Koła

Najdawniejsze dzieje Koła (wyd. II popr. i uzup.),
pod red. Krzysztofa Witkowskiego, Koło 2012.
Nakład wyczerpany.

 

Ceramika europejska

Ceramika europejska w zbiorach Muzeum Technik Ceramicznych w Kole (katalog wystawy), Koło 2011
Cena: 8 zł.

 

Archiwalia

Bartłomiej Grzanka,
Archiwalia w zbiorach Muzeum Technik Ceramicznych w Kole. Przewodnik, Koło 2011.
Cena: 15 zł.

 

Katalog zbiorów

Katalog zbiorów Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, Koło 2010
Publikacja wyróżniona w  Konkursie na Wielkopolskie Wydarzenie Muzealne Roku IZABELLA 2010.
Cena: 25 zł.

 

Koło na dawnej widokówce

Krzysztof Witkowski, Koło na dawnej widokówce,
Koło 2009
Nakład wyczerpany.

 

Janusz Kapusta w Kole

Janusz Kapusta w Kole (katalog wystawy),
Koło 2008
Nakład wyczerpany.

 

Najdawniejsze dzieje Koła

Krzysztof Gorczyca, Krzysztof Witkowski, Najdawniejsze dzieje Koła (do lat 20. XVI stulecia),
Koło 2007
Nakład wyczerpany.

 

Bernardyni w Kole

Bernardyni w Kole (materiały z sesji naukowej, która odbyła się 9 czerwca 2006 r. w Kole z okazji 540. rocznicy fundacji kolskiego klasztoru),
Koło 2006
Nakład wyczerpany.

 

Parafia Rzymskokatolicka

Józef Stanisław Mujta, Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Kole. Zarys dziejów,
Koło 2003
Cena: 25 zł.

 

Z dziejów Powstania Styczniowego

Józef Stanisław Mujta, Z dziejów Powstania Styczniowego 1863-1864 na Ziemi Kolskiej. Suplement,
Koło 2003
Nakład wyczerpany.

 

 

Katalog zbiorów MTC

Józef Stanisław Mujta, Katalog zbiorów Muzeum Technik Ceramicznych w Kole,
Warszawa 2001
Nakład wyczerpany

 

Z dziejów Polskiej Organizacji Wojskowej

Józef Stanisław Mujta, Z dziejów Polskiej Organizacji Wojskowej i Związku Peowiaków na Ziemi Kolskiej,
Koło 1999
Cena: 10 zł.

 

Miasto Koło w 200. rocznicę

Miasto Koło w 200. rocznicę urodzin Adama Mickiewicza, praca zb. pod red. J. S. Mujty,
Koło-Konin 1998. Wydawnictwo wydane wspólnie z Miejskim Domem Kultury w Kole i Kolskim Towarzystwem Kulturalnym
Cena: 10 zł.

 

Koło w dokumentach

Józef Stanisław Mujta, Koło w dokumentach,
Koło 1998
Cena: 15 zł.

 

25 lat działalności MTC

Józef Stanisław Mujta, 25 lat działalności Muzeum Technik Ceramicznych w Kole [Joanna Dziubkowa, W kręgu sztuki i obyczajowości sarmackiego baroku-katalog wystawy],
Koło 1997
Nakład wyczerpany.

 

635 lat miasta Koła

Józef Stanisław Mujta, 635 lat miasta Koła,
Koło 1997
Nakład wyczerpany.

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2023

Template by Joomla Themes & Copywriter.