"Magiczny Lechistan" to wystawa składająca się z dwudziestu dwu obrazów, przede wszystkim z cyklu pod tym samym tytułem, ale także z kilku dzieł z wcześniejszych cykli, m.in. Moja Sarmacja i innych.

Więcej …

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:
Wystawa szopek bożonarodzeniowych

Wystawa szopek bożonarodzeniowych

Muzeum Technik Ceramicznych w Kole zaprasza na  wystawę szopek bożonarodzeniowych.

Najnowsza ekspozycja kolskiego muzeum prezentuje okazałe szopki krakowskie, których tradycja sięga lat sześćdziesiątych XIX w. Przybierają one formę budyneczku z dominującymi, smukłymi wieżami, ich bryła i kompozycja jest inspirowana architekturą Krakowa, a w szczególności kościoła Mariackiego, Wawelu czy Sukiennic. Charakteryzują się dużą ilością drobnych detali wymagających precyzji wykonania, a także bogatą i żywą kolorystyką.

Możemy zobaczyć także szopki ludowe – przenośne teatrzyki złożone z częściowo otwartego budyneczku i zestawu kukiełek. Nawiązywały one do wydarzeń biblijnych, ale także do swojskich, znanych chłopom realiów życia wiejskiego. Obok postaci biblijnych scenę szopek zapełniali pasterze, przedstawiciele zawodów, z którymi chłopi spotykali się na co dzień – policjanci, żołnierze, obraźnicy (wędrowni handlarze „świętymi" obrazami), druciarze (wędrowni rzemieślnicy naprawiający naczynia i wyrabiający przedmioty z drutu) i niedźwiednicy (mężczyźni dający po wsiach przedstawienia z udziałem tresowanego niedźwiedzia) dziady (żebracy), reprezentanci różnych grup i mniejszości etnicznych –  Krakowiacy, Górale, Żydzi, Cyganie, nie brakowało także postaci „nie z tego świata" – śmierci, diabła, czarownicy. Na wystawie zaprezentowano także akcesoria, którymi posługiwali się kolędnicy wędrujący od domu do domu w okresie Bożego Narodzenia i wykonujący przedstawienia związane z tymi świętami.

Wystawa pokazuje również szopki współczesne zaaranżowane za pomocą nieruchomych figurek,  które akcentują tematykę polskiego zimowego krajobrazu oraz narodzin Chrystusa. W okresie Bożego Narodzenia takie szopki możemy podziwiać w każdym kościele. Muzeum zaprasza od poniedziałku do piątku od 8 do 16, a soboty od 10 do 14. Warto przyjść z całą rodziną i zapoznać się z różnymi formami polskiej tradycji bożonarodzeniowej.

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2023

Template by Joomla Themes & Copywriter.