Ekspozycja prezentująca odkrycia dwóch sezonów wykopalisk archeologicznych prowadzonych na zamku w Kole w sierpniu 2019 r. i we wrześniu 2020 r. przez zespół naukowców z łódzkiej Pracowni Archeologicznej „Trecento” we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Przedsięwzięciem kierowali dr Tomasz Olszacki i prof. Artur Różański. Prace wspomagał wiceprzewodniczący rady kolskiego muzeum Piotr Śniegocki. Badania finansował Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Wystawa przygotowana specjalnie na rocznicę lokacji dokonanej przez króla Kazimierza Wielkiego, budowniczego warowni. Ważnym elementem wystawy są insygnia władzy: korona, berło i jabłko – wypożyczone z Kowala, rodzinnego miasta monarchy oraz możliwość zapoznania się z tekstem dokumentu lokacyjnego, jaki dla Koła wydał 18 lipca 1362 r. król Kazimierz Wielki. Pozostałą część ekspozycji stanowią znaleziska. Podczas prac przy najstarszej części zamku, którą są pozostałości wieży mieszkalnej (donżonu) znajdującej się w północnej części, czyli rezydencji królewskiej, w wapiennej wylewce fundamentowej znaleziono monetę - kazimierzowski kwartnik (półgrosz) wybity w mennicy krakowskiej w latach 1367 – 1370. Bardzo rzadko spotykany i krótko emitowany. Z postacią króla na awersie i piastowskim orłem na rewersie. Z kolei podczas kolejnych prac badawczych prowadzonych w otoczeniu zamku znaleziono tysiące eksponatów, m.in. fragmenty ceramiki, w tym renesansowych kafli piecowych i zamkowych dachówek, elementów metalowych, grotów do bełtów kusz oraz okuć rycerskich pasów. Najcenniejszy jest pierścień należący do dostojnika lub króla Kazimierza Jagiellończyka, który na naszym zamku spotykał się z rycerstwem i szlachtą.

Znaleziskom archeologicznym towarzyszy bogata część ikonograficzna pokazująca jak zmieniał się zamek i jego otoczenie na przestrzeni minionych wieków oraz koski fajans okolicznościowy z wcześniejszych rocznic lokacji miasta.

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:
Wystawa szopek bożonarodzeniowych

Wystawa szopek bożonarodzeniowych

Muzeum Technik Ceramicznych w Kole zaprasza na  wystawę szopek bożonarodzeniowych.

Najnowsza ekspozycja kolskiego muzeum prezentuje okazałe szopki krakowskie, których tradycja sięga lat sześćdziesiątych XIX w. Przybierają one formę budyneczku z dominującymi, smukłymi wieżami, ich bryła i kompozycja jest inspirowana architekturą Krakowa, a w szczególności kościoła Mariackiego, Wawelu czy Sukiennic. Charakteryzują się dużą ilością drobnych detali wymagających precyzji wykonania, a także bogatą i żywą kolorystyką.

Możemy zobaczyć także szopki ludowe – przenośne teatrzyki złożone z częściowo otwartego budyneczku i zestawu kukiełek. Nawiązywały one do wydarzeń biblijnych, ale także do swojskich, znanych chłopom realiów życia wiejskiego. Obok postaci biblijnych scenę szopek zapełniali pasterze, przedstawiciele zawodów, z którymi chłopi spotykali się na co dzień – policjanci, żołnierze, obraźnicy (wędrowni handlarze „świętymi" obrazami), druciarze (wędrowni rzemieślnicy naprawiający naczynia i wyrabiający przedmioty z drutu) i niedźwiednicy (mężczyźni dający po wsiach przedstawienia z udziałem tresowanego niedźwiedzia) dziady (żebracy), reprezentanci różnych grup i mniejszości etnicznych –  Krakowiacy, Górale, Żydzi, Cyganie, nie brakowało także postaci „nie z tego świata" – śmierci, diabła, czarownicy. Na wystawie zaprezentowano także akcesoria, którymi posługiwali się kolędnicy wędrujący od domu do domu w okresie Bożego Narodzenia i wykonujący przedstawienia związane z tymi świętami.

Wystawa pokazuje również szopki współczesne zaaranżowane za pomocą nieruchomych figurek,  które akcentują tematykę polskiego zimowego krajobrazu oraz narodzin Chrystusa. W okresie Bożego Narodzenia takie szopki możemy podziwiać w każdym kościele. Muzeum zaprasza od poniedziałku do piątku od 8 do 16, a soboty od 10 do 14. Warto przyjść z całą rodziną i zapoznać się z różnymi formami polskiej tradycji bożonarodzeniowej.

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2022

Template by Joomla Themes & Copywriter.