Ekspozycja prezentująca odkrycia dwóch sezonów wykopalisk archeologicznych prowadzonych na zamku w Kole w sierpniu 2019 r. i we wrześniu 2020 r. przez zespół naukowców z łódzkiej Pracowni Archeologicznej „Trecento” we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Przedsięwzięciem kierowali dr Tomasz Olszacki i prof. Artur Różański. Prace wspomagał wiceprzewodniczący rady kolskiego muzeum Piotr Śniegocki. Badania finansował Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Wystawa przygotowana specjalnie na rocznicę lokacji dokonanej przez króla Kazimierza Wielkiego, budowniczego warowni. Ważnym elementem wystawy są insygnia władzy: korona, berło i jabłko – wypożyczone z Kowala, rodzinnego miasta monarchy oraz możliwość zapoznania się z tekstem dokumentu lokacyjnego, jaki dla Koła wydał 18 lipca 1362 r. król Kazimierz Wielki. Pozostałą część ekspozycji stanowią znaleziska. Podczas prac przy najstarszej części zamku, którą są pozostałości wieży mieszkalnej (donżonu) znajdującej się w północnej części, czyli rezydencji królewskiej, w wapiennej wylewce fundamentowej znaleziono monetę - kazimierzowski kwartnik (półgrosz) wybity w mennicy krakowskiej w latach 1367 – 1370. Bardzo rzadko spotykany i krótko emitowany. Z postacią króla na awersie i piastowskim orłem na rewersie. Z kolei podczas kolejnych prac badawczych prowadzonych w otoczeniu zamku znaleziono tysiące eksponatów, m.in. fragmenty ceramiki, w tym renesansowych kafli piecowych i zamkowych dachówek, elementów metalowych, grotów do bełtów kusz oraz okuć rycerskich pasów. Najcenniejszy jest pierścień należący do dostojnika lub króla Kazimierza Jagiellończyka, który na naszym zamku spotykał się z rycerstwem i szlachtą.

Znaleziskom archeologicznym towarzyszy bogata część ikonograficzna pokazująca jak zmieniał się zamek i jego otoczenie na przestrzeni minionych wieków oraz koski fajans okolicznościowy z wcześniejszych rocznic lokacji miasta.

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:
Wystawa twórczości wielkanocnej

Wystawa twórczości wielkanocnej

Dzięki zajęciom prowadzonym w naszym muzeum dzieci z kolskich szkół podstawowych będą mogły Niedzielę Palmową świętować z własnoręcznie wykonanymi pięknymi, tradycyjnymi palmami wielkanocnymi.

Podczas trwających od trzech tygodni warsztatów Panie Teresa Brzoska i Małgorzata Kubiak pokazywały im jak z różnokolorowej bibuły i innych dostępnych materiałów można stworzyć kwiaty służące zdobieniu palm  do złudzenia przypominające żywe. Przy ich wiciu wykorzystywano także części zimozielonego bukszpanu oraz dopiero, co zakwitłych wierzbowych bazi. Najnowsza propozycja edukacyjna muzeum cieszyła się dużym zainteresowaniem. W warsztatach uczestniczyły trzy grupy uczniów. Ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza byli uczniowie klas drugich i trzecich pod opieką pań Małgorzaty Śniegockiej, Anny Machowicz i Joanny Starosty oraz mam dzieci, a ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Konarskiego dziewczynki z nauczycielką plastyki panią Elżbietą Olejniczak. Dzieci jak zwykle wykazały się niesamowitym zapałem, wyobraźnią i kreatywnością ucząc się nowych umiejętności zgodnych z polską regionalną tradycją. Wykonane przez nie dzieła ubarwią i urozmaicą ozdoby Niedzieli Palmowej.

- Uważam, że bardzo ważne jest przekazywanie dzieciom i młodzieży lokalnych tradycji, a muzeum to właściwe do tego miejsce - mówi prowadząca zajęcia Teresa Brzoska. Jestem pod wrażeniem jak dzieci bardzo chętnie i sprawnie wykonywały części palm ucząc się przy tym cierpliwości i wytrwałości - podkreśla dodając, że w dzisiejszych czasach, w których sporo czasu pochłania telewizja i internet nabywanie takich umiejętności jest cenne. Warsztaty tworzenia palm wielkanocnych pozwoliły dzieciom poznać i co najważniejsze polubić miejscowe tradycje, które już jakby zaczęły odchodzić w zapomnienie, a muzealne zajęcia je ożywiają i przywracają.

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2022

Template by Joomla Themes & Copywriter.