"Magiczny Lechistan" to wystawa składająca się z dwudziestu dwu obrazów, przede wszystkim z cyklu pod tym samym tytułem, ale także z kilku dzieł z wcześniejszych cykli, m.in. Moja Sarmacja i innych.

Więcej …

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:
Narodziny Polski

Narodziny Polski

Obchodzimy jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski. Z tej okazji nasze muzeum przygotowało okolicznościową wystawę pod tytułem „Narodziny Polski".

Pokazujemy na niej wydarzenia z 966 r. przez pryzmat dzieł kronikarzy. Prezentujemy okoliczności, przebieg chrztu Mieszka I, zabiegi mające na celu szerzenie tradycji chrześcijańskiej na ziemiach polskich. Prace kronikarzy stanowią przyczynek do poznania kultury Polski minionych wieków. Teksty zilustrowane są kopiami kart wielowiekowych ksiąg, przepisywanych odręcznie, z charakterystycznymi dla rękopisów ozdobnikami, ale także notatkami na marginesach, znakami czasu na papierowych kartach. Wykorzystano w tym celu rękopisy z archiwum Biblioteki Narodowej w Warszawie oraz archiwum Monumenta Germaniae Historica w Monachium. Na wystawie można także zobaczyć ilustrowaną sagę Piotra Janowczyka „966 Książę Mesco" przygotowaną na zamówienie Narodowego Centrum Kultury z okazji obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski oraz reprodukcje dzieł Jana Matejki obrazujące to przełomowe w dziejach naszego Narodu wydarzenie. Dopełnieniem są eksponaty ze zbiorów kolskich zbieraczy i kolekcjonerów. Prześledzimy dzięki nim kształtowanie, umacnianie i rozwój chrześcijaństwa na Ziemi Kolskiej. Serdecznie zapraszamy do zwiedzenia tej wystawy.

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2023

Template by Joomla Themes & Copywriter.