Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj: Wyróżnienie od Marszałka Województwa

Wyróżnienie od Marszałka Województwa

Nasze muzeum podczas uroczystości w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie otrzymało z rąk Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka wyróżnienie w konkursie "Izabella" na wydarzenie muzealne roku w Wielkopolsce w kategorii działalność wystawiennicza za organizację wystawy stałej kolskiej ceramiki. Placówkę reprezentowali dyrektor Tomasz Nuszkiewicz oraz pasjonat i kolekcjoner kolskiej ceramiki Piotr Śniegocki - jeden ze współtwórców wystawy. W wydarzeniu uczestniczył także Bartłomiej Grzanka - reprezentujący już obecnie Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie: Muzeum byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, będący jednym z głównych twórców wystawy Muzeum Technik Ceramicznych w Kole wyróżnionej w tegorocznej "Izabelli". Po powrocie do Koła wiadomość o otrzymanym wyróżnieniu przekazano burmistrzowi Stanisławowi Maciaszkowi. Samorząd miejski był bowiem główną instytucją wspierającą finansowo i organizacyjnie powstanie tej wystawy. Stąd to wyróżnienie jest również zasługą władz miasta.

W trakcie uroczystości dokonano wręczenia nagród  w różnych kategoriach. Kolskie muzeum zostało wyróżnione za organizację ekspozycji stałej "Fajans kolski - formy, dekoracje, techniki zdobnicze" stworzonej w ratuszu. Wystawa otrzymała imię Czesława Freudenreicha (1873 - 1939) - ostatniego przedwojennego właściciela fabryki fajansu w Kole, prekursora zbiorów kolskiej ceramiki, inicjatora postania muzeum w Kole i podejmowania działań nad ochroną zabytków naszego miasta, wielkiego społecznika i patrioty, zamordowanego przez Niemców wraz z córką Krystyną 10 listopada 1939 r. Na wystawie została zaprezentowana ceramika wyprodukowana w kolskiej fabryce fajansu od początku jej istnienia w połowie XIX w., aż końca XX w. Ekspozycja zawiera najbardziej charakterystyczne przykłady kolskich wyrobów fajansowych. Przedstawia przede wszystkim ceramikę produkowaną w okresie zarządzania fabryką przez rodzinę Freudenreichów – od 1842 do 1939 r., z czasów okupacji hitlerowskiej – od 1939 r. do 1945 r. oraz powojennych. Oprócz eksponatów istotnym elementem wystawy są plansze prezentujące historię kolskiej ceramiki na tle dziejów miasta. Otwarcie i udostępnienie zwiedzającym stałej wystawy kolskiej ceramiki na poddaszu ratusza było największym osiągnięciem muzeum i zwieńczeniem wieloletnich starań o doprowadzenie do powstania atrakcyjnej i interesującej dla widza ekspozycji spełniającej odpowiedni poziom merytoryczny prezentującej bogate zbiory Muzeum Technik Ceramicznych w Kole. Wystawa cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem zwiedzających i stanowi podstawę do realizowania w działalności muzeum wraz ze zwiedzaniem wieży ratusza szerszego projektu będącego całościowym produktem turystycznym. Przygotowanie, otwarcie i udostępnianie zwiedzającym stałej wystawy kolskiej ceramiki przyczynia się do promocji muzeum i miasta poszerzając możliwości artystycznego i edukacyjnego oddziaływania placówki na społeczeństwo.Konkurs, organizowany przez Fundację Muzeów Wielkopolskich  pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego jest  okazją do podsumowania roku w tego typu instytucjach na terenie całego regionu. W tym celu kapituła konkursu, w skład której wchodzą wybitni naukowcy, muzealnicy oraz historycy sztuki, przyjrzeli się nadesłanym zgłoszeniom i wybrali spośród nich najwybitniejsze dokonania z zakresu działań muzealniczych na terenie Wielkopolski.

Gratulujemy zdobycia pierwszej nagrody w konkursie i statuetki "Izabelli" w kategorii: działalność edukacyjna, promocyjna, marketingowa Muzeum Martyrologicznemu w Żabikowie za program edukacyjny "Z archiwum Muzeów w Chełmnie nad Nerem i Żabikowie. Niemiecki obóz zagłady Kulmhof. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli. Tom I".

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2019

Template by Joomla Themes & Copywriter.