Dawne fotografie artystyczne utrwalone na kruchym papierze przyciągają uwagę dzisiejszego odbiorcy, posługującego się przecież już cyfrowymi nośnikami. Co powoduje, że pomimo upływu ponad stu lat obrazy te nadal pozostają czymś więcej niż tylko odbiciem minionej rzeczywistości? Dlaczego tak jest możemy się przekonać na wystawie prezentującej dwór w Krzykosach uwieczniony na fotografiach Zygmunta Grudzińskiego. Ekspozycja jest czynna w kolskim Muzeum Technik Ceramicznych od 20 października 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. Kuratorem wystawy jest Robert Andre.

Więcej …

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:
Wyróżnienie od Marszałka Województwa

Wyróżnienie od Marszałka Województwa

Nasze muzeum podczas uroczystości w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie otrzymało z rąk Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka wyróżnienie w konkursie "Izabella" na wydarzenie muzealne roku w Wielkopolsce w kategorii działalność wystawiennicza za organizację wystawy stałej kolskiej ceramiki. Placówkę reprezentowali dyrektor Tomasz Nuszkiewicz oraz pasjonat i kolekcjoner kolskiej ceramiki Piotr Śniegocki - jeden ze współtwórców wystawy. W wydarzeniu uczestniczył także Bartłomiej Grzanka - reprezentujący już obecnie Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie: Muzeum byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, będący jednym z głównych twórców wystawy Muzeum Technik Ceramicznych w Kole wyróżnionej w tegorocznej "Izabelli". Po powrocie do Koła wiadomość o otrzymanym wyróżnieniu przekazano burmistrzowi Stanisławowi Maciaszkowi. Samorząd miejski był bowiem główną instytucją wspierającą finansowo i organizacyjnie powstanie tej wystawy. Stąd to wyróżnienie jest również zasługą władz miasta.

W trakcie uroczystości dokonano wręczenia nagród  w różnych kategoriach. Kolskie muzeum zostało wyróżnione za organizację ekspozycji stałej "Fajans kolski - formy, dekoracje, techniki zdobnicze" stworzonej w ratuszu. Wystawa otrzymała imię Czesława Freudenreicha (1873 - 1939) - ostatniego przedwojennego właściciela fabryki fajansu w Kole, prekursora zbiorów kolskiej ceramiki, inicjatora postania muzeum w Kole i podejmowania działań nad ochroną zabytków naszego miasta, wielkiego społecznika i patrioty, zamordowanego przez Niemców wraz z córką Krystyną 10 listopada 1939 r. Na wystawie została zaprezentowana ceramika wyprodukowana w kolskiej fabryce fajansu od początku jej istnienia w połowie XIX w., aż końca XX w. Ekspozycja zawiera najbardziej charakterystyczne przykłady kolskich wyrobów fajansowych. Przedstawia przede wszystkim ceramikę produkowaną w okresie zarządzania fabryką przez rodzinę Freudenreichów – od 1842 do 1939 r., z czasów okupacji hitlerowskiej – od 1939 r. do 1945 r. oraz powojennych. Oprócz eksponatów istotnym elementem wystawy są plansze prezentujące historię kolskiej ceramiki na tle dziejów miasta. Otwarcie i udostępnienie zwiedzającym stałej wystawy kolskiej ceramiki na poddaszu ratusza było największym osiągnięciem muzeum i zwieńczeniem wieloletnich starań o doprowadzenie do powstania atrakcyjnej i interesującej dla widza ekspozycji spełniającej odpowiedni poziom merytoryczny prezentującej bogate zbiory Muzeum Technik Ceramicznych w Kole. Wystawa cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem zwiedzających i stanowi podstawę do realizowania w działalności muzeum wraz ze zwiedzaniem wieży ratusza szerszego projektu będącego całościowym produktem turystycznym. Przygotowanie, otwarcie i udostępnianie zwiedzającym stałej wystawy kolskiej ceramiki przyczynia się do promocji muzeum i miasta poszerzając możliwości artystycznego i edukacyjnego oddziaływania placówki na społeczeństwo.Konkurs, organizowany przez Fundację Muzeów Wielkopolskich  pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego jest  okazją do podsumowania roku w tego typu instytucjach na terenie całego regionu. W tym celu kapituła konkursu, w skład której wchodzą wybitni naukowcy, muzealnicy oraz historycy sztuki, przyjrzeli się nadesłanym zgłoszeniom i wybrali spośród nich najwybitniejsze dokonania z zakresu działań muzealniczych na terenie Wielkopolski.

Gratulujemy zdobycia pierwszej nagrody w konkursie i statuetki "Izabelli" w kategorii: działalność edukacyjna, promocyjna, marketingowa Muzeum Martyrologicznemu w Żabikowie za program edukacyjny "Z archiwum Muzeów w Chełmnie nad Nerem i Żabikowie. Niemiecki obóz zagłady Kulmhof. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli. Tom I".

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2024

Template by Joomla Themes & Copywriter.