Ekspozycja prezentująca odkrycia dwóch sezonów wykopalisk archeologicznych prowadzonych na zamku w Kole w sierpniu 2019 r. i we wrześniu 2020 r. przez zespół naukowców z łódzkiej Pracowni Archeologicznej „Trecento” we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Przedsięwzięciem kierowali dr Tomasz Olszacki i prof. Artur Różański. Prace wspomagał wiceprzewodniczący rady kolskiego muzeum Piotr Śniegocki. Badania finansował Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Wystawa przygotowana specjalnie na rocznicę lokacji dokonanej przez króla Kazimierza Wielkiego, budowniczego warowni. Ważnym elementem wystawy są insygnia władzy: korona, berło i jabłko – wypożyczone z Kowala, rodzinnego miasta monarchy oraz możliwość zapoznania się z tekstem dokumentu lokacyjnego, jaki dla Koła wydał 18 lipca 1362 r. król Kazimierz Wielki. Pozostałą część ekspozycji stanowią znaleziska. Podczas prac przy najstarszej części zamku, którą są pozostałości wieży mieszkalnej (donżonu) znajdującej się w północnej części, czyli rezydencji królewskiej, w wapiennej wylewce fundamentowej znaleziono monetę - kazimierzowski kwartnik (półgrosz) wybity w mennicy krakowskiej w latach 1367 – 1370. Bardzo rzadko spotykany i krótko emitowany. Z postacią króla na awersie i piastowskim orłem na rewersie. Z kolei podczas kolejnych prac badawczych prowadzonych w otoczeniu zamku znaleziono tysiące eksponatów, m.in. fragmenty ceramiki, w tym renesansowych kafli piecowych i zamkowych dachówek, elementów metalowych, grotów do bełtów kusz oraz okuć rycerskich pasów. Najcenniejszy jest pierścień należący do dostojnika lub króla Kazimierza Jagiellończyka, który na naszym zamku spotykał się z rycerstwem i szlachtą.

Znaleziskom archeologicznym towarzyszy bogata część ikonograficzna pokazująca jak zmieniał się zamek i jego otoczenie na przestrzeni minionych wieków oraz koski fajans okolicznościowy z wcześniejszych rocznic lokacji miasta.

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:
Otwarcie wystaw. Homo Ludens i Ceramika. Wystawa prac uczestników pracowni ceramicznej MDK w Kole

Otwarcie wystaw. Homo Ludens i Ceramika. Wystawa prac uczestników pracowni ceramicznej MDK w Kole

W przedostatni dzień września o godzinie 17.00 otworzyliśmy dwie nowe ekspozycje czasowe w naszym muzeum. Pierwszą z nich jest wystawa fotograficzna pt. "Homo Ludens", a drugą "Ceramika. Wystawa uczestników pracowni ceramicznej MDK w Kole".

Wśród przybyłych na wernisaż gości był obecny poseł Leszek Galemba, który wyraził zachwyt zarówno zdjęciami prezentowanymi na wystawie, jaki i pracami ceramicznymi tworzonymi przez mieszkańców naszego miasta.

Pokonkursowa wystawa fotograficzna "Homo Ludens" pokazuje fotografie nadesłane na konkurs z okazji Dni Kultury Reinbek, odbywających się pod hasłem: Bawiące się Reinbek.

Miasto Reinbek położone niedaleko Hamburag w Niemczech jest jednym z miast partnerskich naszego miasta. Konkurs przeprowadzony został na początku tego roku i wzięły w nim udział fotografki i fotografowie z Reinbek, Hamburga, Glinde, Bargfeld - Stegen, Karlsruhe, Drezna i Koła. Pierwsza prezentacja wystawy odbyła się w Ratuszu w Reinbek w dniach od 27 maja 2016 r do 21 czerwca 2016r.

Organizatorami wystawy są Komitet Spotkań Partnerskich i Międzynarodowych Reinbek (PaKom) przy współpracy KulturWerkStadt Reinbek oraz Kolskiego Klubu Fotograficznego FAKT.

"Ceramika. Wystawa uczestników pracowni ceramicznej MDK w Kole" powstała we współpracy z Arkadiuszem Gołębowskim, instruktorem pracowni. Ekspozycja pokazuje prace nie tylko obecnych uczestników zajęć w pracowni. Oprócz dzieł instruktora - Arkadiusza Gołębowskiego swoje prace prezentują: Anna Miłkowska, Anna Klukaczyńska, Bożena Gronert – Ubych, Artur Słomski, Teresa Adamek, Teresa Głowacka, Olga Głowacka, Maria Żurawik, Ula Płoźińska, Iwona Adamek-Furmańska, Ilona Mazurkiewicz, Jacek Dziedziczak i Stach Dziedziczak. Każdy z artystów ma swój niepowtarzalny styl i ulubione techniki, które wykorzystuje przy tworzeniu kolejnych prac.

Wystawę Homo ludens będzie można oglądać do 15 października 2016 r. a wystawę ceramik do 12 listopada.

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2022

Template by Joomla Themes & Copywriter.