Ekspozycja prezentująca odkrycia dwóch sezonów wykopalisk archeologicznych prowadzonych na zamku w Kole w sierpniu 2019 r. i we wrześniu 2020 r. przez zespół naukowców z łódzkiej Pracowni Archeologicznej „Trecento” we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Przedsięwzięciem kierowali dr Tomasz Olszacki i prof. Artur Różański. Prace wspomagał wiceprzewodniczący rady kolskiego muzeum Piotr Śniegocki. Badania finansował Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Wystawa przygotowana specjalnie na rocznicę lokacji dokonanej przez króla Kazimierza Wielkiego, budowniczego warowni. Ważnym elementem wystawy są insygnia władzy: korona, berło i jabłko – wypożyczone z Kowala, rodzinnego miasta monarchy oraz możliwość zapoznania się z tekstem dokumentu lokacyjnego, jaki dla Koła wydał 18 lipca 1362 r. król Kazimierz Wielki. Pozostałą część ekspozycji stanowią znaleziska. Podczas prac przy najstarszej części zamku, którą są pozostałości wieży mieszkalnej (donżonu) znajdującej się w północnej części, czyli rezydencji królewskiej, w wapiennej wylewce fundamentowej znaleziono monetę - kazimierzowski kwartnik (półgrosz) wybity w mennicy krakowskiej w latach 1367 – 1370. Bardzo rzadko spotykany i krótko emitowany. Z postacią króla na awersie i piastowskim orłem na rewersie. Z kolei podczas kolejnych prac badawczych prowadzonych w otoczeniu zamku znaleziono tysiące eksponatów, m.in. fragmenty ceramiki, w tym renesansowych kafli piecowych i zamkowych dachówek, elementów metalowych, grotów do bełtów kusz oraz okuć rycerskich pasów. Najcenniejszy jest pierścień należący do dostojnika lub króla Kazimierza Jagiellończyka, który na naszym zamku spotykał się z rycerstwem i szlachtą.

Znaleziskom archeologicznym towarzyszy bogata część ikonograficzna pokazująca jak zmieniał się zamek i jego otoczenie na przestrzeni minionych wieków oraz koski fajans okolicznościowy z wcześniejszych rocznic lokacji miasta.

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:
POWSTAŁY PROJEKTY WSPÓŁCZESNYCH BANKNOTÓW LOKALNYCH

POWSTAŁY PROJEKTY WSPÓŁCZESNYCH BANKNOTÓW LOKALNYCH

Dla uczczenia jubileuszu stulecia emisji kolskich banknotów SKO działające w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Kole wraz z Muzeum Technik Ceramicznych w Kole oraz kolskim oddziałem PKO BP zorganizowali ogólnopolski konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych na projekt współczesnego banknotu lokalnego.

 

Podczas I Wojny Światowej, z powodu braku drobnych pieniędzy, wiele miast emitowało tzw. pieniądz zastępczy. Tak też uczynił Magistrat Miasta Koła emitując serię banknotów lokalnych o nominale 10, 20 i 40 groszy, zdobionych ryciną królewskiego zamku kolskiego. Właśnie nominał określony w groszach odróżniał kolskie drobne od innych emisji miejskich, które w zależności od zaboru określały nominał w kopiejkach lub fenigach. Ta kolska emisja groszowa była znakiem nadziei na nadejście niepodległości, której symbolem były przecież narodowe nominały walutowe. W 1918 r., już w Polsce Niepodległej kolskie bony zostały uznane za jedne z najatrakcyjniejszych wojennych walorów numizmatycznych. W bardzo cenionym przez kolekcjonerów albumie „Pamiątki Wojenne” (Warszawa 1918) o emisji tej napisano: „Magistrat miasta Koła, idąc za ogólnym prądem walki z brakiem drobnych, wypuścił dwie edycje znaków pieniężnych. Pochlebna dbałość miasta o wygląd dokumentów, zaopatrzonych jego pieczęcią, w tym wypadku, służyć może za wzór. Po projekt zwrócono się do jednego z artystów malarzy, który wykonaniem powierzonego obie zadania przysłużył się miastu dając piękną i godną pamiątkę chwili”. Nazwisko projektanta bonów nie jest znane (choć po inicjałach umieszczonych na nich można się domyślać, że był nim E. Trojanowski - twórca związany z fabryką fajansu Czesława Freudenreicha), a i samych bonów kolskiej emisji zachowało się bardzo niewiele. Na rynku numizmatycznym są one wyjątkową rzadkością.

Poprzez konkurs, na który napłynęło 86 prac nawiązano do faktu, iż to właśnie Koło jako pierwsze wyemitowało polskie znaki pieniężne.  Wyboru laureatów konkursu dokonała komisja konkursowa w składzie: Grzegorz Kozłowski i Andżelika Gutowska z Oddziału I PKO BP w Kole, Grażyna Trocińska z SKO Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Kole oraz Tomasz Nuszkiewicz z Muzeum Technik Ceramicznych w Kole. Za najlepszą uznano pracę Dawida Tomczyka ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kole. Drugie miejsce zajęła Wiktoria Wdowik z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Chotkowie, a trzecie Wiktoria Rymar ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbiu. Komisja uznała ponadto, że na wyróżnienie zasługują prace: Karoliny Chłosty z SOSW w Kole, Natalii Zielińskiej z Zespołu Szkół w Kościelcu, Amelii Biernat ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Kole, Amelii Karbowskiej i Wiktorii Rossa również z kolskiej "trójki" oraz Julii Lalik z Zespołu Szkół w Kościelcu i Julii Urbańskiej z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Chotkowie.

Najlepsza praca autorstwa Dawida Tomczyka ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kole.

 

Po świętach wielkanocnych wszystkie projekty współczesnych banknotów lokalnych stworzone przez uczestników konkursu będzie można zobaczyć na specjalnej wystawie w kolskim ratuszu, którą objął honorowym patronatem burmistrz Stanisław Maciaszek.

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2022

Template by Joomla Themes & Copywriter.