"Magiczny Lechistan" to wystawa składająca się z dwudziestu dwu obrazów, przede wszystkim z cyklu pod tym samym tytułem, ale także z kilku dzieł z wcześniejszych cykli, m.in. Moja Sarmacja i innych.

Więcej …

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:
Wypędzeni 1939...

Wypędzeni 1939...

 

Wystawa przybliżająca temat deportacji ludności polskiej w okresie II wojny światowej już do obejrzenia w naszym Muzeum.

Deportacje z ziem wcielonych do III Rzeszy, m. in. z Kraju Warty, rozpoczęte jesienią 1939 r., to zapomniany rozdział historii niemieckiej okupacji. Na terenie powiatu kolskiego wysiedlano całe miejscowości. Zważywszy na skalę i znaczenie tych wypędzeń, nie zapisały się one należycie w zbiorowej pamięci o II wojnie światowej, w której centralne miejsce zajmuje Zagłada Żydów, konspiracja i okupacja w Generalnym Gubernatorstwie oraz hekatomba Kresów wschodnich. Chcemy, by historia tych wysiedleń była obecna w świadomości dzisiejszych Polaków. Oprócz kilkuset fotografii i dokumentów na wielkoformatowych planszach, kolskie muzeum oferuje również projekcje filmowe, warsztaty dla młodzieży, spotkania dyskusyjne.

Wystawa "Wypędzeni 1939..." powstała z inicjatywy Związku Miast Polskich, Instytutu Pamięci Narodowej przy współpracy Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Urzędu Miasta Poznania. Ekspozycję można oglądać w naszej siedzibie do 10 listopada.

Więcej o wystawie

 

 

Na terenie powiatu kolskiego wysiedlano całe miejscowości. Zważywszy na skalę i znaczenie tych wypędzeń, nie zapisały się one należycie w zbiorowej pamięci o II wojnie światowej, w której centralne miejsce zajmuje Zagłada Żydów, konspiracja i okupacja w Generalnym Gubernatorstwie oraz hekatomba Kresów wschodnich. Chcemy, by historia tych wysiedleń była obecna w świadomości dzisiejszych Polaków.

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2023

Template by Joomla Themes & Copywriter.