Dawne fotografie artystyczne utrwalone na kruchym papierze przyciągają uwagę dzisiejszego odbiorcy, posługującego się przecież już cyfrowymi nośnikami. Co powoduje, że pomimo upływu ponad stu lat obrazy te nadal pozostają czymś więcej niż tylko odbiciem minionej rzeczywistości? Dlaczego tak jest możemy się przekonać na wystawie prezentującej dwór w Krzykosach uwieczniony na fotografiach Zygmunta Grudzińskiego. Ekspozycja jest czynna w kolskim Muzeum Technik Ceramicznych od 20 października 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. Kuratorem wystawy jest Robert Andre.

Więcej …

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:
Wypędzeni 1939...

Wypędzeni 1939...

 

Wystawa przybliżająca temat deportacji ludności polskiej w okresie II wojny światowej już do obejrzenia w naszym Muzeum.

Deportacje z ziem wcielonych do III Rzeszy, m. in. z Kraju Warty, rozpoczęte jesienią 1939 r., to zapomniany rozdział historii niemieckiej okupacji. Na terenie powiatu kolskiego wysiedlano całe miejscowości. Zważywszy na skalę i znaczenie tych wypędzeń, nie zapisały się one należycie w zbiorowej pamięci o II wojnie światowej, w której centralne miejsce zajmuje Zagłada Żydów, konspiracja i okupacja w Generalnym Gubernatorstwie oraz hekatomba Kresów wschodnich. Chcemy, by historia tych wysiedleń była obecna w świadomości dzisiejszych Polaków. Oprócz kilkuset fotografii i dokumentów na wielkoformatowych planszach, kolskie muzeum oferuje również projekcje filmowe, warsztaty dla młodzieży, spotkania dyskusyjne.

Wystawa "Wypędzeni 1939..." powstała z inicjatywy Związku Miast Polskich, Instytutu Pamięci Narodowej przy współpracy Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Urzędu Miasta Poznania. Ekspozycję można oglądać w naszej siedzibie do 10 listopada.

Więcej o wystawie

 

 

Na terenie powiatu kolskiego wysiedlano całe miejscowości. Zważywszy na skalę i znaczenie tych wypędzeń, nie zapisały się one należycie w zbiorowej pamięci o II wojnie światowej, w której centralne miejsce zajmuje Zagłada Żydów, konspiracja i okupacja w Generalnym Gubernatorstwie oraz hekatomba Kresów wschodnich. Chcemy, by historia tych wysiedleń była obecna w świadomości dzisiejszych Polaków.

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2024

Template by Joomla Themes & Copywriter.