Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj: Archiwum wystawa O DRODZE DO NIEPODLEGŁOŚCI

O DRODZE DO NIEPODLEGŁOŚCI

W kolskiej farze od najbliższej niedzieli 29 kwietnia do czwartku 3 maja, z okazji Stulecia Odzyskania Niepodległości i Święta Konstytucji 3 Maja będzie można zobaczyć wystawę "W drodze do niepodległości". Ekspozycja zorganizowana przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole dzięki życzliwości proboszcza parafii Podwyższenia Krzyża św. ks. kan. Józefa Wronkiewicza,  pod patronatem honorowym Zastępcy Burmistrza Miasta Koła Elżbiety Modrzejewskiej ma na celu przypomnienie najważniejszych wydarzeń i postaci związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

Bogato ilustrowana zdjęciami z  zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego składa się z 30 wielkoformatowych plansz i jest jednym z elementów projektu edukacyjnego “Dla Niepodległej”. Wystawa została stworzona na bazie kalendarium wydarzeń istotnych dla odzyskania niepodległości oraz budowania II RP. Opisuje historię odradzania niepodległości od formowania się Legionów w 1914 r., aż po reformę Grabskiego, która w 1924 r. wprowadziła polski złoty, jako jedyną obowiązującą walutę w Polsce. Plansze ilustrowane zdjęciami z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego i skanami dokumentów pochodzącymi z zasobu Archiwum Akt Nowych, pozwalają przyswoić wiedzę na temat formowania się granic i rozwoju Państwa Polskiego. Zwiedzający będą mieli okazję zapoznać się w chronologicznym porządku z wydarzeniami, które doprowadziły do powrotu Polski na mapę Europy, ale też z wydarzeniami i osobami, które były ważne dla rozwoju Państwa.

 

plakat wystawy "W drodze do niepodległości"

Wystawa „W drodze do niepodległości” to nowoczesna i atrakcyjna propozycja edukacyjna, zarówno dla młodego pokolenia jak i dorosłych. Fundatorami wystawy są Bank Pocztowy SA i PERN SA. Partnerami merytorycznymi natomiast Narodowe Archiwum Cyfrowe i Archiwum Akt Nowych. Projekt jest częścią obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, koordynowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2021. Celem PW „Niepodległa” jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków oraz zachęcenie rodaków w kraju i za granicą do aktywnego uczestnictwa w obchodach i wspólnym, radosnym świętowaniu stulecia odzyskania niepodległości.

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2020

Template by Joomla Themes & Copywriter.