Ekspozycja prezentująca odkrycia dwóch sezonów wykopalisk archeologicznych prowadzonych na zamku w Kole w sierpniu 2019 r. i we wrześniu 2020 r. przez zespół naukowców z łódzkiej Pracowni Archeologicznej „Trecento” we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Przedsięwzięciem kierowali dr Tomasz Olszacki i prof. Artur Różański. Prace wspomagał wiceprzewodniczący rady kolskiego muzeum Piotr Śniegocki. Badania finansował Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Wystawa przygotowana specjalnie na rocznicę lokacji dokonanej przez króla Kazimierza Wielkiego, budowniczego warowni. Ważnym elementem wystawy są insygnia władzy: korona, berło i jabłko – wypożyczone z Kowala, rodzinnego miasta monarchy oraz możliwość zapoznania się z tekstem dokumentu lokacyjnego, jaki dla Koła wydał 18 lipca 1362 r. król Kazimierz Wielki. Pozostałą część ekspozycji stanowią znaleziska. Podczas prac przy najstarszej części zamku, którą są pozostałości wieży mieszkalnej (donżonu) znajdującej się w północnej części, czyli rezydencji królewskiej, w wapiennej wylewce fundamentowej znaleziono monetę - kazimierzowski kwartnik (półgrosz) wybity w mennicy krakowskiej w latach 1367 – 1370. Bardzo rzadko spotykany i krótko emitowany. Z postacią króla na awersie i piastowskim orłem na rewersie. Z kolei podczas kolejnych prac badawczych prowadzonych w otoczeniu zamku znaleziono tysiące eksponatów, m.in. fragmenty ceramiki, w tym renesansowych kafli piecowych i zamkowych dachówek, elementów metalowych, grotów do bełtów kusz oraz okuć rycerskich pasów. Najcenniejszy jest pierścień należący do dostojnika lub króla Kazimierza Jagiellończyka, który na naszym zamku spotykał się z rycerstwem i szlachtą.

Znaleziskom archeologicznym towarzyszy bogata część ikonograficzna pokazująca jak zmieniał się zamek i jego otoczenie na przestrzeni minionych wieków oraz koski fajans okolicznościowy z wcześniejszych rocznic lokacji miasta.

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:
4 Wielkopolski Festiwal Fotografii - Koło

4 Wielkopolski Festiwal Fotografii - Koło

4 Wielkopolski Festiwal Fotografii - kalendarium wydarzeń w Kole

To już czwarta edycja festiwalu fotografii, a druga w której udział bierze Muzeum.

Poprzez obecność w kilkudziesięciu miejscach w regionie Festiwal skutecznie realizuje cel popularyzowania fotografii jako kluczowego elementu współczesnej kultury wizualnej, zachęcając i inspirując do działania kolejne osoby. W ramach tegorocznej edycji wspólnie z Kolskim Klubem Fotograficznym "FAKT" organizujemy: Przegląd portfolio oraz wystawę fotografii Tadeusza Cypriana.

Wystawa Fotografie - Tadeusz Cyprian

Prezentowane na wystawie fotografie autorstw profesora Tadeusza Cypriana pochodzą z zbiorów Związku Polskich Artystów Fotografików w Warszawie, Muzeum Narodowego we Wrocławiu i Muzeum Sztuki w Łodzi. Wybrane przez kuratora Adama Sobotę nie tylko przeniosą nas na początek XX wieku, ale zabiorą w podróż zarówno po Europie jaki i historii fotografii. Ekspozycja uzupełniona zostało o pamiątki związane z profesorem udostępnione przez Izabelę Malińską i Janusza Nowackiego oraz publikacje udostępnione przez Janusza Nowackiego, Adama Wilka, KKF FAKT i Olgę Głowacką. Wystawę można oglądać w siedzibie Muzeum do 15 listopada 2018 r., a w dniu 30 października o godz. 11.00 po wystawie oprowadzać będzie sam kurator - Adam Sobota.

Więcej o wystawie

Przegląd portfolio

Przegląd Portfolio ma charakter otwarty. Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych, szczególnie studentów szkół artystycznych oraz fotografów. Forma prezentacji swoich prac w trakcie przeglądu portfolio jest dowolna. Zdjęcia mogą być w formie w odbitek, albumu, książki, bądź na cyfrowych nośnikach.

Recenzenci:

Marek Lapis
mieszka w koziegłowach koło poznania. zajmuje się fotografią dokumentalną, reportażem i szeroko pojętą fotografią uliczną. poprzez fotograficzny twórczy dokument spełnia się, dając widzowi artystyczną dokumentacje i obraz życia, pracy oraz pasji i aktywności społecznej mieszkańców poznania i wielkopolski nie tylko w blasku reflektorów, ale także w codziennym życiu. Jest laureatem wielu prestiżowych konkursów fotograficznych również tych organizowanych przez WBPiCAK w poznaniu (Moja Wielkopolska, Wielkopolska Press Photo). prowadzi bogatą działalność edukacyjną jako wykładowca warsztatów fotograficznych i zajęć promujących fotografię reportażową, ale także jako instruktor w warsztatach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. jest pomysłodawcą i twórcą autorskiego programu warsztatów dla osób niesłyszących. prowadzi własną agencję fotograficzną ARTMEDIA (PRESSPHOTO) oraz współpracuje z polską agencją fotografów FORUM. publikuje w większości polskich czasopism oraz tygodników opiniotwórczych oraz w przegląd portfoliomediach zagranicznych. Fotografia - jak sam mówi - jest dla niego po pierwsze pasją, a po drugie profesją.

www.facebook.com/marek.lapis

Mariusz Baran
z zawodu nauczyciel informatyk, szkoleniowiec, wykładowca fotografii reklamowej. organizator warsztatów, wystaw i konkursów fotografii dla młodzieży i dorosłych. juror konkursów fotograficznych podczas rzeszowskich dni kultury szkolnej. Od 2008 r. związany z Rzeszowskim Stowarzyszeniem Fotograficznym.

www.mbfotografia.pl

To nie wszystkie wydarzenia organizowane w Kole w ramach festiwalu, na terenie Koła oprócz wystawy w naszej siedzibie prezentowane są jeszcze trzy wystawy. Dwie z nich to wystawy autorskie członków kolskiego klubu - "Szkocja w kratę" autorstwa Patryka Andre prezentowaną w podziemiach Ratusza i "To był rok..." autorstwa Olgi Bejm prezentowana w Galerii Restauracji Biały Fortepian, a trzecia obejmuje zdjęcia autorstwa Tadeusza Cypriana z okresu I wojny światowej prezentowana w Miejskim Domu Kultury w Kole. Dodatkowo zorganizowana została konferencja popularno-naukowo poświęcona patronowi klubu w dniu 30 października o godz. 12.00 w MDK w Kole.

4 Wielkopolski Festiwal Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki

Wydarzenia festiwalowe obejmujące wystawy i sesję popularno-naukowa zorganizowano dzięki współpracy z Władysławem Nielipińskim z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu i Robertem Andre oraz Olgą Głowacką, którzy koordynują wydarzenia w Kole, jak i wsparciu partnerów: Andre Abrasive Articles, Izomer, Wood-Mizer Industries, PRDM, Presilo, jaki i współfinansowaniu z 1% podatku dochodowego przekazanego KKF FAKT oraz współfinansowaniu zadania publicznego "Kolskie wystawy fotograficzne w ramach 4 Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki" przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2022

Template by Joomla Themes & Copywriter.