"Magiczny Lechistan" to wystawa składająca się z dwudziestu dwu obrazów, przede wszystkim z cyklu pod tym samym tytułem, ale także z kilku dzieł z wcześniejszych cykli, m.in. Moja Sarmacja i innych.

Więcej …

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:
Konferencja naukowa - Kobiety w społeczeństwie Polski średniowiecznej

Konferencja naukowa - Kobiety w społeczeństwie Polski średniowiecznej

Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego z siedzibą w Kowalu, Burmistrz Miasta Koła, Włocławskie Towarzystwo Naukowe zapraszają na konferencję naukową pn.: "Kobiety w społeczeństwie Polski średniowiecznej", która odbędzie się 14 lutego 2020 r. od godz. 10.00 w Sali Sesyjnej Ratusza Miejskiego przy ul. Stary Rynek 1 w Kole. Wstęp wolny.

Konferencja naukowa - Kobiety w społeczeństwie Polski średniowiecznej

Prowadzenie konferencji: mgr Krystyna Pawlak Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego
Otwarcie konferencji: dr Krzysztof Witkowski Burmistrz Miasta Kola

Wystąpienia:

Doświadczenia panny szlacheckiej i późnośredniowiecznej w Polsce. Wybrane zagadnienia

dr Witold Brzeziński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Kobiety z najbliższego otoczenia i ich wpływ na życie oraz sprawowanie rządów przez Bolesława I Chrobrego dr Zdzisław Jan Zasada, Włocławskie Towarzystwo Naukowe

Zdrowotne i psychospołeczne aspekty funkcjonowania kobiet w średniowieczu dr n. o zdr. Wioletta Wojciechowska, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku

Św. Kinga - władczyni, święta, fundatorka mgr Marek Makowski, Uniwersytet Humanistyczno-
Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Kobiety w okresie średniowiecza w świetle życia i działalności św. Mechtyldy von Hackeborn oraz klasztoru w Helfcie ks. dr hab. Lech Król, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Seksualność kobiet w średniowieczu dr Urszula Kempińska, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku

Ubiór i moda kobieca w średniowiecznej Polsce dr Anna Prokopiak-Lewandowska, Włocławskie
Towarzystwo Naukowe

O literackich obrazach Nawojki z Dobrzynia – pierwszej średniowiecznej emancypantki polskiej  dr Adam Wróbel, prof. KSW, Włocławskie Towarzystwo Naukowe

Wizerunek kobiety w malarstwie średniowiecznym dr Hanna Szczechowicz, Włocławskie Towarzystwo Naukowe

Komitet Naukowy Konferencji:

prof. dr hab. ANTONI BARCiAK Uniwersytet Śląski w Katowicach
prof. dr hab. STANISŁAW KUNIKOWSKI Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
dr hab. BARBARA KOWALSKA Uniwersytet Humanistyczno -Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

 

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2023

Template by Joomla Themes & Copywriter.