Dawne fotografie artystyczne utrwalone na kruchym papierze przyciągają uwagę dzisiejszego odbiorcy, posługującego się przecież już cyfrowymi nośnikami. Co powoduje, że pomimo upływu ponad stu lat obrazy te nadal pozostają czymś więcej niż tylko odbiciem minionej rzeczywistości? Dlaczego tak jest możemy się przekonać na wystawie prezentującej dwór w Krzykosach uwieczniony na fotografiach Zygmunta Grudzińskiego. Ekspozycja jest czynna w kolskim Muzeum Technik Ceramicznych od 20 października 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. Kuratorem wystawy jest Robert Andre.

Więcej …

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:
Konferencja naukowa - Kobiety w społeczeństwie Polski średniowiecznej

Konferencja naukowa - Kobiety w społeczeństwie Polski średniowiecznej

Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego z siedzibą w Kowalu, Burmistrz Miasta Koła, Włocławskie Towarzystwo Naukowe zapraszają na konferencję naukową pn.: "Kobiety w społeczeństwie Polski średniowiecznej", która odbędzie się 14 lutego 2020 r. od godz. 10.00 w Sali Sesyjnej Ratusza Miejskiego przy ul. Stary Rynek 1 w Kole. Wstęp wolny.

Konferencja naukowa - Kobiety w społeczeństwie Polski średniowiecznej

Prowadzenie konferencji: mgr Krystyna Pawlak Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego
Otwarcie konferencji: dr Krzysztof Witkowski Burmistrz Miasta Kola

Wystąpienia:

Doświadczenia panny szlacheckiej i późnośredniowiecznej w Polsce. Wybrane zagadnienia

dr Witold Brzeziński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Kobiety z najbliższego otoczenia i ich wpływ na życie oraz sprawowanie rządów przez Bolesława I Chrobrego dr Zdzisław Jan Zasada, Włocławskie Towarzystwo Naukowe

Zdrowotne i psychospołeczne aspekty funkcjonowania kobiet w średniowieczu dr n. o zdr. Wioletta Wojciechowska, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku

Św. Kinga - władczyni, święta, fundatorka mgr Marek Makowski, Uniwersytet Humanistyczno-
Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Kobiety w okresie średniowiecza w świetle życia i działalności św. Mechtyldy von Hackeborn oraz klasztoru w Helfcie ks. dr hab. Lech Król, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Seksualność kobiet w średniowieczu dr Urszula Kempińska, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku

Ubiór i moda kobieca w średniowiecznej Polsce dr Anna Prokopiak-Lewandowska, Włocławskie
Towarzystwo Naukowe

O literackich obrazach Nawojki z Dobrzynia – pierwszej średniowiecznej emancypantki polskiej  dr Adam Wróbel, prof. KSW, Włocławskie Towarzystwo Naukowe

Wizerunek kobiety w malarstwie średniowiecznym dr Hanna Szczechowicz, Włocławskie Towarzystwo Naukowe

Komitet Naukowy Konferencji:

prof. dr hab. ANTONI BARCiAK Uniwersytet Śląski w Katowicach
prof. dr hab. STANISŁAW KUNIKOWSKI Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
dr hab. BARBARA KOWALSKA Uniwersytet Humanistyczno -Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

 

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2024

Template by Joomla Themes & Copywriter.