Ekspozycja prezentująca odkrycia dwóch sezonów wykopalisk archeologicznych prowadzonych na zamku w Kole w sierpniu 2019 r. i we wrześniu 2020 r. przez zespół naukowców z łódzkiej Pracowni Archeologicznej „Trecento” we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Przedsięwzięciem kierowali dr Tomasz Olszacki i prof. Artur Różański. Prace wspomagał wiceprzewodniczący rady kolskiego muzeum Piotr Śniegocki. Badania finansował Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Wystawa przygotowana specjalnie na rocznicę lokacji dokonanej przez króla Kazimierza Wielkiego, budowniczego warowni. Ważnym elementem wystawy są insygnia władzy: korona, berło i jabłko – wypożyczone z Kowala, rodzinnego miasta monarchy oraz możliwość zapoznania się z tekstem dokumentu lokacyjnego, jaki dla Koła wydał 18 lipca 1362 r. król Kazimierz Wielki. Pozostałą część ekspozycji stanowią znaleziska. Podczas prac przy najstarszej części zamku, którą są pozostałości wieży mieszkalnej (donżonu) znajdującej się w północnej części, czyli rezydencji królewskiej, w wapiennej wylewce fundamentowej znaleziono monetę - kazimierzowski kwartnik (półgrosz) wybity w mennicy krakowskiej w latach 1367 – 1370. Bardzo rzadko spotykany i krótko emitowany. Z postacią króla na awersie i piastowskim orłem na rewersie. Z kolei podczas kolejnych prac badawczych prowadzonych w otoczeniu zamku znaleziono tysiące eksponatów, m.in. fragmenty ceramiki, w tym renesansowych kafli piecowych i zamkowych dachówek, elementów metalowych, grotów do bełtów kusz oraz okuć rycerskich pasów. Najcenniejszy jest pierścień należący do dostojnika lub króla Kazimierza Jagiellończyka, który na naszym zamku spotykał się z rycerstwem i szlachtą.

Znaleziskom archeologicznym towarzyszy bogata część ikonograficzna pokazująca jak zmieniał się zamek i jego otoczenie na przestrzeni minionych wieków oraz koski fajans okolicznościowy z wcześniejszych rocznic lokacji miasta.

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:
Archiwum wystawa Chrystus Frasobliwy jako fenomen w sztuce polskiej. Ze zbiorów ks. Pawła Śmigla

Chrystus Frasobliwy jako fenomen w sztuce polskiej. Ze zbiorów ks. Pawła Śmigla

Chrystus Frasobliwy jako fenomen w sztuce polskiej. Ze zbiorów ks. Pawła Śmigla

Z końcem XVI stulecia anonimowy autor skreślił te słowa:

"A gdy Go już na owo miejsce wprowadzili,
tamże Go na kamieniu onym posadzili.
Siedział, podjąwszy rękę, na on krzyż patrzając,
który mu zgotowali, a łzy wylewając."

Chrystus Frasobliwy należy do najcenniejszych osiągnięć polskiej plastyki ludowej. Samotny, cierpiący i zamyślony wyniszczony Chrystus, w sposób wyjątkowy, na stałe, wrósł w tradycję polskiej sztuki i zakorzenił się w rodzimym krajobrazie, stając się, tym samym, symbolem polskiej religijności. Ma także swoje miejsce w tekstach modlitw i w poezji ludowej, w legendach i przysłowiach.

Główną ideą wystawy jest przedstawienie pasyjnej postaci Chrystusa Frasobliwego i bogactwo form plastycznych. Nie jest nadużyciem stwierdzenie, że jest to pierwsza tego typu wystawa w Polsce. Jest to wystawa monotematyczna. Składają się na nią formy rzeźbiarskie, ale nie tylko, dopełnieniem jest metaloplastyka, obrazy olejne, pastele, akwarele, grafika komputerowa. Liczną grupę stanowią ryciny: drzeworyty, linoryty, suchoryty, exlibrisy. Na tle tych prac bardzo ciekawie prezentują się makatki ścienne oraz prace wycinankarek. Wart podkreślić, że są to pierwsze tego typu prace o tematyce Chrystusa Frasobliwego, nigdzie dotąd nie eksponowane. Szczególne miejsce na wystawie zajmuje Droga Krzyżowa (olej na dykcie) wybitnego malarza ludowego, zwanego Nikiforem z Pławanic. Do klasycznej Drogi Krzyżowej czternastu stacji artysta, specjalnie na tę wystawę, namalował scenę Chrystus Frasobliwy, czyli odpoczynek. Jest to nawiązanie do rozważań pasyjnych sprzed XVII wieku.

 

Dla wielu osób może być to, po raz pierwszy, okazja, aby zidentyfikować Frasobliwego z Jego właściwym miejscem na Drodze Krzyżowej.

Na wystawie eksponowane są prace z wszystkich środowisk w Polsce. Są to prace artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych. Wśród nich są m.in.: Krzysztof Okoń, Stanisław Kwaśny, Bolesław Ściga, Roman Śledź, Józef Wrona, Stanisław Suska, Jerzy Zbrożek, Piotr i Zdzisław Staszak, Zdzisław Słonina, Antoni Kamiński, Tadeusz Kacalak, Józef Stańczyk, Stanisław Szymczyk, Jan Wasiak, Kazimiera Balcerzak, Maria Ciechańska, Wiesława Bogdańska, Apolonia Nowak, Wiesława Kaczyńska, Tomasz Olszewski, Grzegorz Chudy, Wacław Kordek, Grzegorz Dudała, Danuta Staszewska, Antoni Toborowicz, Witold Chomicz, Wojciech Marchlewski, Włodzimierz Ostoja – Lniski, Stanisław Wyrtel, Maria Dudek, Maria Walczak – Stasiowska, Zofia Kaliszuk, Agata Jakończuk, Jarosław Rodak, Elżbieta Klimczak, Władysława Prucnal, Józef Pastuszkiewicz i wielu, wielu innych… .

Na wystawie prezentowanych jest prawie 400 eksponatów!

Ks. Paweł Śmigiel


wystawa czasowa | 10 luty - 15 kwietnia 2020

wernisaż: 3 marca 2020 / wtorek, godz. 17.

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2022

Template by Joomla Themes & Copywriter.