ZIEMIA KOLSKA W FOTOGRAFII RYSZARDA FÓRMANKA W LATACH 1978 - 2000

Od 20 października 2020 r. do 20 listopada 2020 r. w Muzeum Technik Ceramicznych w Kole można oglądać wystawę "Ziemia Kolska w fotografii Ryszarda Fórmanka w latach 1978 - 2000".

Wystawa Ryszarda Fórmanka to fragment historii części Wielkopolski Wschodniej widziany oczami dokumentalisty, fotoreportera i artysty-fotografa w jednym. Prace pochodzą z bogatego archiwum autora liczącego ogółem ponad 160 tys. klatek negatywów i obejmują teren miasta Kola i powiatu kolskiego z drugiej połowy XX wieku, a więc epoki ,.późnego Gierka" i pierwszego okresu naszej ustrojowej transformacji. Prace Ryszarda to z racji wykonywanego zawodu zbiór informacji o wydarzeniach tamtych czasów takich jak uroczystości państwowe, dożynki, powódź, zawody sportowe czy też: przecinanie wstęgi. Między tymi faktami autor przemyca zwykłe życie i realne problemy lokalnej społeczności, ze szczególnym upodobaniem polskiej wsi, ludzi pracy i kultury oraz osób niepełnosprawnych. Fotografie Ryszarda to też dokumentacja zmian w architekturze Koła i miast powiatu kolskiego - można je zaliczyć do popularnych ostatnio kierunków fotografii takich jak Street Photography, czy fotografia przedmieść, gdzie nowoczesne w tych czasach bloki z wielkiej płyty widzimy z perspektywy przedmiejskiego podwórka a zabytkową farę w kontraście z kryjącą się w jej bliskim otoczeniu biedą. Z estymą wspominam pracę z Ryszardem w zarządzie Kolskiego Klubu FAKT jako kolegi zawsze gotowego do pomocy i aktywnej współpracy.


Robert Andre - Kurator Wystawy

Ryszard Fórmanek - fotografia KOŁO Ryszard Fórmanek - fotografia KOŁO

Ryszard Fórmanek - fotografia KOŁO Ryszard Fórmanek - fotografia KOŁO

Ekspozycja jest jedną z dwóch wystaw kolskich w ramach w kolejnej edycji jednej z najbardziej oryginalnych i największych imprez fotograficznych w Polsce – 5. Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki. Motywem przewodnim tegorocznego Festiwalu jest hasło „Śladami Mistrzów” – próba przypomnienia sylwetek kilku wielkopolskich artystów, których twórczość może być inspiracją dla współczesnych miłośników fotografii. Nie chodzi tu o naśladownictwo, ale o twórczy dialog z przeszłością, z konkretnymi twórcami i charakterystycznymi dla nich pracami. Organizatorem festiwalu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (WBPiCAK), Patronat Honorowy nad projektem objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, a dofinansowuje wydarzenie MKiDN.Ryszard FórmanekRyszard Fórmanek - fotograf, fotoreporter, instruktor fotografii i filmu urodził się w 1940 r. w Śremie a od 1965 r. jest mieszkańcem Konina. Jako fotoreporter był związany z redakcjami Wielkopolskiego Zagłębia i Przeglądu Konińskiego. Przez ponad 30 lat fotografował wszystkie zakątki byłego woj. konińskiego oraz najważniejsze wydarzenia i postaci sceny gospodarczej i politycznej. Jest autorem kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Uznany powszechnie w swoim środowisku za legendę konińskiej fotografii i tytana pracy. Jest członkiem Klubu Fotografii Prasowej Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.


 

V Wielkopolski Festiwal Fotografii im Ireneusza Zjeżdżałki.

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:
Archiwum wystawa Chrystus Frasobliwy jako fenomen w sztuce polskiej. Ze zbiorów ks. Pawła Śmigla

Chrystus Frasobliwy jako fenomen w sztuce polskiej. Ze zbiorów ks. Pawła Śmigla

Chrystus Frasobliwy jako fenomen w sztuce polskiej. Ze zbiorów ks. Pawła Śmigla

Z końcem XVI stulecia anonimowy autor skreślił te słowa:

"A gdy Go już na owo miejsce wprowadzili,
tamże Go na kamieniu onym posadzili.
Siedział, podjąwszy rękę, na on krzyż patrzając,
który mu zgotowali, a łzy wylewając."

Chrystus Frasobliwy należy do najcenniejszych osiągnięć polskiej plastyki ludowej. Samotny, cierpiący i zamyślony wyniszczony Chrystus, w sposób wyjątkowy, na stałe, wrósł w tradycję polskiej sztuki i zakorzenił się w rodzimym krajobrazie, stając się, tym samym, symbolem polskiej religijności. Ma także swoje miejsce w tekstach modlitw i w poezji ludowej, w legendach i przysłowiach.

Główną ideą wystawy jest przedstawienie pasyjnej postaci Chrystusa Frasobliwego i bogactwo form plastycznych. Nie jest nadużyciem stwierdzenie, że jest to pierwsza tego typu wystawa w Polsce. Jest to wystawa monotematyczna. Składają się na nią formy rzeźbiarskie, ale nie tylko, dopełnieniem jest metaloplastyka, obrazy olejne, pastele, akwarele, grafika komputerowa. Liczną grupę stanowią ryciny: drzeworyty, linoryty, suchoryty, exlibrisy. Na tle tych prac bardzo ciekawie prezentują się makatki ścienne oraz prace wycinankarek. Wart podkreślić, że są to pierwsze tego typu prace o tematyce Chrystusa Frasobliwego, nigdzie dotąd nie eksponowane. Szczególne miejsce na wystawie zajmuje Droga Krzyżowa (olej na dykcie) wybitnego malarza ludowego, zwanego Nikiforem z Pławanic. Do klasycznej Drogi Krzyżowej czternastu stacji artysta, specjalnie na tę wystawę, namalował scenę Chrystus Frasobliwy, czyli odpoczynek. Jest to nawiązanie do rozważań pasyjnych sprzed XVII wieku.

 

Dla wielu osób może być to, po raz pierwszy, okazja, aby zidentyfikować Frasobliwego z Jego właściwym miejscem na Drodze Krzyżowej.

Na wystawie eksponowane są prace z wszystkich środowisk w Polsce. Są to prace artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych. Wśród nich są m.in.: Krzysztof Okoń, Stanisław Kwaśny, Bolesław Ściga, Roman Śledź, Józef Wrona, Stanisław Suska, Jerzy Zbrożek, Piotr i Zdzisław Staszak, Zdzisław Słonina, Antoni Kamiński, Tadeusz Kacalak, Józef Stańczyk, Stanisław Szymczyk, Jan Wasiak, Kazimiera Balcerzak, Maria Ciechańska, Wiesława Bogdańska, Apolonia Nowak, Wiesława Kaczyńska, Tomasz Olszewski, Grzegorz Chudy, Wacław Kordek, Grzegorz Dudała, Danuta Staszewska, Antoni Toborowicz, Witold Chomicz, Wojciech Marchlewski, Włodzimierz Ostoja – Lniski, Stanisław Wyrtel, Maria Dudek, Maria Walczak – Stasiowska, Zofia Kaliszuk, Agata Jakończuk, Jarosław Rodak, Elżbieta Klimczak, Władysława Prucnal, Józef Pastuszkiewicz i wielu, wielu innych… .

Na wystawie prezentowanych jest prawie 400 eksponatów!

Ks. Paweł Śmigiel


wystawa czasowa | 10 luty - 15 kwietnia 2020

wernisaż: 3 marca 2020 / wtorek, godz. 17.

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2021

Template by Joomla Themes & Copywriter.