"Magiczny Lechistan" to wystawa składająca się z dwudziestu dwu obrazów, przede wszystkim z cyklu pod tym samym tytułem, ale także z kilku dzieł z wcześniejszych cykli, m.in. Moja Sarmacja i innych.

Więcej …

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Muzeum Technik Ceramicznych w Kole zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • załączniki w postaci skanów dokumentów np. w formacie .pdf, .jpg nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • nie wszystkie załączone pliki są dostępne cyfrowo w całości (większość została opublikowana przed dniem wejścia w życie ustawy o dostępności cyfrowej),

Wyłączenia

 • dokumenty podmiotów trzecich są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-29

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-17

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Telefon: 63 272 15 59
 • E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Muzeum Technik Ceramicznych w Kole

Każdy ma prawo:

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

Żądanie musi zawierać:

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych w Kole
 • Adres: ul. Michała Kajki 44, 62 – 600 Koło
 • E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Telefon: 63 272 15 59

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek, przy ul. Michała Kajki 44 w Kole, w którym siedzibę ma Muzeum Technik Ceramicznych w Kole jest częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową – trzy sale wystawiennicze na parterze. Brak podjazdu dla wózków oraz windy uniemożliwia korzystanie osobom z niepełnosprawnością ruchową z sali wystawienniczej na piętrze budynku.

Raport o stanie zapewnienia dostępności I

Raport o stanie zapewnienia dostępności II

Plan Działania

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2023

Template by Joomla Themes & Copywriter.