Dawne fotografie artystyczne utrwalone na kruchym papierze przyciągają uwagę dzisiejszego odbiorcy, posługującego się przecież już cyfrowymi nośnikami. Co powoduje, że pomimo upływu ponad stu lat obrazy te nadal pozostają czymś więcej niż tylko odbiciem minionej rzeczywistości? Dlaczego tak jest możemy się przekonać na wystawie prezentującej dwór w Krzykosach uwieczniony na fotografiach Zygmunta Grudzińskiego. Ekspozycja jest czynna w kolskim Muzeum Technik Ceramicznych od 20 października 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. Kuratorem wystawy jest Robert Andre.

Więcej …

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:
Archiwum wystawa "W KOŁO CERAMIKI"

"W KOŁO CERAMIKI"

Wystawa W KOŁO CERAMIKI Nowoczesne techniki w konserwacji zabytków ceramicznych - wystawa pracowni konserwacji i restauracji ceramiki wydziału konserwacji i restauracji dzieł sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Od 19 lipca do 30 września Muzeum Technik Ceramicznych w Kole zaprasza na najnowszą wystawę „W koło ceramiki” przygotowaną przez Pracownię Konserwacji i Restauracji Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Zawarte w ubiegłym roku porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie i kolskim muzeum przyniosło efekty w postaci przeprowadzonej renowacji obiektów muzealnych. Konserwacja dzieł sztuki jest nie tylko działaniem zmierzającym do utrwalenia stanu zachowania zabytków, ale również umożliwianiem warunków ich odbioru. Odkrycie dawnych technik i technologii ich tworzenia jest drogą do zrozumienia środków wyrazu, które świadomie stosowano, żeby osiągnąć określone efekty artystyczne. Ceramika jest tu obszarem niezmiernie rozległym i zróżnicowanym. Wielość rodzajów wyrobów ceramicznych, sposobów kształtowania gliny i jej zdobienia na przestrzeni dziejów tworzy niekończące się pole dla badań. Ci, którzy doświadczyli sami formowania bezkształtnej gliny w wyroby rzemiosła artystycznego lub kompozycje rzeźbiarskie i ich dekorowania, wiedzą dobrze, że ceramika jest żywiołem. Wiedza artysty ceramika i jego doświadczenie płynące z wielu wykonywanych prób towarzyszą każdorazowo temu jedynemu w swoim rodzaju niepokojowi przy otwieraniu pieca ceramicznego, by ujrzeć gotowy wyrób.

"Ta różnorodność i nieprzewidywalność ceramiki ma ogromny wpływ na jej konserwację i restaurację. Jest to jedna z nielicznych specjalności, która w bardzo małym stopniu wykorzystuje techniki ceramiczne. Konserwatorzy ceramiki prowadzą swoje prace i wykonują rekonstrukcje, stosując najczęściej inne materiały, które imitują ceramikę. Sposób ich dopasowania do ceramicznej materii wymaga kunsztu i szacunku dla tego tak różnorodnego środka wyrazu artystycznego" – podkreśla prof. Jacek Martusewicz, kierownik Pracowni Konserwacji Ceramiki ASP w Warszawie.

Inspiracją dla powstania ekspozycji stał się realizowany we współpracy z Muzeum Technik Ceramicznych w Kole projekt odtworzenia ceramicznej figurki Wenus na podstawie formy pochodzącej z kolskich Zakładów Wyrobów Sanitarnych znalezionej i zachowanej przez Piotra Śniegockiego, wiceprzewodniczącego Rady Muzeum. Zabiegi polegające na zrekonstruowaniu dzieła w całości należą do niezwykle rzadkich. Z pomocą przychodzą nowoczesne techniki skanowania powierzchni. W pracach wykorzystano prototyp skanera 3D, opracowany przez Zakład Technik Rzeczywistości Wirtualnej na Politechnice Warszawskiej. Rekonstrukcja rzeźby Wenus jest przykładem interdyscyplinarnej współpracy w zakresie wykorzystania nowoczesnych technik w konserwacji ceramiki. W projekcie odtworzenia ceramicznej figurki Wenus udział brała doktorantka Sunita Saha, prowadząca prace przy skanowaniu gipsowej formy odlewniczej w ramach programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 Change – Cultural Heritage Analysis for New Generations. Kolską Wenus możemy podziwiać w trzech odsłonach: biskwitowej, porcelanowej i szkliwionej – mówi dyrektor muzeum w Kole Tomasz Nuszkiewicz.

Na wystawie zaprezentowano także bardzo szeroki obszar badań konserwatorskich realizowany w klasztorze Santo Domingo w Limie (Peru). W sposób szczególny zwrócono uwagę na wykorzystanie technik konserwatorskich w wykonywaniu rekonstrukcji dekoracji ceramicznej. W tym celu zaprezentowano fragment XVII-wiecznej mozaiki głównego wirydarza klasztoru z przedstawieniem św. Jana Chrzciciela. Szerszą paletę technik badawczych ukazano natomiast na przykładzie badań renesansowych kafli pochodzących z wykopalisk w Pucku prowadzonych przez Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Twórcy wystawy mają nadzieję, że będzie ona inspirująca dla zwiedzających i odsłoni im inną perspektywę patrzenia na ceramikę.

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2024

Template by Joomla Themes & Copywriter.