Dawne fotografie artystyczne utrwalone na kruchym papierze przyciągają uwagę dzisiejszego odbiorcy, posługującego się przecież już cyfrowymi nośnikami. Co powoduje, że pomimo upływu ponad stu lat obrazy te nadal pozostają czymś więcej niż tylko odbiciem minionej rzeczywistości? Dlaczego tak jest możemy się przekonać na wystawie prezentującej dwór w Krzykosach uwieczniony na fotografiach Zygmunta Grudzińskiego. Ekspozycja jest czynna w kolskim Muzeum Technik Ceramicznych od 20 października 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. Kuratorem wystawy jest Robert Andre.

Więcej …

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:
Wystawy czasowe Dwór Krzykosy w fotografii Zygmunta Grudzińskiego

Dwór Krzykosy w fotografii Zygmunta Grudzińskiego

Dawne fotografie artystyczne utrwalone na kruchym papierze przyciągają uwagę dzisiejszego odbiorcy, posługującego się przecież już cyfrowymi nośnikami. Co powoduje, że pomimo upływu ponad stu lat obrazy te nadal pozostają czymś więcej niż tylko odbiciem minionej rzeczywistości? Dlaczego tak jest możemy się przekonać na wystawie prezentującej dwór w Krzykosach uwieczniony na fotografiach Zygmunta Grudzińskiego. Ekspozycja jest czynna w kolskim Muzeum Technik Ceramicznych od 20 października 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. Kuratorem wystawy jest Robert Andre.

Na początku XX w., Zygmunt Grudziński, który wtedy był lekarzem w Warszawie, wraz z rodzicami i rodzeństwem, stał się właścicielem majątku Krzykosy oddalonego 15 km od Koła. Traktował go jako miejsce wypoczynku i spotkań rodzinnych. Piękny, stylowy – na szczęście zachowany do dzisiaj, dwór w Krzykosach toczony był przez stary park dochodzący do rzeki Rgilewki. Te krajobrazy stanowiły idealne miejsce dla Zygmunta, który mógł tam dać upust swej fotograficznej pasji. Jako lekarz zapoczątkował praktykę radiologiczną, zarówno w lecznictwie szpitalnym jak i gabinecie prywatnym. Co było pierwsze w tych działaniach – artystycznych i zawodowych, czy fotografia pchnęła go w kierunku radiologii, czy też odwrotnie jako lekarz zainteresował się nowymi metodami diagnostyki? Trudno to stwierdzić. W każdym razie w 1922 r. uzyskał  doktorat, trzy lata później stał się inicjatorem założenia Polskiego Towarzystwa Radiologicznego, a w następnym roku został docentem Uniwersytetu Warszawskiego, na którym był pionierem nauczania radiologii.

Wystawa w kolskim muzeum to próba rekonstrukcji i udokumentowania dostępnej spuścizny Zygmunta Grudzińskiego obrazującej jak wyglądało życie w dawnym ziemiańskim dworze, jego wnętrza i wyposażenie, wspólne muzykowanie, rodzinne spędzanie czasu, praca na folwarku. Wyboru i opracowaniu zachowanych fotografii dokonał kurator ekspozycji, znany fotografik Robert Andre. Podkreśla on, że dominującą rolę odgrywają zdjęcia zrobione  na terenie majątku w Krzykosach, sceny rodzajowe i inscenizowane studia portretowe, gdzie portretowane osoby z rodu Grudzińskich prezentują ubiory z czasu przełomu wieków, fryzury, gesty. Mamy więc do dyspozycji swoisty zbiór kilkudziesięciu fotografii dokumentujących obraz epoki. Dzięki obróbce cyfrowej przygotowane zostały plansze pozwalające dostrzec całe ich bogactwo. Na szczególną uwagę zasługują studia portretowe w naturalnym anturażu parkowego otoczenia dworu z udziałem siostry, a zarazem modelki artysty – Leonii Grudzińskiej. Ciekawe i świadczące o wysokich umiejętnościach ujęcia kompozycji w malarski sposób są wiejskie scenki rodzajowe – żniwa w Krzykosach, wylew Rgilewki, pojenie krów w rzece. Niewątpliwie unikalne jest zdjęcie grających w golfa wśród brzóz.

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2024

Template by Joomla Themes & Copywriter.