"Magiczny Lechistan" to wystawa składająca się z dwudziestu dwu obrazów, przede wszystkim z cyklu pod tym samym tytułem, ale także z kilku dzieł z wcześniejszych cykli, m.in. Moja Sarmacja i innych.

Więcej …

Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Koło

Jesteś tutaj:
Sprawozdania z działalności Sprawozdanie z działalności w roku 2012

Copyright © Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 2023

Template by Joomla Themes & Copywriter.